Derimot: Kronikk: Propaganda fungerer best når de manipulerte er sikre på at de handler etter egen fri vilje

Derimot.no

derimot.no:

Kronikk:

Av Jan Terje Voilaas

Kollektiv bevissthet

I 1907 bad Sir Francis Galton, mannen som tok Thomas Malthus og hans Eugenics-tanker til dødelige høyder, 787 landsbyboere om å tippe vekten på en okse. Ingen var i nærheten av rett svar, men når Galton summerte opp alle tallene og dividerte summen på 787, så var svaret nær perfekt.

Eksperimentet kan ha vært starten på over hundre års studier av individuell og kollektiv bevissthet. Et prosjekt som har pågått i flere tiår er The Global Consciousness Project (GCP) ved Princeton University, som har studert relasjoner mellom «mind and matter». F.eks. hvis man konsentrerer seg om en side av en mynt, og flipper den tusen ganger, så vil resultatet helle mot den siden man fokuserte på.

Forskerne gikk videre og konstruerte elektroniske tilfeldighets-instrumenter, som en elektronisk kodebrikke, som hele tiden kommer opp med et 100% tilfeldig valgt tall, som kan betegnes som kaos, et kaotisk valg uten noen form for mønster eller orden. Teknologien ble utviklet så alle data kunne samles, lagres og elektronisk analyseres så ingen menneskelig bias påvirket resultatet. Mange slike «kodebrikker» ble utviklet, plassert flere steder i verden og koblet sammen.

Det store spørsmålet var om individuell eller kollektiv bevissthet (mind) under gitte omstendigheter kunne påvirke elektronisk frembragt tilfeldighet (matter) .

Dette globale systemet av «kodebrikker» har vært i gang non-stop i flere tiår, og har mer enn bevist at ja, den kollektive menneskelige bevissthet kan under gitte forhold påvirke kaos og bringe det mot orden. Dette ble tydelig demonstrert under begravelsen av Prinsesse Diana i 1997, da dommen falt for O. J. Simpson samme år, og også under mange andre liknende begivenheter.

Kodebrikke-systemet ga også stort utslag ikke bare da det første flyet traff World Trade Center 9 september 2001, men FØR det smalt. Jeg har hørt flere slike eksempler. Clif High kan f.eks. fortelle om en flytur fra USA til Mexico da det midtveis kom et panisk gisp fra passasjerene like FØR det smalt. Et kraftig lyn traff flyet.

Det er også vel kjent at vi mentalt kan påvirke hverandre over avstand, og som alle Tibetanere vet; også kommunisere med hverandre over store avstander om man er adept i kunsten. Nå kan vi også anta at mennesket ikke bare opptrer som enkelt-individer i en gruppe, men som en «flokk» hvor vår individuelle bevissthet smelter sammen med andres i en kollektiv bevissthet.

Propaganda og sensur

Pozner ble født i Frankrike, vokste opp i USA og er nå en av Russlands mest kjente og innflytelsesrike journalister og talk-show verter. I kjølvannet av «Russiagate», kampanjen Hillary Clinton og hennes neo-con klikk stod bak for å sverte Trump, satte Pozner ned en gruppe forskere for å gå gjennom hver eneste utgave av New York Times over en 3-års periode fra 2015-2017. Oppgaven var å finne og analysere hver eneste artikkel som handlet om Russland, som det var uendelig mange av, men ikke en eneste positiv. Jeg tror vi vil finne nøyaktig det samme i det norske MSM, helt frem til i dag.

Russiagate var mer enn en sverte-kampanje mot Trump. Det var også en massiv propaganda-kampanje for å hisse opp Vestlig hat mot Vladimir Putin og Russland, som en forberedelse til krigen mot Russland som USA og NATO har planlagt siden før 2014. Maidan-kuppet var en del av denne planen.

Propagandakampanjen mot Russland har altså pågått de siste 10 årene, men falt litt i skyggen av en enda heftigere kampanje kom i forbindelse med C19-angrepet og det etterfølgende mRNA-angrepet på klodens befolkning, den kanskje best planlagte, koordinerte og mest massive propaganda-kampanjen noen gang sluppet på menneskeheten da streng sensur var en del av kampanjen. Et av resultatene, spesielt i vest, ble hva Dr. Mattias Desmet kaller «Mass Formation», et psykologisk fenomen som under gitte omstendigheter kan sende opp mot 30% av en befolkning inn i en kollektiv hypnose, utmerket forklart i Dr. Desmet’s siste bok «The Psychology Of Totalitarianism».

