Argument: Vipers – et eventyr uten like på Sørlandet (del 1 – av 3)

Argumentagder.no: Kronikk 6.2.2023: Vipers har de siste årene vært verdens beste klubb på kvinnesiden i håndball. Men er prosjektet i ferd med å spore av? Det er en rekke tegn og signaler som kan tyde på at interessen, oppslutningen og engasjementet rundt prosjektet er på retur. Begynner vi å se slutten på dette eventyret i […]

Continue Reading

Argument: Prosessen rundt en eventuell kommuneoppløsning

Argumentagder.no: Kommentar 03.02.2023: Regjeringen har gjennom sitt direktiv for saksbehandlingen lagt føringene for prosessens videre gang. Kommunen skal uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen. En snarlig innbyggerhøring i form av en folkeavstemming eller meningsmåling er betingelsen for en hurtig avslutning av saken. Av Bernt H. Utne, publisert 03.02.2023 Forståelsen av saksbehandlingen Det […]

Continue Reading

Argument: Gribbene slåss om Norske Skog

Argumentagder.no: Kronikk 03.02.2023: I Oslo Tingrett er det nå i gang en rettsak som kan gi oss et nytt innblikk i den moderne finanskapitalens spekulative verden. Der er ti gribbefond som har gått til erstatningskrav på 1,7 milliarder mot Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt og tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen. Saken vil vare seks uker. Det er […]

Continue Reading

Argument: Politisk ydmykhet?

Argumentagder.no: Kommentar 02.02.2023: Flere sentrale politikere har startet året med å karakterisere velbegrunnet kritikk i uvanlige primitive vendinger. Det vitner om liten politisk ydmykhet og pressede politiske aktører. Av Bernt H. Utne, publisert 02.02.2023 Det blide Sørland? Vi har siden oppstarten for snart tre år siden skrevet side opp og side ned om en rekke […]

Continue Reading

Argument: Exit lokaldemokrati?

Argumentagder.no: KOMMENTAR 01.02.23: Fra å støtte kravet om folkeavstemning om kommuneoppløsning arbeider nå ordfører Skisland innbitt for å forhindre det samme. Det står det ikke særlig respekt av ! Av Kathinka Aslaksen, publisert 01.02.2023 Bør det holdes folkeavstemning om oppløsning av storkommunen Nye Kristiansand ? Om dette sa ordfører Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen i […]

Continue Reading

Argument: Tre verktøy i eldrepolitikken

Argumentagder.no: Kronikk 31.01.2023: Pårørendes oppfølging og interesse for hvordan deres eldre opplever omsorgstilværelsen er et viktig korrektiv i eldreomsorgen. Samarbeid, hvor pårørende tar sine eldre hjem i ferieperioder, kan avlaste en presset eldreomsorg, og pleieryrkets attraktivitet må bedres vesentlig mener artikkelforfatteren. Av tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap), publisert 31.01.2023 Mediefokus på eldreomsorg Det er sannelig […]

Continue Reading

Argument: Prisen på tillit

Argumentagder.no: Kronikk 30.01.2023: Statsforvalterens rapport om deling av Kristiansand fokuserer på økonomiske kostnader, men drøfter ikke verdien av noe mener artikkelforfatteren. Denne saken handler først og fremst om demokrati, og respekt for at velgerne ønsket en regjering som lovet oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner. Av Kirstin Egeland, publisert 30.01.2023 Hva er prisen på tillit, og ikke […]

Continue Reading

Argument: Kraftaksjonen aksjonerte i Kristiansand for lavere strømpriser

Argumentagder.no: Reportasje 29.02.2022. Den nyopprettet Kraftaksjonen avholdt en punktdemonstrasjon i Wergelandsparken på lørdag. Demonstrasjonen var ikke godt annonsert på forhånd, så det møtte fram bare en håndfull demonstranter. Men budskapet var klart nok: Strømprisene må ned! Av Øyvind Andresen, publisert 29.01.2022 Først appellant var hovedtillitsvalgt ved byggvarefabrikken Huntonit i Vennesla, Edvart Høyåsen. Bedriften er Venneslas […]

Continue Reading

Argument: – Kommuneoppløsning er viktig for demokratiet

Argumentagder.no: Referat 27.01.23: «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» avholdt onsdag 25. januar en pressekonferanse for å kommentere veien videre mot en eventuell kommuneoppløsning av Kristiansand kommune etter at Statsforvalteren la fram sin utgreiing om deling siste uke. Arrangørene mener at selv om økonomi er viktig, er kampen for demokratiet det mest sentrale i […]

Continue Reading

Argument: Krisetidene for nordmenn er dessverre ikke over

Argumentagder.no: Synspunkt 26.01.2023: Økonomien til folk flest kjøres rett i kjelleren selv om Staten flyter over av penger mener forfatteren som hevder at de globalistiske parhestene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tar mer hensyn til internasjonale forpliktelser enn nordmenns interesser. Av bystyrerepresentant Vidar Kleppe, Norgesdemokratene, publisert 26.01.2023 Mangedoblede og for mange helt ødeleggende strømpriser, […]

Continue Reading