Problemet vårt er ikke mangelen på billig kraft. Problemet er at vi mangler politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.

Derimot.no

Posted In Norsk politikk, Olje-Energi

13 mars 2022

Featured

(12. mars 2022)
Mens gårdsbruk, gartnerier og organisasjoner har måttet legge ned deler eller hele virksomheten, og næringslivet sliter med enorme strømregninger, kan det være pussig å si at vi ikke har en kraftkrise i Norge. For vi har nok strøm både til husholdninger og næringsliv og til mer grønn omlegging. Fyllingsgraden i skrivende stund er ikke dramatisk lav. Fortsatt produserer vi kraft for 10 – 15 øre kilowatten og kan selge den til sluttbrukerne for 20 – 30 øre, med mulighet til å eksportere et mindre kraftoverskudd.

__________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
__________________________________________________________________

Problemet er at vi ikke har kraft nok i Norge til å elektrifisere Europa. Vi har heller ikke nok strøm til å elektrifisere sokkelen med 15 TWh for 50 milliarder kroner og NULL klimaeffekt.

Dersom Norge skal “redde” Europa, kan vi bygge ut hvert eneste vernete vassdrag og sette vindmøller på hvert fjell, og likevel vil det ikke være nok. Europa bruker enorme mengder energi og vårt bidrag blir et piss i havet.

Likevel vil politikerne heller legge ned Norge og selge kraften dyrt til Europa. De ønsker å bygge flere kabler. De har avgitt suverenitet slik at vi ikke kan redusere eksporten og sikre at vi i Norge har nok billig kraft. De nekter å sette maks-pris på strøm fordi de er redd for at folk og næringer igjen vil begynne å bruke strøm slik at det går ut over eksporten. Og når det er “mangel” på strøm, tjener de enormt på den kraften vi må bruke i landet.

Så kan vi spørre oss hvilke alternativer som er riktig:

  • politikerne har vedtatt regler de ikke har kompetanse til å forstå rekkevidden av
  • politikerne har lyttet til kraftnæringene og har blitt “forledet”
  • politikerne har lyttet til EU og har blitt “forledet”
  • politikerne har med fullt overlegg laget en situasjon som folk og næringer i Norge ikke kan leve med – for å tjene penger, og slik utvist forakt for folket

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 28

Featured Les artikkelen direkte på derimot.no