Propaganda er med andre ord et informasjons-våpen, en teknikk, et salg av løgn, brukt i krig og da rettet mot egen befolkning. Dette våpenet, sammen med sensur, virket perfekt i forbindelse med C19-pandemien. Da var frykt-nivået høyt nok, som er en forutsetning. Har kampanjen mot Russland og Putin virket like godt?

Wisdom Of The Crowd

I forrige uke publiserte Alex Krainer en ytterst interessant artikkel hvor han tok utgangspunkt i boken «Wisdom of the Crowd» (James Surowiecki 2005) som avslører at vi som «flokk», om gitte forutsetninger er til stede, kan oppnå et høyere nivå av klokskap enn vi kan som enkelt-individer. Forutsetningene som må være til stede er:
1) Flyten av informasjon må være desentralisert
2) Sann informasjon må være til stede i strømmen av informasjon
3) Mange ulike mennesker må delta
4) Deltakerne må ikke være avhengige av hverandre for å danne sin egen mening

Krainer påpeker at skogen av sosiale medier og alternative nyhetskilder, til tross for intense forsøk på å sensurere også dette universet, oppfyller alle kriteriene for at «Wisdom of the Crowd» kan oppstå.

Krainer viser videre til en lang rekke ikke-vitenskapelige spørreundersøkelser som har funnet sted på sosiale medier den siste tiden, som tydelig tipper i favør av Russland og Vladimir Putin, i stikk motsatt retning av hva vestlig hat-propaganda ønsker å oppnå.

Det advares mot å legge for stor vekt på slike spørre-undersøkelser, av mange grunner, men Krainer forteller også at han mottok en epost fra en NATO-ansatt, NATO følger nøye med på effekten av sin propaganda, og eposten lød ordrett som følger:

«I know from my job (military) that Roumanians, Moldovans, Bulgarians, Hungarians, Slovakians, Cypriots and all the Balkans are circa 3 out of 4 and above with Russia. Austrians, Italians, Czechs, Spaniards and French around 2 out of 3.»

Krainer konkluderer med at hele det vestlige «narrativet», løgnene Mr. Global vil vi skal tro, er i ferd med å kollapse. Vår kollektive bevissthet, massenes kollektive klokskap, har avslørt dem.

Jeg finner punkt 2) ovenfor spesielt interessant, at sann informasjon må være en del av strømmen av all informasjon. Sannheten er som noen få dråper blekk som kan farge flere liter vann. Dette minner om hva Dr. Desmet utallige ganger har påpekt; det verste vi kan gjøre er å tie (punkt 3). Uansett hvor mye det smerter, vi må snakke, skrive og aktivt delta. Alt teller, hvert ord, skriftlig som muntlig, for sannheten er fluepapiret som fanger flere og flere. Da oppstår «Wisdom Of The Crowd».

Propaganda er alltid markedsføring av løgn, løgn som må gjentas inntil massene ser den som sannhet. Når propagandabøtta lekker, så tas sensur i bruk, men når også den lekker, så tas uttrykk som konspirasjonsteorier, desinformasjon og misinformasjon i bruk.

Jeg hadde nettopp et møte med to unge, smarte og oppdaterte representanter for en norsk bedrift med 125 milliarder kroner under forvaltning. Under samtalen kom vi inn på energi-situasjonen i Europa og jeg spurte om deres mening om Seymour Hersh og hans North Stream avsløring. Saken var helt ny for begge, og dette er to blant 400 ansatte som forvalter ganske betydelige beløp for personer og organisasjoner. Så enkelt er det å avsløre et skremmende nivå av sensur, og det i lille snille Norge.

Faktisk, det er enda enklere. Still spørsmålene; er propaganda og sensur nødvendig om man snakker sant? Er mRNA vaksinene «trygge og effektive» når 96,8% av all smitte og 91,7% av alle C19-døde har kommet ETTER at Norge var fullvaksinert?

Alex Krainer ser på den kollektive oppvåkningen som et avgjørende skudd for baugen til globalistene og deres dystopiske mål. Jeg er helt enig, dette jord-skjelvet av et skifte i sentiment i forhold til Russland, er oppløftende. Når 95% svarer at vesten startet krigen i Ukraina, så har Mr. Global bommet fullstendig. Jeg må derfor advare:

Historien Krainer forteller er også en historie om tillit under kollaps, om massenes tillit til sine ledere, som var det som til syvende og sist knakk mektige imperier som f.eks. Romerriket og Sovjetunionen, og med det sivilisasjonene de representerte. Det er de samme kreftene vi i dag ser i sving i vestlige land, og utfallet vil bli det samme denne gang, med eller uten voldelig krig.

