Derimot: Tall fra det mest covid-vaksinerte fylket i USA.Stor økning i antallet rapporterte hjertestans og dødsfall. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Oppsiktsvekkende publikasjon: Svært mange hjertestans og dødsfall etter Covid 19-vaksinasjon i King County i Washington.

Etter en intens vaksinasjons-kampanje falt innbyggertallet samtidig som antallet hjertestans steg til himmels.

Av Peter A. McCullough.

Vi har tidligere brakt nyheter fra King County i Seattle i Washington om antallet hjertestans i Medic One EMS-saystemet. De har de mest nøyaktige data i fylket.

Dette har også vært det tyngste vaksinasjonsområdet i Amerika.

Hulscher og andre ved McCullough Foundation har ledet et team med etterforskere som har kommet med årlige data-rapporter. Og sammenlignet dem med Covid 19-vaksinasjoner og befolkningsstatistikk.

Dette er en økologisk analyse uten henvisning til individuelle opplysninger. Så man kan bare komme med en omfattende befolkningsoversikt.

«Omtrent 98 % av befolkningen i King County fikk minst én dose med Covid 19-vaksine i 2023.

«Våre analyser avslørte at det var en økning av hjertestans på 25,7 %, og en økning av dødsfall på grunn av hjertestans på 25,4 % fra 2020 til 2023 i King County i staten Washington.

Økningen i dødsfall på grunn av hjertestans har altså økt med 1,236 % fra 2020 til 2023, det vil si fra 11 dødsfall i 2020 til 147 dødsfall i 2023.

Denne økningen observerte man samtidig som man hadde en økning i vaksinasjons-tallet. Befokningstallet i King County sank med 0,.94 % i 2021, et avvik fra den forventede befolkningsøkningen. Ut fra disse data kan man anta at i hele USA økte det forventede antallet hjertestans med 49 240 i perioden 2021 – 2023.

Disse data er ekstremt bekymringsfulle.

Disse tallene har blitt grundig undersøkte, og rapporten kan du finne i Edward Dowd sin bok: «Årsak ukjent. Om en epidemi av plutselige dødsfall i 2021, 2022 og 2023».

Hulscher og hans kolleger fant at til tross for den avtagende pandemien, økte antallet hjertestans med fatale utfall samtidig som vaksinasjonene økte. Disse funnene støtter det synet at man må avslutte bruken av Covid 19-vaksinen i offentlig bruk.

Samtidig må man få i gang program for kliniske og forskningsmessige undersøkelser om hvordan antallet hjertestans etter vaksinen kan komme flere år etter injeksjonen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: iStock

https://petermcculloughmd.substack.com/p/breaking-publication-excess-cardiopulmonary

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar