Orbán: Vesten begår selvmord

Lykten.no

Lykten.no:

Viktor Orbán og hans parti Fidesz vant en stor seier over den samlede opposisjonen i valget i Ungarn i begynnelsen av april.

På mandag ble Orbán sverget inn som statsminister – og i forbindelse med det holdt han en lang tale i parlamentet.

(Viktor Orbán / Fidesz).

I denne uttrykte Viktor Orbán sin frykt for utviklingen i Vesten, som i følge ham fører en «selvmordspolitikK».

«Et slikt selvmordsforsøk som jeg ser er det store europeiske folkets befolkningsutbytteprogram, hvis mål er å erstatte europeiske kristne barn med innvandrere, med voksne som kommer fra andre sivilisasjoner. Det er også slik at jeg ser på genusgalskapen, som forteller at det er individet som skaper sin egen identitet, inkludert den seksuelle identiteten». 

Ungarn, sammen med Polen, har blitt «den siste kristne, konservative bastionen i Vesten», konstaterer Viktor Orbán.

«Vårt syn på verden og fremtiden skiller seg fra den liberale, globalistiske hovedvisjonen; og vi bygger vårt land på en måte som skiller seg fra den de bygger sine. Vi kan kanskje leve side om side med hverandre – tross alt tror vi på fordelene med konkurranse. Men i dag strever Brussel etter absolutisme. Eller snarere: I dag er Brussel symbolet for bestrebelsen etter absolutismen og homogenitet», sa han og fortsatte:

«Den som ikke marsjerer i takt straffes til det ytterste. Ungarn gjør et opprør mot dette. Vi kommer ikke til å bøye oss! Gud bevare Ungarn! Gud over oss alle, Ungarn før alt annet! Gå, Ungarn, gå ungarere!»

Kilde: Fria Tider

Vi har lagt inn talen i Google Translate til norsk her:

Fru republikkens president, herr høyttaler, parlamentsmedlemmer,

Mine første ord er takknemlighet. Jeg takker mine medmedlemmer for deres støtte. Jeg takker velgerne for at de har vist meg tillit. Jeg er valgt av parlamentsmedlemmene, men jeg vil ikke glemme at mandatet kommer fra velgerne, fra det ungarske folket. Vi – og jeg – har jobbet hardt for tilliten til velgerne og dette mandatet fra dem. De siste årene har jeg prøvd å tjene landet mitt etter beste evne. I valgkampen kjempet vi – og jeg – ustanselig. Derfor står jeg foran dere nå med roen og selvtilliten som kommer fra arbeid utført med ære. Jeg gjør det for femte gang.

Jeg takker alle mine landsmenn – både innenfor og utenfor våre grenser – for at de har avgitt sine stemmer, enten de er fødesteder eller i fjerne deler av verden. Jeg takker dem for å ha deltatt i den ungarske nasjonens felles beslutning, som har satt kursen for landet vårt for de neste fire årene. Våre motstandere sørget for at valget ble gjennomført under enestående internasjonal og nasjonal gransking. Alle kunne se at Ungarn er et land der valgovergrep ikke skjer og ikke kan skje. Jeg takker opposisjonsaktivister for deres overvåkingsarbeid, som bidro til å beskytte Ungarns omdømme og offentlig tillit til det ungarske demokratiet. Høy valgdeltakelse er et tegn på et sunt demokrati. Dette er kanskje en klisjé, men det er sant. Det ungarske folket bryr seg om skjebnen sin, de har meninger om offentlige anliggender, og de skjuler dem ikke. I den trettito år lange historien til ungarsk demokrati har aldri så mange mennesker stemt på noe parti som denne gangen stemte på Fidesz-KDNP-listen og dens kandidater. Og det som er enda viktigere er at vi etter tolv år i regjering har fått absolutt flertall av stemmene. Jeg skal strebe etter å være verdig denne enorme tilliten, som er enestående i hele Europa. Det er tankevekkende at vi har vunnet med den største margin noensinne, i en tid da all menneskelig fornuft tilsa at vi også konkurrerte i det vanskeligste terrenget. Den ungarske venstresiden og deres internasjonale allierte, politikere, finansmenn og media samlet seg mot oss. La oss gjøre det klart: Brussel og George Soros spilte også for å sikre vår undergang. De truet oss så godt de kunne. Ikke rart at denne seieren fyller oss med elektriserende energi. Mine venner, det er ingenting så spennende som å bli skutt på uten resultat. Vi har vunnet fire ganger på rad, til tross for økonomiske kriser, en global pandemi, flom av migranter og til og med en krig som var – og truer – landet vårt. En slik seiersrekke er uvanlig i Europa, og til og med i den vestlige verden. og omfanget av seieren er enestående. Det er også verdt – til og med obligatorisk – å se etter en dypere mening i disse tingene. Jeg er overbevist om at ungarere – ikke bare lederne, men også de bredeste delene av befolkningen – har et høyt utviklet historisk instinkt, og en spesielt høyt utviklet følelse av fare. Dette er ikke rart. Tusen år er lang tid, og ungarerne har lært at – i tider med fare – splittelse, konfrontasjon og interne konflikter kan føre til alvorlige konsekvenser: forfall, fall og til og med tap av landet. Interne konflikter og splid er luksus som skal reserveres for de lykkelige årene med fred. Vi lever ikke i slike tider. I urolige tider er dagens orden enhet. Det er rekkefølgen for slike tider. Den som unngår det er en fare for samfunnet, nasjonen og landet. Slike partier og politikere blir derfor forsvarlig slått av velgerne. Og ungarerne vet også at enhet og konsensus ikke oppstår automatisk. Konsensus er ikke noe som skal søkes og finnes, som et påskeegg, men noe som skal skapes. I politikken krever dette styrke, dyktighet og – fremfor alt – et godt hjerte, velvilje og patriotisme. De som har dette kan få tillit fra folket. For meg er dette den historiske lærdommen fra parlamentsvalget i 2022.

