Scenenekt fjerner ikke virkeligheten Den jødiske lobby finnes og er bred

Derimot.no

av Trond Ali Linstad

Den jødiske lobby finnes, og den er bred. Peder Martin Lysestøl skriver mot dette i Klassekampen 8. januar. Lysestøl tar feil.

Lysestøl skriver: «Verdens jøder er i dag i hovedsak delt i to leire: de som støtter staten Israel og de som er imot staten Israel.» Dette er en overflatisk betraktning. Det er i høy grad flytende overganger mellom de to.

De fleste jøder i verden i dag støtter på en eller annen måte Israel. Det ligger dypt i «jødisk identitet»; nærhet til staten Israel. Jøder kan være mot okkupasjon, eller kritisk til fordriving. Og betenkt over den rasisme som utvises i staten Israel. Men Israel som «jødisk stat» er for mange et hjertensbarn.

«Man kan ikke skille staten Israel fra folket Israel», skrev Elie Wiesel, jødisk, sionistisk Nobelpris-vinner. Da blir det bred «jødisk lobby»! Videre: «Israel er blitt et sentralt fokus for jødisk identitet,» ifølge de to amerikanske professorer Mearsheimer og Walt i boka: «The Israel Lobby and US Foreign Policy». (Et «must» å lese.)

Jøders holdning til Israel bør bli debattert! Det fins så visst en bred og samlende «jødisk lobby». Lysestøl avviser dette, han vil ikke diskutere den lobby, men la den i fred. Han vil diskutere den «sionistiske» lobby, kan han klargjøre hvor skillet går?

Jødedom inneholder elementer som kan understøtte sionisme, jødedom må kunne diskuteres. Det samme med kristendom. Jøder er blitt diskriminert og forfulgt, påpeker Lysestøl og tilskriver det «kapitalgrupper». Vi blir ikke kloke av det. Antisemittisme vil – under kapitalismen – fortsette, Lysestøl? Vi vil bekjempe antisemittisme! Kan årsak i en viss betydning, ligge også på jøder?

Da må vi også se på dette, som Lysestøl avviser, men humanistiske jøder og troende jøder etterlyser: feiltokninger og sekteriske tanker om «jødiskhet» som det må ryddes opp i (Neturei Karta). Men som gir næring til «jødisk ideologi». (Israel Shahak)

«Jødisk tribalisme kan aldri leve i fred med humanisme og universalisme», skrev Gilad Atzmon, kritisk jøde. Jødisk identitet må kritisk kunne tas opp.

Det inkludert handlinger gjort av jøder! Og jøders stilling til politiske spørsmål. Skal jødiske særinteresser hatt forrang for universelle verdier? La Hans Olav Brendberg holde sitt arrangement.


Forfatteren av denne artikkelen, Trond Ali Linstad er tidligere formann i Palestinakomiteen.
Og innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje og Jødisk ærespris.

Artikkelen ble refusert av Klassekampen.

390 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 391 ganger.

Post Views: 432

Les artikkelen direkte på derimot.no