Denne krigen mot menneskeheten startet på ingen måte med C19 og vaksinene. Big Pharma var i bruk allerede under WW2. Hvem tror dere stod bak gassen Hitler brukte på 6 millioner mennesker? Hvem stod bak HIV? Hvorfor har autisme eksplodert de siste 40 årene? Har dere sett på norske kreft-statistikker i det siste? Tror virkelig noen at det er helt tilfeldig at kreft er opp med 61,5% siden år 2000, mens befolkningen kun har økt med 20,5% i samme periode, hvorav relativt unge innvandrere stod for 63% av denne veksten?

Opp til C19-perioden holdt Mr. Global seg mest mulig i bakgrunnen, uten og med internett. Ingen blant dem ble tiltalt under Nuremberg-prosessen, heller ikke under landssvikoppgjøret på Grini etter WW2, og gjennom HIV-perioden, SARS Cov. 1 og flere liknende forsøk, så har propagandaen og løgnene fungert. Men denne gang er de avslørt, dels av sin egen arroganse og troen på egen kontroll, og dels av en faktor de glemte å ta med i sin egen risiko-vurderingen; «The Wisdom of the Crowd».

Mr. Global kan ikke gi seg nå som de vet at vi vet hvem de er og hva de sikter mot, så dette er denne siste muligheten de vil få til å nå målet de har drømt om og planlagt mot siden lenge før jeg ble født.

For 50 år siden ledet professor Dennis Meadows prosjektet «Club of Rome Project on Predicament of Mankind at MIT», prosjektet som konkluderte med at menneskeheten måtte dramatisk reduseres, helst til en milliard. Han håpet selv at det kunne skje på en «fredfull» og sivilisert måte.

Jeg tror de har prøvd og feilet flere ganger og er nå også avslørt. Jeg tipper derfor de nå vil reagere med å gå løs på oss som en tsunami fra et varmt sted og jeg tipper dertil at tsunamien vil treffe tidligere enn +/- 2026- 2027, som jeg opp til nå har sett for meg. USA omringer allerede Kina og Russland med over 800 militærbaser, men bygger i disse dager fem nye på Filippinene og to ny på Guam samtidig som flere hundre nye missiler skal utplasseres i Japan.

Flere amerikanske soldater sendes nå også til Taiwan, en uhyrlig provokasjon mot Kina. Dette ble annonsert like etter at USA og NATO spyttet på og makulerte Kinas 12-punkt forslag til hvordan tilnærme seg en freds-avtale over Ukraina. Dette gjør de i full offentlighet, vel vitende om at lite annet provoserer Kina mer. Det pågår også en kraftig opprustning på begge sider i Europa.

Har dette hele tiden vært planen, å først slippe C19, så vaksinere milliarder til et minimum av sterkt svekkede immunforsvar og så gå til krig, som alltid følges av nye pandemier og sult? Hva om denne pakken er timet med monetær kollaps og global nedkjøling? Nærmer vi oss da en tsunami fra det varmeste av alle steder? Følg nøye med på mat-situasjonen, rapportene jeg mottar blir bare verre og verre.

Jeg håper folk snart skjønner at USA, Europa, Russland, Kina, Iran, Nord-Korea og andre som vil bli sugd inn i tsunamien ikke i seg selv er målet, kanskje for noen, men ikke for Mr. Global. De er kun midler for å nå oss, menneskeheten, som skal og må reduseres med minst 90%, akkurat som Dr. Meadows fortalte oss i 1973. Den forestående krigen vil sluke alles oppmerksomhet, men vi må ikke glemme de usynlige våpen, dem vi finner i butikkhyllene. mRNA kommer nå i flere og flere vaksiner og legemidler, gen-spleises inn i grønnsaker, vaksineres inn i våre livdyr, kanskje snart i vår oppdrettsfisk, smitter fra vaksinerte til uvaksinerte og kreftceller er allerede påvist i laboratorieprodusert kjøtt.

Hvis Mr. Global er ond og kjemper denne krigen med ondskap, bør ikke vi da kjempe den med godhet?

Ondskap må alltid bruke tvang, makt, trusler og vold. Godhet skaper vennskap, nærhet, samarbeid, samfunn og beskyttelse. Hver psykopate bølle følges av noen få redde fotslikkere, mens de aller fleste skyr unna og samler seg som en motkraft, ikke med vold, men som beskyttelse.

Propaganda, sensur og beskyldninger er 3 av 4 grep som tas i bruk for å skjule løgn. Det siste er forbud og straff mot ord og tanker som normalt fører til vold og maktovergrep. I Norge er grep 1 og 2 på plass og #3 er ikke langt unna. Washington State (US) og mange andre steder jobber nå med innføring av #4. Følg nøye med, Norge er på samme sti bare litt lengre bak i køen.

Stay strong, stay smart, look for the truth.

7 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 7 ganger.

Post Views: 28

Les artikkelen direkte på derimot.no