One down! Two to go?

Demokratene.no Fakta360.no

fakta360.no:

Makvan har skjønt det! Vil Kent og Ina skjønne det?

Makvan har skjønt at der er et samlet parti mot maktarrogansen og overtrampene i fra sentralstyret og han trekte seg derfor ut av samtlige verv i nasjonal politikk. Han forteller på sin egen FB side at “Der er en tid for alt. Det har vært en del interne uenigheter i de siste ukene. Anbefaler alle å følge partiets vedtekter og retningslinjer samt godta parti demokratiet og samle seg på landsmøte.”

Her retter han i realiteten en appell til sittende sentralstyre om å innrette seg etter flertallet og besørge en god og skikkelig gjennomføring av landsmøtet den 21. mai.

Generelt har sentralstyret skapt så mye trenering, eksklusjoner, støy og friksjoner at samtlige fylkesledere i bunn og grunn fikk nok. De sammenkalte derfor til et Landsstyremøte som står over Sentralstyret og regelrett avsatte Sentralstyret i påvente av Landsmøtet slik at man fikk ro til å gjennomføre et skikkelig landsmøte. 

Men der sitter nå 3-2 personer i sentralstyret som ikke innretter seg etter vedtak i et overordnet organ og med adgang til nettsider og medlemsregister som de har ekskludert alle andre fra. Det er et regelrett mytteri som er iverksatt av noen få personer mot et samlet Landsstyre bestående av samtlige fylkesledere (11) og Sentralstyremedlemmene (9). De skader nå partiet stort og dette må få konsekvenser for deres framtid i partiet.

Kent Andersen vår ressurs på klima

Kent Andersen er en stor ressurs innen klima som jeg i mange sammenhenger har promotert og sett opp til. Derfor er det med stor skuffelse og beklagelse jeg ser hans administrative evner ikke strekker til i en vanskelig situasjon for partiet. Jeg appellerer innstendig til at både han og Ina trekker seg og retter seg etter Landsstyrets vedtak samt lar Geir Ugland Jacobsen få tilgang til medlemsregister og nettsider.

Dette er nå et solo-kjør som ikke er til det beste for partiet. Dine evner og kunnskaper innen klima er uomtvistelig, men jeg tror ikke du får tilliten mer innen organisatorisk virksomhet. Fokuser på det du er god til og slipp kreftene som vil ta partiet til nye høyder til?

Les artikkelen direkte på fakta360.no