Politisk profesjonalisme: Det betyr at en mestrer dobbeltspill, å snakke med kløyvet tunge.

Derimot.no

Nok en Nato-sjarlatan 

Av Jan Hårstad         

Basert på undersøkelser skrev Aftenposten 18 mars at 72% av Rødt velgerne nå var for Nato. For den mer oppegående delen av Rødt-korpset var jo dette helt pinlig og for å redde skuta klekket man ut den gjennomfalske forestillingen om at Rødts politikk var å arbeide for en nordisk forsvarsallianse som skulle være politisk nøytral.

Det var planken som Halvor Fjermeros kastet seg på og gjentatt igjen av formann Moxnes på et Rødt Video 19.3.

I praksis stiller alle de nordiske statene lydig opp for Nato i krigen mot Russland og svenske Proletären skriver 13 april: «Før inte tala om att Sverige med stormsteg är på väg in i Nato.»

Rødt video om Ukrainakrigen er jo ikke noe annet enn en oppvisning i servil Nato-isme tett beslektet med hva SVs landsstyre serverte 6 april.

Natoiseringen av Rødt har naturligvis sammenheng med prosjektet om å avskaffe all type revolusjonær marxistisk tenkning, en overgang til et nato-sosialdemokratisk verdensbilde som overhodet ikke fører noen organisert klassekamp mot USAs baseavtaler i Norge.

En må ikke bli forundret om Rødt vil bifalle at Nato angriper Murmansk fra Norge for i øyeblikket har NATO status av en ny nasjonal frigjøringsbevegelse i den norske «venstresida».

Så det er ikke til å forundres over at Fjermeros også melder seg på blant de rettenkende Natoister i Rødt i en lengre artikkel i KK i dag 21 april. «Den enøyde fordummingen».

Her er det ikke de nato-frelste Rødterne som er dumme men Pål Steigan for han «ser ikke den russiske imperialismen som nå utfolder seg i all sin gru.»

Med andre ord: Fjermeros mener at vi alle skal være hysterisk tilhengere av det etablerte Nato verdensbilde av virkelighetsoppfatning. Vi skal alle egentlig være Thorbjørn Egner-filosofer i total krig med slike tenkere.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli var en italiensk forfatter, statsmann, diplomat og filosof. Frem til sin forvisning bodde han i Firenze i renessansen som en av denne periodens mest sentrale personer. Han regnes av mange som statsvitenskapens far. Wikipedia

Som Clauzewitz og Machiavelli. Den store forbrytelsen til Pål Steigan er at han legger bort den norske godhetsfilosofien og analyserer dagens geopolitikk ut fra materialistiske tradisjoner befridd for norsk Nato-idealisme. Det lukter Marxisme av han og det er jo en retning som Rødt har begravet for femten år siden.

Som en vil se av arkivet her har jeg varslet dette sammenbruddet og splittelsen i Rødt over lengre tid. SV har i praksis vært et ihuga Nato-parti helt siden Jugoslavia i 1999 og her kom ingen overraskelser.

I Rødt vil nå spørsmålet om Nato eller den fiktive nordiske alliansefri forsvarsblokken føre til uro og splittelser i hele 2023. Folk vil gruppere seg på nytt og Fjermeros vil nok foretrekke å leve med formann Moxnes som har blitt dyktig til å snakke ut fra begge munnvikene i klassisk politisk dobbeltspill.

«Profesjonalisme i politikk er dobbeltspill» påpekte allerede Nietzsche. Det kan de nå i Rødt.

   Jan Hårstad

Forsidebilde: Alina Sofia

43 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 43 ganger.

Post Views: 21

Les artikkelen direkte på derimot.no