Ecuador med kompromissløs protest ovenfor Verdens Helseorganisasjon!

nononsensenews.org

Nononsensenews.org:

Den stadig mer totalitære Verdens Helseorganisasjon, WHO, forsøker i disse tider å tilsnike seg samtykke fra de 194 medlemslandene, noe som vil gjøre at organisasjonen kan diktere responsen på framtidige pandemier i disse landene. Hvis dette lykkes, betyr WHO bare trenger å deklarere en ny pandemi ala koronakrisen, for deretter f.eks. å kunne beordre tiltak som vil bryte med menneskerettigheter og grunnleggende lovgivning i medlemslandene. Jeg snakker her om tiltak f.eks. i form av tvangsvaksinering. 

For meg er dette forsøket på et maktkupp absolutt ikke overraskende, da jeg er fullstendig på det rene med at organisasjoner ala WHO, FN, WTO, EU osv. bare er verktøy i hendene på en den negative, klandestine maktkabalen. Målet dens er total dominans, hvor middelklassen skal utslettes og en forsvinnende liten herskerklasse skal kunne kontrollere og dominere en gedigen klasse servile arbeidere i et teknologisk overvåknings-diktatur. Mange kjenner dette framtids-scenariet bedre under navnet NWO, den nye verdensorden, som er ment å være et veardensomspennende, kommunistisk regime. For å få en pekepinn om hvor vi er på vei, se da på situasjonen i Kina og multipliser dette med en faktor på 10…

Gledelig nok har den sør-amerikanske republikken Ecuador uventet mønstret motstand mot disse planene om total råderett for WHO. Og det er en positiv trend vi skal tillate oss å fryde oss over; motstanden mot NWO-tyranniet øker! Ecuadors innbyggere vil ikke ha noe av WHOs forsøk på diktere hvor vidt landets innbyggere og Jordas befolkning for øvrig skal få lov til å samles og reise, samt bestemme tiltak og behandlingsform i forbindelse med framtidige pandemier. Som det sies i videoen under, er Ecuadors befolkning trett av to år med tvungen isolasjon. De er provosert over den trakasseringen som har funnet sted ovenfor mennesker som har våget å fremme kritikk ovenfor den absurde og kneblende lockdown-politikken. Nå ønsker Ecuadors innbyggere å sikre seg mot lignende hendelser i framtiden, og motsetter seg derfor WHOs forsøk på å legalisere overtramp mot menneskerettighetene.

På videoen under kan vi se Paola Roldos sammen med datteren og en venn, under et besøk i WHOs hovedkvarter i Genéve. Under overleveringen av den undertegnede protesten henviser Roldos til naturlig lov, og tilkjennegir at hun er en fri kvinne hvis sjel ikke kan underlegges noen jordisk jurisdiksjon. Hun ber formelt om at den ecuadorianske ambassadøren nekter å overhende nasjonal råderett til WHO, ettersom dette må anses for å være høyforræderi.

For øvrig er det også under WHOs kongress i Genéve den 22. til 28. mai at dette klandestine forsøk på maktkupp via WHO skal opp til godkjenning av medlemslandene. Etter sigende står Norge oppført på en liste bestående av et 20-talls andre land som vil gi sitt samtykke til denne maktovertagelsen (per 21. mai 2022). Sammen med sin forgjenger Bent Høie, føyer Ingrid Kjerkol seg pent inn i rekken av naive og kunnskapsløse, norske helseministre, som styres av en usynlig hånd. (Viktige nasjonale poster ala helseministerposten nemlig bekles av folk uten særlig kompetanse, ettersom de vil ta ordre og la seg styre. Det er i grunnen «søtt» at Kari og Ola ikke stusser det faktum at man snart må ha minimum en bachelor bare for å kunne sitte i kassa på REMA, mens stillingen som helseminister ikke trenger ha noen formelle kvalifikasjoner overhode). Slik sett er det mot normalt at Norge nå gir WHO grønt lys til å overkjøre den norske befolkningen.

Her overleveres Ecuadors protest mot WHOs planlagte, globale tyranni

Les artikkelen direkte på Nononsensenews