Sverige Spesial: Psykologisk krigføring mot eget folk

DocTV

DocTV:

Sverige var hele Europas forbilde. Men slik er det ikke lenger. Medier, politikere og andre institusjoner bedriver en form for psykologisk krigføring mot sin egen befolkning.

Dette viser seg på mange felter. Den svenske meningskorridoren er smal. Selv humor skal det advares mot. Heldigvis er det noen som protesterer. Så vi stiller spørsmålet: Finnes det håp for Sverige? Og hvordan vil Norge utvikle seg i de neste ti-tyve årene?

I dag diskuterer Christian Skaug, Helena Edlund og Erling Marthinsen «svenske tilstander».