redde-verden.com: Dette er egentlig uhyre gledelig: Et nytt forhandlingstilbud fra Putin om fred og forsoning i Ukraina er kommet!

Redde-verden.com: Krigen i Ukraina er et meningsløst barbari. På begge sider av  konflikten utvises en urimelig stahet, og det ødelegges verdier og utføres drap uten noe som helst fornuftig forhold til  de saker det dreieer seg om. Putin, Zelensky og USA/NATO har alle stor skyld i de enorme ødeleggelsene. Drap av rundt en halv milliom […]

Continue Reading

redde-verden.com: Hvordan komme seg ut av fattigdom?

Redde-verden.com: Jeg fikk spørsmål om dette og svarte som følger. Du kan neppe kalle deg fattig, men kanskje appellerer dette litt til deg likevel. Vi vil jo vel gjerne disponere fornuftig til glede både for oss selv og andre de fleste av oss: —————————————————— Du er fattig fordi du bruker mer enn du tjener. Det […]

Continue Reading

redde-verden.com: Hva gir håp for menneskeheten? Hvordan kan sivilisasjonen overleve?

Redde-verden.com:   Jeg vil gjerne svare på dette spørsmålet fordi vi bør gi impulser til styring av  utviklingen. Det er stort sett bare 3 forhold det henger på: Vi er blitt for mange og må redusere folketallet. Vi må snu befolkningseksplosjonen til en befolkningsreduksjon! Vi må slutte og slåss med andre nasjoner og begynne å […]

Continue Reading

redde-verden.com: En voldsom katastrofe har inntruffet i Russland. Hvordan forholder vi oss til det?

Redde-verden.com: Jeg ble spurt: Hva bør vi gjøre med de oversvømte områdene i den Russiske Orenburg regionen? Jeg svarte: Hæ? Hva er det? Gjelder det også deg? Jeg tittet etter og ser at området sydøst i Russland er totalt oversvømmet og ødelagt. Isen smelter, regnet øser ned, en demning har røket, vannmassene fortsetter å spre […]

Continue Reading

redde-verden.com: Ja, så er det 9. april igjen da… Hva tenker du om at det i dag er nøyaktig 84 år siden Nazi-Tyskland invaderte oss?

Redde-verden.com: Slik svarte jeg på dette spørsmålet, og nå lurer jeg på hva du tenker. Lar du høre fra deg kanskje?: Det jeg husker best, var vel da pappaen min kom hjem den kvelden. De hadde lagt uti buskene ved Våge fergeleie med Krag-Jørgensen gevær og bevoktet sundet mot inntrengende tyske båter(!). Det kom en […]

Continue Reading

redde-verden.com: Hvis du fikk til oppgave få stoppet stridighetene og finne en konstruktiv løsning på konflikten i Ukraina og erstatte den med en samarbeidsløsning til alles fordel, hva ville du søke å iverksette da

Redde-verden.com: Dette  konstruktive spørsmålet ble forelagt meg  på quora.no. Jeg svarte som du ser herunder.  Jeg vet ikke i hvilken grad du er fornøyd med svaret jeg ga Hvis du er noenlunde enig i svaret mitt, vil jeg sette veldig stor pris på om du kan gå inn på tankene mine der og trykke på […]

Continue Reading

redde-verden.com: VIKTIG!: Dette er situasjonen i Ukraina:

Redde-verden.com: Situasjonen i dag er forferdelig og meningsløs. Fakta i saken kan vi oppsummere som følger: Ukraina var en Sovet-stat og hørte frem til 2014 med i den Russiske føderasjonen. I 2013-2014 var Ukraina, på tross av et enormt korndyrkningspotensiale og betydelig metallindustri, i elendig forfatning med ødeleggende korrupsjon. Russland og andre Øststater fremsatte tilbud […]

Continue Reading

redde-verden.com: Hvordan er befolkningsfordelingen på Krim, hvorfor snakkes det om annektering av Krim og hva bør vi gjøre nå?

Redde-verden.com: Dette er fakta: Krim tilhørte Russland i flere hundre år. Slik var det til Khrusjtsjov i 1954 av praktiske og beliggenhetsmessige grunner overførte halvøya til den samarbeidende sovjetstaten Ukraina. I folkeavstemning i 2014 stemte 96.7% av befolkningen for tilslutning til Russland. OSSE; CIS, SLO, politikere og journalister var invitert som observatører. Siden folkeavstemningen er […]

Continue Reading

redde-verden.com: Utbygning av militære mål innen Oslo by setter oss alle i fare!

Redde-verden.com: Vi har naturligvis en økende bekymring for Norges stadig økende militarisering. Det gjøres nå enorme våpenanskaffelser. Våpen prakkes også på Ukrainerne, noe vi vet forlenger krigen, ødelegger folket og landet, skaper engstelse, hat og gjensidig opprustning. Vi ødelegger nå også det samarbeid vi hadde med Russerne. Alt dette utsetter oss naturligvis for økende krigsfare. […]

Continue Reading