Argument: Delt virkelighet

Argumentagder.no: Kommentar 19.04.2024: Er forskjellig virkelighetsoppfatning mellom de brede lag av folket og de som styrer et problem for demokratiet? Av Bernt H. Utne, publisert 19.04.2024 Hvem definerer virkeligheten? I en kronikk i Fædrelandsvennen 18. april stiller professor Jan Erik Grindheim spørsmål om "en delt virkelighet er bra for demokratiet". Og med en delt virkelighet […]

Continue Reading

Argument: Driftsøkonomien i Kunstsiloen

Argumentagder.no: Kommentar 15.04.2024: Grundig analyse av Kunstsiloens budsjett viser at inntektssiden er tilpasset behovet som utgiftssiden krever. Av Bernt H. Utne, publisert 15.04.2024 Oppstilling av inntekter og utgifter Et budsjett er prinsipielt ikke noe annet enn en oppstilling over forventede inntekter og utgifter. Det skal uttrykke et realistisk bilde av driften. I alle fall hvis […]

Continue Reading

Argument: Kunstsiloprosjektet – Mission completed?

Argumentagder.no: Analyse 11.04.2024: En grundig analyse av Kunstsilomuseets budsjett viser økte utgifter som er kompensert ved høyere forventede inntekter. Om det er grunnlag for økningen i forventede inntekter er usikkert. Av Aage P. Danielsen, publisert 11.04.2024 Forsinkelser og kostnadsøkning I 2019 ble prosjektet endelig vedtatt. Planlagt oppstart ble satt til 2021 og første år med […]

Continue Reading

Argument: Militæropprustninga har skremmende paralleller til 1951

Argumentagder.no: Synspunkt 11.04.2024: 600 milliarder kroner skal brukes på investeringer i Forsvarets langtidsplan som ble lagt fram før helga. Dette er en så dramatisk økning at den kun kan sammenliknes norgeshistorias største militarisering, året etter Koreakrigen brøt løs og Stortinget vedtok de kontroversielle beredskapslovene. Av Halvor Fjermeros, publisert 11.04.2024 Regjeringa Støre satser på å bruke […]

Continue Reading

Argument: Tilbake til basis

Argumentagder.no: Kommentar 09.04.2024: Ved å sette tæring etter næring med fokus på kommunens kjerneoppgaver endrer nå Høyre politikk, og beveger seg mot sine politiske røtter. Men vil andre partier følge etter? Av Bernt H. Utne, publisert 09.04.2024 Tæring etter næring Høyres Amalie Gunnufsen skriver i Fædrelandsvennen 3. april at Kristiansand "brukte hver tiende krone på […]

Continue Reading

Argument: Fattigdommen i verdens rikeste land

Argumentagder.no: Synspunkt 09.04.2024: Regionavisen Fædrelandsvennen har åpenbart vansker med å huske hva de selv mener. I august i fjor mente de at Norge rant over av penger, mens de i april i år er bekymret for oljepengebruken. Av Ivan Høgeli, pensjonert platearbeider, publisert 08.04.2024 1. august 2023 brukte Fædrelandsvennen hele syv sider på å beskrive […]

Continue Reading

Argument: En litt uvanlig dag på jobben

Argumentagder.no: Tidsvitne 03.04.2024: En personlig erindring fra en tid da det hersket skikkelig tøvær i forholdet mellom Russland og Norge. Kanskje kan den for enkelte være nyttig lektyre mot et bakteppe av truende krig i Europa. Av Bernt H. Utne, publisert 03.04.2024 En nydelig maidag i 1995 dukket den russiske forsvarsminister i følge med forsvarsminister […]

Continue Reading

Argument: Salget av parkeringshuset

Argumentagder.no: Kommentar 21.03.2024: Bystyrets vedtak om salg av parkeringshuset ved Kilden gir kjøperen betydelig markedsmakt i et område der det er naturlig for mange besøkende å benytte bil. Av Bernt H. Utne, publisert 21.03.2024 Bystyret vedtok salg Så har bystyret vedtatt å selge det meget omtalte parkeringshuset på Odderøya. Som ingen av kulturinstitusjonene der ønsket […]

Continue Reading

Argument: Krigsretorikken blomstrer. Som formann Maos metafor “La de tusen blomster blomstre”

Argumentagder.no: Kommentar 20.03.2024: Krigsretorikken har nå tatt overhånd, og opprustning presenteres som veien til fred. Av Terje Dragseth, forfatter, publisert 20.03.2024 Og sånn kan en poetisk metafor bli satt på hodet . Som generalsekretær i NATO, Jens Stoltenbergs meget omtalte frase, «våpen for fred».  Utsagnet er retorisk gjennomtenkt. Våpen er synonymt med fred. Vil man […]

Continue Reading

Argument: Et siste farvel til en uselvisk menneskevenn og ubestikkelig maktkritiker

Argumentagder.no: Minneord 19.03.2024: I dag bisettes Erling Folkvord. Etter at han døde er det blitt sagt mange vakre og svært fortjente ord om denne mannen som kanskje mer enn noen personifiserer den revolusjonære og internasjonalt solidariske bevegelsen han jobbet for hele sitt voksne liv. Jeg vil konsentrere meg om to minner, et tidlig og ett […]

Continue Reading