Svensk og Finsk NATO-medlemskap er slett ikke problemløst!

Redde-verden.com

Redde-verden.com:

Boris Johnson besøkte Sverige  og Finland. Han forteller dem at han vil rykke ut med sitt krigsmaskineri, komme til  Sverige eller Finland og sloss mot Russland for dem om nødvendig.

Da jeg så dette nevnt på TV, tenkte jeg straks tilbake til 1945. Alle 500 elevene satt vi fredfullt ved pultene våre i klasserommene. Flyalarmen uler,  vi iler alle til bomberommene i kjelleren, og vi hører bråk. Flyalarmen uler igjen: Faren over. Vi kommer ut, og hva ser vi? Det prektige tårnet og øverste etasje på skolen vår er blåst bort!

Engelskmannen har vært der og bombet, det mest iøynefallende og ruvende bygget i byen, Aspøyskolen! Det var neppe oss bombeflyene siktet etter, men det var oss de traff – midt i skoletiden.  Så mange sunnmøringer som var stasjonert i London, måtte de utmerket vel kunne vite at vi var der, alle 500! Kanskje var ikke vi særlig viktige for dem, krigerne? Og å treffe presist det de ønsker, er vel ikke alltid så lett? Adskillig verre gikk det likevel i Laksevåg. Der døde 193!

Vi har nå hatt amerikanske atomubåter og atombombefly på flere besøk både i Tromsø og andre steder, og stadig økt nærvær av NATO-krigerne. Vi egler med Russerne, og anskaffer fullstendig unyttige ubåter og krigsfly, livsfarlige, først og fremst for oss selv! Russerne blir naturlig nok engstelige. Selv om vi mener vi er verdens mest fredelige folk, så finner de det nødvendig  å kappruste med oss. Tonen mellom landene blir stadig iltrere. Dertil sender vi drapsvåpen rettet mot dem til Ukraina. Hva i all verden skal de tro om oss? Utvilsomt, vi er kommet i en stadig mer tvilsom og utsatt situasjon!

Vi har satt oss selv i en økende fare for å bli angrepet! Russland har oppfattet dumhetene våre. De har allerede sendt atombombefly på treningstokter mot Tromsø og Bergen.  Det er tragisk at de ser oss som ekstra farlige for seg. Det skyldes både at vi er medlem av NATO og at de tror vi har store mengder Amerikansk/NATO-våpen stasjonert hos oss, klare til å angripe dem! Ikke rart de blir engstelige. Det tror jeg både du og jeg ville bli om vi var i deres situasjon.

NATO/Amerika/England har naturligvis stor fordel av å overføre mest mulig av sine krigsvåpen hit. Da blir det her truslene er lokalisert. Særlig punkter som Tromsø, Bergen, etc. vil de da uskadeliggjøre. Vi er blitt kamparena nr. 1, og vi står fremst i køen for å bli utslettet!

Nå vurderer Sverige og Finland også NATO-medlemskap, og de står i fare for å gjøre nøyaktig de samme dumheter som oss! Er vi kyniske nok, kan vi kanskje si at de er snille og greie mot oss når de vil overta deler at den mest utsatte posisjonen! Men slik må vi naturligvis ikke tenke. Vi har et alt for godt samhold med dem å ta vare på.

De er også grepet av hysteriet som florerer i Europa. Da kan de allikevel finne på å søke om medlemskap, selv om det er ren dumhet sett fra alle synsvinkler:

 1. Et angrep fra Russland er ikke sannsynlig. Når Russland angrep Ukraina, var det fordi de ønsket frihet for Donbass til å knytte seg nærmere til seg. Det var ikke på noen måte behov for å legge landet under seg.
 2. Russland har nå erfart de store problemene ved å gå til krig mot noen. De har blitt så skadelidende av krigen at de nok langt heller ønsker alle angrep ugjort.
 3. Så lenge Sverige og Finland ikke har levert angrepsvåpen til Ukraina, har heller ikke Russland fått særlig grunn til å hevne seg på dem. De har større grunn til å angripe Norge og andre land i Europa som har dummet seg ut med å levere aggressive  våpen.  De har da  enda mindre grunn til å angripe dem!
 4. NATO er sett på som hovedtrusselen mot Russland. Sverige og Finland har de neppe vurdert å være noe trussel mot seg i det hele tatt. Dette forholdet vil naturligvis endre seg drastisk om de knytter seg til NATO og deltar i krigsforpliktelser.
 5. Sverige og Finland har neppe annet enn fredelige relasjoner for tiden. De truer ingen og er ikke truet av noen. Da å skulle melde seg inn I NATO som har drevet trusler og kriger på mange fronter, setter naturligvis landene i en tilsvarende truet situasjon. De vil bli forpliktet til et meningsløst høyt våpenberedskapsnivå med alt det innebærer av farer for eget omdømme og  trusler fra ulike hold.
 6. De vil, på grunn av NATO-traktatens §5, bli forpliktet til å delta i helt uvedkommende militære angrep på ellers for dem vennskapelige nasjoner
 7. I dag kan Sverige og Finland være, i likhet med det Ukraina egentlig skulle være, en fredelig buffersone som kan dempe konflikter mellom øst og vest. Som NATO medlemmer vil det dessverre miste sin troverdighet.
 8. Nedrustning, eller skal vi heller si avrustning, har gjennom tidene vært ønskescenarioet for oss alle. I økende grad har vi blitt oppmerksom på at nøytralitet, omsorg og fravær av trusler har vært den sikreste vei til fred. Sverige og Finland har vært blant de bedre forbilder på dette. Men så har der likevel eksistert en tro på at våpenberedskap virker avskrekkende. Der har vært en forestilling om at når andre nasjoner ruster opp, så er det for å kunne angripe oss. Når vi ruster opp er det for å avskrekke, ikke for å angripe! Kunne det bare gå ordentlig opp for oss at det er slik våre motstandere tenker også! Nå begynner vi heldigvis å se, at opprustning slett ikke virker avskrekkende. Tvert imot! Det skaper frykt, hat, og et forsøk på beskyttelse ved gjensidig opprustning: Det skaper påskrekking!
  Kan Sverige og Finland holde seg unna NATO, kan de fortsatt vise oss at rustningsmoderasjon og avrustning skaper trygghet og fred for oss alle!
 9. Det verste for Sverige og Finland likevel, er nok at skulle det noen gang bli krig mellom NATO/USA og Russland, må de regne med å bli slagmarken hvor kampene kan bli utkjempet. Enorm ødeleggelse av både natur og infrastruktur med svært høye drapstall vil da naturligvis finne sted hva enten atomvåpen blir brukt eller ei.
 10. Økonomien vil bli belastet i en grad at det vil gå ut over både levestandard og deres mulighet for fredsskapende virksomhet i verden.
 11. Klima- og miljøødeleggelsene som allerede er nært fatale for kloden vil økes ytterligere, og de mellommenneskelige forhold mellom øst og vest vil bli skadelidende.

Hva vil  du  vi skal gjøre med dette? Vil du finne deg i at verden ødelegges mer og mer på denne måten,  eller vil du heve din røst mot de ødeleggende kreftene?
Bjørn

 

Les artikkelen direkte på Redde-verden.com