Svensk og Finsk NATO-medlemskap er slett ikke problemløst!

Redde-verden.com: Boris Johnson besøkte Sverige  og Finland. Han forteller dem at han vil rykke ut med sitt krigsmaskineri, komme til  Sverige eller Finland og sloss mot Russland for dem om nødvendig. Da jeg så dette nevnt på TV, tenkte jeg straks tilbake til 1945. Alle 500 elevene satt vi fredfullt ved pultene våre i klasserommene. […]

Continue Reading

Hva tenker du om våpenleveransene til Ukraina som vi har rotet oss bort i?

Når jeg noen ganger skriver ting jeg synes er særlig viktig for samfunnet sender jeg det gjerne som private meldinger til stortingsrepresentantene og/eller regjeringen.   Noen ganger høster jeg ros og oppmuntring, andre ganger det motsatte. Skrivet mitt om Våpenleveranser til Ukraina som jeg gjengir her, høstet naturligvis sur kritikk fra en betrodd Høyre-representant på Stortinget. […]

Continue Reading

Stans Våpenleveransene! Øk den humanitære hjelpen! Redd Ukraina!

Dette ser ut som effektiv våpenbruk. Er det  drømmescenarioet ditt? Er ikke dette den komplette galskap, ikke bare fra russerne, men også  fra vår side?: Jo mer våpen Ukraina får, dess mer kamp må det da bli fra begge sider? Dess lengre vil vel kampene fortsette? Dess mer vil lidelsene, ødeleggelsene og hatet øke. Dess […]

Continue Reading

Gulrot er alltid bedre enn pisk – også internasjonalt!

Sånn er det! Vil du oppnå noe fra en annen, svarer det seg alltid bedre å belønne forbedringer enn å straffe ugjerninger! Når vi blir refset for noe vi har gjort, trer forsvarsmekanismene inn: Vi beflitter oss på å forklare hvorfor vi har rett. Vi slår tilbake med gjensidige beskyldninger. Føler vi behov for det, ruster […]

Continue Reading

Betyr språket vårt noe for oppfatningen vår og for Verdensfreden?

Lar du deg lure av talemåter og ordvalg som blir dyttet inn i skolten din? Bruken av visse tendensiøse ord tror jeg betyr alt for mye for folks alminnelige oppfatning. Jeg tenker særlig på krisen i Ukraina der  ordene annektering og opprørere konsekvent, og sikkert bevisst, kanskje anbefalt, benyttes for å svartmale russernes involvering. I Leksikonet står det: «Å annektere […]

Continue Reading

Ukraina. Hvem har skyld i hva? Hva nå?

Krig, slossing og ufred er ikke noen fornuftig løsning på noe som helst! Det skaper bare nød og elendighet, lidelser, hat, flyktningekriser, forverring av problemene som skulle løses, og enorme ødeleggelser, som vi alle, innenforstående eller utenforstående, får lide av i lange tider. Det gir nok også det aller største bidrag til meningsløs CO2-utvikling og […]

Continue Reading

Om oljepolitikk og brudd i regjeringsforhandlinger.

Bruken av olje som brensel i verden må reduseres. Klimaet viser allerede dype forandringer med økt temperatur og voldsomme væromslag, med brann- flom-,   og vindkatastrofer. Verre ser det ut til å bli. Årsakssammenhengen synes meteorologene å ha gitt oss en plausibel forklaring på. Rovdriften på oljeressursene er også så drastisk at vi om i få […]

Continue Reading