Østerrike suspenderer det kontroversielle Covid-vaksinemandatet

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 9 Second

Østerrike har suspendert sitt kontroversielle Covid-vaksinemandat. Det var ikke forholdsmessig med tanke på den for tiden utbredte Omikron-varianten av koronaviruset, sa konstitusjonsminister Karoline Edtstadler. Med vedtaket følger regjeringen innstillingen fra en såkalt ekspertkommisjon.

I prinsippet anser ekspertene obligatorisk vaksinasjon som et fornuftig virkemiddel «for å unngå overbelastning av helsevesenet». Men siden infeksjon med Omikron-varianten er mer sannsynlig enn med andre virusvarianter å kun føre til milde sykdomsforløp, er en umid

(Østerriksk nyhetsanker kollapser foran kameraene. Mange i landet mistenker på grunn av uønskede hendelser på grunn av covid-vaksinasjon)

Generelt vil en senere introduksjon av obligatorisk vaksinasjon være å foretrekke fremfor en umiddelbar en, la “ekspertene” til. Årsaken er at tidspunktet for vaksinasjon er viktig: Hvis vaksinasjon gis for tidlig, vil en betydelig del av den nyervervede immuniteten utslette.

BESLUTNING SOM SKAL REVISAS OM TRE MÅNEDER

Det kan ikke utelukkes at en ny variant vil belaste helsevesenet til høsten, sa helseminister Johannes Rauch.

Om tre måneder bør derfor suspenderingen av obligatorisk vaksinasjon vurderes. “Akkurat som viruset er veldig mobilt, må vi være fleksible og tilpasningsdyktige,” sa konstitusjonsminister Edtstadler.

Østerrike var det første EU-landet som vedtok et generelt Covid-vaksinasjonsmandat for alle voksne tidlig i februar – offisielt var hovedårsaken til dette den relativt lave vaksinasjonsraten.

Massive protester, som til dels genererte borgerkrigslignende konfrontasjoner, har ført til en nytenkning blant de ansvarlige.

Kontrollen med den obligatoriske vaksinasjonen og bøteleggingen skulle imidlertid ikke starte før i midten av mars, som nå er bortfalt.

LITE TRYKK FRA TUSEN OM Tvangsvaksinering

Man hadde også håpet at vedtaket om å innføre obligatorisk vaksinasjon alene ville øke vaksinasjonsraten. Denne effekten har imidlertid stort sett uteblitt.

Siden begynnelsen av februar har bare rundt 26 000 tidligere uvaksinerte mennesker i landet med en befolkning på nesten ni millioner blitt vaksinert mot koronaviruset.

Også i Tyskland har et generelt vaksinasjonskrav for å begrense covid-pandemien vært under diskusjon en stund.

Avstemningen om dette i Forbundsdagen er imidlertid ikke planlagt før i begynnelsen av april.

Førstebehandlingen av gruppeforslagene om obligatorisk vaksinasjon er berammet til 17. mars.

FOREKOMST PÅ REKORDHØYT

Det er nå flere nye infeksjoner i Østerrike enn noen gang før. Myndighetene rapporterte at 47 795 nye tilfeller ble registrert i løpet av en dag.

Siden lørdag har kun ansiktsmasker vært obligatoriske i deler av Østerrikes handel. I Wien er reglene noen steder litt strengere.

Mange feiret spesielt i nattgastronomien, som fikk åpne igjen etter to år. Situasjonen på sykehus – spesielt på intensivavdelinger – er for tiden stabil.

Les artikkelen direkte på Politikeren