Østerriksk lege: Injeksjonene virker helt motsatt enn tilsiktet.

Derimot.no

derimot.no:

mRNA-injeksjonene og nedbrytningen av menneskekroppen

Av Nicolay Stang

Den østerrikske legen Christian Fiala beskriver i en artikkel hvordan mRNA-injeksjoner får immunforsvaret til å angripe cellene i kroppen. Et vesentlig kjennetegn ved immunforsvaret er at det skiller mellom fremmede organismer og vår egen kropp. Når bakterier, virus og andre patogener trenger inn i kroppen, gjenkjennes og ødelegges disse.

Det er dette prinsippet som benyttes ved vaksinasjon. Et ufarliggjort patogen med et bestemt kjennetegn (antigen) injiseres og gjenkjennes som fremmed av immunforsvaret som deretter tilintetgjør inntrengeren.

MRNA-injeksjonene som nå brukes til å dempe symptomene på covid-19, baseres på et annet prinsipp. En slik injeksjon inneholder rundt 2 billioner fettklumper med kjemisk beskjed til kroppens omlag 37 billioner friske celler om å produsere piggproteiner. Fettklumpene spres raskt med blodet til kroppens celler. Dyreforsøk har påvist slike fettklumper i alle organer etter injeksjoner. Dette kan forklare mangfoldet av bivirkninger og skader som observeres.

Christian Fiala

Piggproteinet er også et kjennetegn på koronavirus. Når immunforsvaret oppdager piggproteiner på celleoverflater i kroppen, vil immunforsvarets antistoffer ødelegge cellene selv om disse ikke er infisert av virus. Med mRNA-injeksjoner lures immunforsvaret til å angripe og tilintetgjøre ellers friske celler. Skillet mellom det fremmede og oss selv oppheves. Dette minner om selvutslettelse.

Selv om immunforsvaret oppfatter et patogen som fremmed, vil det ved første møte bruke tid på å nedkjempe inntrengeren. Vi blir syke. Neste gang det dukker opp er immunforsvaret bedre rustet og kan tilintetgjøre inntrengeren mer effektivt. Immunforsvaret har altså hukommelse. Den samme mekanismen gjelder også etter nye mRNA-injeksjoner, men nå rettes den forsterkede reaksjonen mot kroppens egne celler som er merket med piggproteiner.

Immunforsvarets hukommelse blir et farlig våpen mot oss selv. Ettersom mRNA-injeksjonene har en kortvarig virkning, må disse gjentas med jevne mellomrom. Stadig flere av våre ellers friske celler ødelegges. Derfor observeres flere komplikasjoner ved oppfølgende injeksjoner. Håpet må imidlertid være at vi får øynene opp for hva som er i ferd med å skje, og at fortsatt frie mennesker hopper av injeksjonskarusellen.

Forsidebilde: Sergio Capuzzimati

Tidligere publisert i derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 8 915 ganger.

Post Views: 9 189

Les artikkelen direkte på derimot.no