Sammenhenger vi ikke skal se: USA er ansvarlig for Ukraina-krisen.

Derimot.no

Krigen i Ukraina skyldes USA.

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

Russland ba om de nødvendige sikkerhetsgarantier, som omfattet at Ukraina ikke skal bli NATO-land.    

Da de ikke ble gitt måtte Russland selv skaffe seg dem. USA er slik ansvarlig for at krigen i Ukraina måtte startes. 

Fordi EU ukritisk har fulgt USA i utenriks- og militærpolitikken rettet mot Russland, er flyktningstrømmen fra Ukraina til Europa som et takk-for-sist fra Russland. En sakte fremrykning fra øst gir også ubemidlede ukrainere mulighet til å forlate landet.
 

Boycott av oljeimport til USA blir fulgt av UK. Halvhjertet reduserer EU olje- og gassimporten fra Russland. Enn om Russland som svar fullstendig stanser energistrømmen til EU?  Konsekvensen av Vestens angrep mot russisk eksport av olje og gass er vanvittig høye priser i energimarkedet, som vil belaste forbrukerne i store deler av verden.
 

Ukraina og Russland er storeksportører av korn og frø til matolje. Prisene er steget mye, til dels bestemt av usikker fremtidig tilgang på korn og oljefrø fra begge land. 
 

Europa og verden blir belastet med problemer som skyldes amerikansk politikk. Vil USA kompensere for vanskelighetene som de påfører andre land?

96 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 96 ganger.

Post Views: 156

Les artikkelen direkte på derimot.no