Solidaritet til Ukraina og måtte Putin «vinne»!

Fakta360.no

fakta360.no:

En Norsk statsborger, Jens Stoltenberg, er i ferd med å starte atomkrig på ordre fra USA for et land totalt uten strategisk betydning, hverken for Norge, EU eller USA. Dette er det ultimate display av profesjonelt emosjonelle krenkede globalistiske narsissister. Folket vil måtte betale den ultimate prisen for deres Machiavellistiske hybris.

Jeg var svært tidlig ute med å kritiserte både NATO, EU og USA sin imperialistiske retorikk og politikk i forhold til Ukraina, og mente de har vært og er årsaken til krigen. Jeg har tidligere også vært ganske hard på kritikken av Putin og hans invasjon av Ukraina, og mente at han måtte nedkjempes og utraderes av hele landet fordi det var han som invaderte og startet krigen. Jeg kommer nå til en litt annen konklusjon enn tidligere.

Dette er på ingen måte et forsvar av det kommunistiske og totalitære systemet til Putin – eller restene av Sovjetunionen – som jeg forakter av all min sjel. Kommunismen representerer en koldbrann som sprer seg og eneste løsning er å skjære det vekk, inkludert litt borderline friskt kjøtt for å overleve.

Bakgrunnen for denne artikkelen jeg her fremlegger ligger i analysene til John Mearsheimer som er statsviter fra USA og bygger sine analyser på offensiv realisme og det storpolitiske anarkiet, samt Oberst Richard Black som gir sitt vitnesbyrd for USA sin opptreden på den internasjonale arena. I tillegg en rekke andre innspill som føyer seg pent inn i et mønster. (videoer nederst i artikkelen)

Jeg har i flere artikler her på Fakta360.no omtalt vår tids woke moralisme, demokratiets hybris og politiske narsissisme kombinert med nymotens endeløse tro på planøkonomiens (fascismens) vei til det grønne skifte og Pride-paradiset de ønsker seg og sammenhengene det har til håndteringen av Putin.

Les om: Flytende havvind, kakeperson, krig og NRKoko-land!

Det er noe fundamentalt galt med tidsånden

Det grønne skiftet, energipolitikken, planøkonomien, pandemien, krigen, økonomiens kommende kollaps og The Great Reset. Alle brikkene faller nå på plass. Der er slådd en kile inn i samfunnet vårt som stikker meget dypt. Det er ondskapen som får stadig større innpass. Våre tradisjonelle nasjonale verdier og patriotisme må vike for denne ondskapens ånd som splitter oss dypt.

Ondskapen er forkledd som krenkelser og fornærmelser og den forlanger lydighet og underkastelse. Den har migrert sakte inn i alle deler av samfunnet og fått oss til å stille spørsmål ved våre tradisjonelle moralske fundamenter og verdisett. Ondskapen definerer alt som relativt, emosjonelt og fra et narsissistisk perspektiv. Våre tradisjonelle kristen-etiske retningslinjer og grunnfjell gjelder ikke lenger. Man blir nå anmeldt etter §185 for i frustrasjonens fortvilte forbannelse si neger, kakerlakk og at det finnes kun to kjønn.

Ukraina, Russland og Kina har patriotismen og nasjonalismen som grunnfjellet

Både Ukraina, Russland og Kina har på mange måter forlatt den opprinnelige kommunismen og er langt på vei fascistiske stater med en korrupt planøkonomi godt innvevd med markedsstyrt liberalisme. Vårt eget demokrati, styresett og opprinnelige frie marked har nærmet seg det samme men fra den andre siden. USA er splittet i nasjonalismen og patriotismen med Trump på den ene side og et totalt gjennomkorrupt fascistisk styre med USA-Demokratene på den andre siden, som den Norske regjering og MSM er i seng med. Alle republikanere er slettes ikke skyldfrie de heller men generelt sett går delelinjene slik.

Dette grunnfjellet av nasjonal patriotisme og soliditet er i vestlige land rystet i filler av den globalistiske verdensborger med likhet, sosial rettferdighet og sterke myndigheter (strong governance). Spesielt i USA har vi sett splittelsen under Trump hvor den lettkrenkede ondskapen nektet å godta at sannheten skulle komme frem. USA-Demokratene var villige i ren Machiavellian stil, til å rive nasjonen i filler, brenne byene, drepe politifolkene, fabrikkere løgner om Russia collusion, svindlet til seg valget og deretter kastet fredelige demonstranter som spaserte gjennom Capitol Hill i fengsel i årevis, om de ikke fikk viljen og makten sin. Noe de faktisk også gjorde!

