Politisk står utfordringene i kø for nasjonen

PDK

Da er alle årets ordinære årsmøter avholdt inkludert landsmøtet. Partiet har valgt sine tillitsvalgte, og nå skal vi sammen fokusere på å løfte partiet og partiets politikk ut i det ganske land. Alle tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer er avgjørende viktig for arbeidet videre.

Sist helg, 22.-23. april, ble landsmøtet avholdt på Quality Airport Hotel i Stavanger.

Selv om det var rimelig fint vær ute, så de fleste av oss primært innsiden av hotellet. En del delegater fikk seg også en fin tur i vakre Stavanger på søndagen etter landsmøtet var ferdig.

Det var et friskt og godt landsmøte med engasjement særskilt knyttet til valg og navnedebatt. Valgkomiteens innstilling fikk tilslutning fra landsmøtet på alle punkt, og vi takker hjerteligst alle som gikk ut av stilling og som har båret partiet fremover til nå og ønsker velkommen alle nyvalgte. Jeg takker partiet for fornyet tillit, og ser frem til å gjøre mitt ytterste for partiet med fokus på å profilere PDKs program, organisasjonsbygging og ikke minst lede partiet frem mot lokal- og fylkesvalget i 2023. Vi har fått et godt team og sentralstyre, og jeg gleder meg til oppgaven.

Vi har sett gjennom navneprosessen i partiet.

Som har vært ledet av SU, at det har materialisert seg en modningsprosess som har vokst fram. Gjennom debatten ble det et klart flertall i landsmøtet som erkjente at denne modningsprosessen med fordel kunne forlenges før endelig beslutning fattes. Vedtaket ble derfor at vi avholder et ekstraordinært landsmøte i andre halvår hvor denne saken skal fremmes. SU skal i mellomtiden jobbe videre med sak og prosess hvor organisasjonen engasjeres frem til en moden beslutning. Før årsskiftet skal partiets øverste organ beslutte om vi skal fortsatt hete Partiet De Kristne eller skifte navn.

Politisk står utfordringene i kø for nasjonen, og vi må aldri gå trett av å fremholde PDKs løsninger for landet. I vinter har jeg særskilt blitt berørt av situasjonen til uføre og kronisk syke i Norge. Politikerne øser milliarder av kroner ut av landet mens for eksempel ME pasienter får tilnærmelsesvis ingen hjelp. Jeg har møtt vitnesbyrdet til flere familier i vinter hvor unge i familien ligger i mørke stille rom døgnet rundt og lider, mens foreldrene slites ut av mangel på støtte og oppfølging fra helsevesenet. Slik kan vi ikke ha det. Vi har sykehus og pleiehjem med næringsfattig og dårlig mat for pasienter og beboere som nettopp kunne trengt næringsrik og god mat. Slik kan vi heller ikke ha det.

Partileder Erik Selle rett etter landsmøtet 2022

The post Politisk står utfordringene i kø for nasjonen appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK