Regjeringen tøyer koronastrikken ytterligere: Nye restriksjoner fra og med torsdag — hvor langt er regjeringa villig til å gå for å kunne realisere koronasertifikat og vaksinetvang?

nononsensenews.org

Av Are.

areDet går mot tilstander som ingen hadde greid å forutse. Det vil si, ingen andre enn de aller største «tinnfoliehattene». Det er snart på tide at de tidligere, selverklærte såkalte «realistene» legger naivitet til side og stikker den berømmelige fingeren i jorda. Situasjonen har nå blitt akkurat så «konspiratorisk» som konspirasjonsteoretikerne forutsa. De ble bare aldri trodd… før nå?

På mandag kveld avholdt regjeringen pressekonferanse angående nye smitteverntiltak. Støre henvendte seg til det norske folk med det han kalte et «blytungt budskap»: Regjeringen ser seg nødt til å innføre strenge smitteverntiltak på nytt.

Bare for å etablere riktig referanseramme her, la det være klinkende klart at Støre deltok på denne pressekonferansen i kraft av å være det internasjonale bank- og industrikartellets representant. Rollen som norsk statsminister er bare noe han har blitt tildelt for å kunne utføre viktige tjenester for nevnte kartell. Stoltenberg er av samme ulla, og har sin posisjon som direktør for folkehelseinstituttet av samme årsak.

Pressekonferansen skulle vise seg å bli en stilstudie i politisk retorikk, ispedd en haug verbale mageplask for både Støre og Stoltenberg. Helseminister Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna anser jeg for å være naive og uvitende om rollene Støre og Stoltenberg spiller. Bjørn Guldvog, helsedirektoratets leder, som også deltok på pressekonferansen, anser jeg for å være i samme kategori som støre og Stoltenberg. Han er en kjeltring av rang. Men jeg skal allikevel konsentrere meg om Støre og Stoltenberg i denne artikkelen.

Det er synd at kognitiv dissonans hindrer folk flest i å avkle korrupte, offentlige personer i sammenhenger som dette. Pressekonferansen bestod av det mest åpenbare spill fra trekløveret Støre, Stoltenberg og Guldvog. Den informerte lytter kunne også observere en rekke verbale mageplask fra trekløveret.

I tråd med agendaen forsøkte Støre etter beste evne å piske opp frykt for den nye sør-afrikanske virusvarianten omicron. Men de som har skjønt å lese nyhetsdekningen fra mer troverdige kilder enn rikspressen, vet godt at Støres svartmaling var ubegrunnet. I Sør-Afrika har de allerede erfaring med dette nye viruset, og beskriver det som mildt. Men det visste kanskje ikke Støre…? Ha, ha.

Da VGs journalist påpekte virusets harmløshet ovenfor Støre (sjokk!), valgte han å dra på det. Han svarte at han syntes (SYNTES!) de fikk ulike rapporter om akkurat det, og at alvorlighetsgraden syntes å variere i Sør-Afrika. Akkurat der skulle VG-journalisten arrestert Støre ved å spørre ham om hvilke deler av Sør-Afrika som opplever omicron som belastende. Ha, ha, da tenker jeg at vi hadde fått se en politiker-steppdans uten sidestykke. (Eller kanskje Støre hadde henvendt seg til Camilla Stoltenberg for en livbøye?).

Det er jo pussig at man får «media control» (på norsk: «mediekontroll») ved å stokke om bokstavene i navnene til de to siste virusvariantene?

Under pressekonferansen varslet Støre blant annet en kraftig opptrapping av vaksineringen (sjokk?), hvor intervallet mellom andre og tredje dose nå skal kortes ned. Flere titalls millioner tester er kjøpt inn, og trolig dreier dette seg om den misvisende PCR-testen. Ikke minst blir nye lockdowntiltak iverksatt fra og med torsdag 16. desember. Disse tiltakene vil bygge på den allerede kjente TISK-strategien, noe som vil innebære mer testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Utesteder forbys å servere alkohol, antall deltakere i organisert idrett må begrenses, norske arbeidstakere må jobbe fra hjemmekontor såfremt mulig, sosial distansering og munnbind gjeninnføres og så videre. Utdanningsinstitusjonene blir ilagt strengere restriksjoner jo høyere opp i utdanningssystemet de er. Bunnlinja er at regjeringen ønsker å begrense vår kontakt med hverandre.

Den kanskje aller fremste jobbinstruksen til politiker-lakeiene akkurat nå, er å innføre koronasertifikat. Og når det er innført, er planene å bake sertifikatet inn i stadig mer av dagliglivet til befolkningen. F.eks. risikerer vi å måtte framvise gyldig koronasertifikat for å slippe inn på matbutikken. Selv det å ta ut kontanter på minibankene, vil kunne kreve at du skanner koronapasset først. Her er det verdt å merke seg at vaksineringen vil fortsette å bli omtalt som valgfri, men stemmer det? Når ble «pest eller kolera?» eksempel på et fritt valg?