Les om: Fra den gode sosialismen til akademias narsissistiske arena for skuespill: Politikken

Ondskapens splid er dyptfølt og ekte på begge sider. USA og vesten er splittet i nasjonalister og de krenkede globalister som styres av emosjoner, narsissisme, relativisme og internasjonal hybris. Narrativene som det pøses på med i media dreier seg om ensretting og «samhold» uansett om det gjelder klima, det grønne skifte, LGBTQtip, pandemier, vaksiner eller krig. Er du uenig, om så bare med en antydning, så bedriver du polarisering og får kunnskaper fra kilder som de ikke anerkjenner, og er derfor fake news. Spesielt nå om krigen i Ukraina kommer dette tydelig fram.

Ondskapens narsissistiske tidsånd med mediekontroll

Denne Machiavelliske ondskapens og narsissistiske tidsånd ligger til grunn for politikken som har styrt USA og Europa inn i en stedfortrederkrig i Ukraina mot Russland. Det er ingen tvil om at uten USA og Europa sin hjelp, spesielt med den tidligere opplæring og trening, etterretning, overvåking og våpenleveranser så ville Ukraina vært okkupert og styrt av Russland på få dager. Ukraina var godt NATO-trent allerede i 2014 og det har intensivert seg sterkt etter det.

Stormaktene og spesielt USA har også full kontroll på mediene og det narrativet som skal spilles ut til folket. Det er derfor ikke uten grunn at de fleste lar seg lure til klimahysteri, pandemirestriksjoner, annullering av menneskerettigheter med vaksinetvang, energikrise og stedfortreder-kriger over hele verden med USA i spissen. De gjør hva faen de vil av mord, drap, assinasjoner, black-ops, false-flag operasjoner og deretter dikterer historien de ønsker, som flommer ut synkront i samtlige kanaler, hvor NTB og NRK blir som lydige veskehunder for mamma CNN.

Veien videre – kollapsen og/eller atomkrig

Kollapsen av den vestlige sivilisasjon er nå forseglet. Hybrisen deres vil aldri bøye av for noe som helst fra Putin og hans Russland, som i realiteten ikke er større nasjonalbudsjett til Texas. De kommer til å presse Putin til totalt nederlag og vil innlemme Ukraina i Nato, vel vitende om at dette er en eksistensiell trussel for Russland. Selvgohetens hybris vil få alle til å lide.

USA satt med fingeren på atomknappen og var både villige og klare til å starte atomkrig under Cuba krisen i 1962, når Sovjetunionen ville plassere langtrekkende atomraketter på Cuba med rekkevidde over hele USA. Russland som i dag er langt svakere enn Sovjetunionen var den gang, men har langt flere atomvåpen nå, føler seg garantert enda mer eksistensielt truet av USA i dag, enn hva USA gjorde den gangen.

Uten at USA og EU kommer til sine sanser og erklærer Ukraina nøytralt uten NATO medlemskap og antagelig også anerkjenner at Donbas-regionen og Krim forblir Russisk, så er veien garantert fram til Ukrainas siste mann og/eller atomkrig uungåelig!

Kina er vinneren

I en allerede prekær økonomisk og energifattig situasjon, skapt av den galopperende pengebruken på det grønne skiftet og pandemien, vil USA og EU med denne krigen dramatisk svekke seg selv ytterligere.

De har trykket Fiat-penger som gale for å dekke over dette og inflasjonen er nå i realiteten ute av kontroll med energiprisene. Krigen bare forsterker og akselererer dagens politikk enda raskere.

Vesten vil falle ned i tidenes største økonomiske kollaps som kanskje avsluttes med en salutt som atomkrig. Er vi heldige slipper vi unna med kun den økonomiske kollapsen av den vestlige sivilisasjon slik vi kjenner den. The Great Reset er et faktum og vinneren vil være Kina og du vil bli lykkelig!

Anbefaler du ser alle filmene og tar deg tid til å absorbere budskapene:

Les artikkelen direkte på fakta360.no