Prosessen har pågått over hele Europa lenge: “Venstresidens” glideflukt mot Nato og EU.

Derimot.no

derimot.no:

Mot en farse

Jan Hårstad

Det kan vi si med engang: splittelsene og krigen innad i Rødt vil bli en underholdende farse. Den er allerede i gang.

Her kommer et innlegg fra Hveem og Stugu i KK i dag (14.05) som benekter alt det som partiledelsen har sagt og skrevet under Ukrainakrigen. Overskriften går slik: «Rødts Nato-motstand står fast.»

Helt åpenbart er det at Hveem og Stugu har store leseproblemer. Om den autoritære Nato-staten Ukraina med supernazist Stepan Bandera som folkehelt, heter det fra formann Moxnes 13 mars:

«Ukraina kjemper for frihet, selvstendighet og demokrati.» Og i en E-post fra Moxnes til Aftenposten: «Du kan trygt stemme Rødt om du er for Nato.»  

Militært utstyr skal også sendes ifølge Rødts video.

72% av Rødt-velgerne er for Nato meldte en undersøkelse i Aftenposten. Fredsaktivist Svare er nektet spalteplass i KK og havner på forhatte Steigan.no.

Med dette utstyret havner en i en fantsiverden.

Stein Stugu er et veterannavn på venstresida med Nei til Nato i genene. Åpenbart er han ikke i stand til å forstå ungdommen som stemmer Rødt, at de svermer for det grønne EU og Nato. Artikkelen han undertegnet i KK er rett og slett virkelighets- og faktanekting. 

Det er faktisk ikke mulig å finne en eneste artikkel i KKs debattspalter som skriver om imperialistisk krig i ånd av Rosa Luxemburg og Lenin.

Hvis man i det hele tatt slipper inn alternativ tenkning er det artiklene til Fredrik S. Heffermehl som leverer det ene idealistiske og pasifistiske fantasiprodukt om FNs innføring av evig fred. Helt åpenbart reflekterer Heffermehls jevnlige inntog i KK at det finnes nedslagsfelt for dette drømmeriet. 

Det bekrefter i allfall vår antagelse om at Rødt-miljøet er totaldominert av småborgere og middelklasse.

Tar vi oss en tur rundt i Europa så ser vi det at Ukrainakrigen har samme effekt som 4. august 1914 da de tyske sosialdemokratene startet finansieringen av den tyske hæren og alle de øvrige sosialdemokratiske partiene i Europa fulgte etter. 

Baselresolusjonen av 1912 varslet krig og den redegjorde for at arbeiderklassene måtte krige mot den.

Alt ble forrådt, alt ble glemt av prinsipper og tenkevis. Og sånn er det også nå overalt i hele Europa. Venstrepartiene deler seg i nato-tilhengere og nato-motstandere og Klassekampen fyller opp avisa med artikler som romantiserer Nato, men også EU. Det er det dominerende tankestoffet nå.

Det er faktisk ikke pompøst å sammenligne situasjonen i dag med den som oppsto i 1914-18. En hel blokk av venstresida hopper over bord og kanskje er det slik at vi finner dem igjen i forskjellige overvåkningsnettverk som skal passe på korrekt ytringsfrihet – ja sogar i kontakt med PST.

Det yngre folk nå skal studere er boka til Bengt Calmeyer fra 1993 som heter Forsinket oppgjør. Her redegjør han for at AP holdt seg med sine egne etterretningstjenester som overvåket alt som var av dissentere på arbeidesplassene og politikken. Og de gikk ikke av veien for å dele info med overvåkningstjenesten og militær etterretning.

Sånn vil det bli nå også, så forbered deg og lær.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 20

Les artikkelen direkte på derimot.no