Fritt valg…? Hvis valget virkelig var fritt, så skulle det vært
et tredje alternativ her, nemlig dette:
«Nei takk, ingen av delene.»

Trekløveret Støre, Stoltenberg og Guldvog jobbet iherdig under pressekonferansen for å bane vei for koronasertifikatet. Slik oppnås også maksimal distribusjon av denne svært tvilsomme og skadelige vaksinen! MERK: Hvis gruppen av uvaksinerte skulle bli borte (fordi alle gir etter og vaksinerer seg), vil man ikke lengre ha noen kontrollgruppe å sammenligne de vaksinertes bivirkninger med. Tatt i betraktning det ekstreme antall bivirkninger og dødsfall som denne vaksinen allerede er forbundet med, vil legemiddelkartellet garantert ønske å eliminere den uvaksinerte kontrollgruppen.

I tillegg til maksimal vaksinedekning, bebuder regjeringen som nevnt at den ønsker å satse videre på TISK-strategien.
— Vi sa at alle over 18 skal være vaksinert til påske. Nå skal vi sørge for at «påsken kommer tidligere», uttalte Støre til VG før pressekonferansen sist mandag.

Hva er det han sier her? «…SKAL være vaksinert til påske»? Så legger han til: «Vi må bruke kjente og litt ukjente verktøy for å få det til». Han sier at de nå tenker bruke «litt UKJENTE verktøy for å få dette til». Denne retorikken virker være noe vi ikke har vært vitne til tidligere. Det er heller ikke spesielt beroligende å vite at regjeringen nå skal involvere militæret (og apotekene) i utrullingen av denne vaksinen. Uansett om militæret ikke blir brukt til å gjennomføre tvang i denne omgang, så vil dette venne folket til et militært oppbud i sammenhenger som dette. Som en følge av det vil sjokket trolig ikke bli for stort den dagen militæret eventuelt skulle bli brukt til å gjennomføre tvang. Den inkrementelle metode er verktøyet de benytter, med små steg av gangen.

Tilbake til pressekonferansen: For de som vil høre regjeringens redegjørelse, dvs. den biten som fant sted før journalistene slapp til med sine spørsmål, kan gjøre det her. I det følgende velger jeg å fokusere på den delen hvor VGs kvinnelige journalist presterer å komme med EKTE, kritiske spørsmål. Lytt nøye til hvilke mentale spagater Støre og Stoltenberg forårsaker her:

Fra pressekonferansen mandag 13. desember 2021. Tema er situasjonen rundt koronakrisen og nye smitteverntiltak.

Ha, ha, lytt f.eks. fra 2 min og 43 sek.: Journalisten spør om ikke muligheten for daglige smittetall på opptil 300 000 er urealistisk, siden disse tallene tar utgangspunkt i et scenario uten tiltak. Som journalisten påpeker, har vi jo for lengst iverksatt smitteverntiltak og vaksinering. Til dette svarer Støre følgende:
«Jeg mener det [er realistiske tall], i tråd med å være åpen om kunnskap. Man må legge [til grunn] de forholdene som også Camilla Stoltenberg gjorde. Hun sa at dette ikke er eksakt vitenskap. Det er det riktige å gjøre. Jeg mener det også illustrerer noe som er viktig for befolkningen å forstå i dag, fordi jeg opplever jo at mange du møter sier at «vel, jeg hører jo at folk blir syke, de blir stort sett friske, det er ikke så alvorlig. Kjenner kanskje noen på sykehus». Det kan være litt den holdningen… men dette som Stoltenberg beskriver her er én mulighet. Og det tror jeg får oss til å tenke at «vel, vel, hvis det er en mulighet — og det har skjedd i andre land — så må vi handle. Men det er igjen forholdsmessighet som må ligge til grunn. Jeg vet ikke om du vil utdype noe på det, Stoltenberg…»

Hvor mye fikk du ut av Støres svar? Som den politikeren han er, serverer han en malstrøm av ord i et forsøk på å fekte bort journalistens ubehagelige nærgåenhet. Støre sier at de ikke har tatt utgangspunkt i eksakt vitenskap, og Stoltenberg bekrefter det ved å karakterisere det som svært upålitelige data. Luftslott, egentlig. Så da er vel denne nye runden med lockdown eksempel på en såkalt politisk beslutning da…? «Politisk beslutning» er betegnelsen de bruker når de tenker følge agenda og bedrive svindel.

Målet er innføring av koronasertifikat, maksimal distribusjon av vaksinen og, helt til slutt, total kontroll over befolkningen. Vi er vitne til det ultimate tyranni under utrulling. Men maktpakket vil ikke lykkes, for nå våkner bjørnen. Bare se hvor mange som nå møter til demonstrasjoner mot regjeringen og dens politikk. Og enda finnes det en hel skog av mennesker som er på vei ut av skallet sitt. Når disse menneskene gir seg til kjenne, er løpet kjørt for makta.

 

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker tiden vår på. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å donere til oss og bloggen vår via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER, eller
– å kjøpe kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! ?