Fru republikkens president, herr høyttaler, parlamentsmedlemmer,

Mine første ord er takknemlighet. Jeg takker mine medmedlemmer for deres støtte. Jeg takker velgerne for at de har vist meg tillit. Jeg er valgt av parlamentsmedlemmene, men jeg vil ikke glemme at mandatet kommer fra velgerne, fra det ungarske folket. Vi – og jeg – har jobbet hardt for tilliten til velgerne og dette mandatet fra dem. De siste årene har jeg prøvd å tjene landet mitt etter beste evne. I valgkampen kjempet vi – og jeg – ustanselig. Derfor står jeg foran dere nå med roen og selvtilliten som kommer fra arbeid utført med ære. Jeg gjør det for femte gang.

Ærede hus,

Det fine med statsministerarbeid er at uansett hvilken minister som behandler en større beslutning, ligger det endelige ansvaret hos statsministeren. Dette er en tung byrde; noen av oss blir knust av det, og noen av oss er inspirert av det. Jeg mener at hovedansvaret til en statsminister er å på en eller annen måte forstå og forutse hvilke tider som ligger foran oss, og å forberede det ungarske folket på dem. Som en oppgave lærer å forstå fremtiden deg at du aldri kan være smart nok alene. I tillegg til ministre krever vellykket styring dusinvis av eksperter, rådgivere og intellektuelle. Heldigvis har Ungarn aldri lidd av mangel på fremragende sinn, og jeg stoler på dem i løpet av arbeidet mitt.

Ærede hus,

Alt som har skjedd siden 2020, og alt som utspiller seg i dag – det vil si alt som gjør oss i stand til å forstå tiårets natur mellom 2020 og 2030 – peker i én retning, eller følger én kurs: Europa og vestlige – og med innenfor dem Ungarn og vi ungarere – har gått inn i en farealder. Dette tiåret vil være en tid med farer, usikkerhet og kriger. Tiåret begynte med koronaviruspandemien og fortsatte med krig. Krigen og den europeiske sanksjonspolitikken som svar på den har skapt en energikrise. Energikrisen og amerikanske renteøkninger har kombinert gitt en epoke med høy inflasjon. Sammen vil alt dette føre til en periode med resesjon, med økonomisk nedgang, med europeisk økonomiske resultater som vekslende år med nedgang, stagnasjon og beskjeden økning. Truende pandemier kan dukke opp igjen. Den økonomiske nedgangen kan bli dypere. Migrasjonen mot rike land vil intensiveres med tektonisk kraft. På toppen av alt dette utkjempes en langvarig virkelig krig som bærer trusselen om eskalering til et globalt nivå på territoriet til vår østlige nabo. Bildet av et tiår med krig utspiller seg foran øynene våre. Det ville vært bra om dette ikke var tilfelle; men vårt utgangspunkt kan ikke være våre ønsker, men virkeligheten. Dette må vi ungarere være forberedt på, og i denne tumulten må vi sette kursen og lage vår egen politikk. En del av bildet av tiåret med krig som står overfor oss, vil være tilbakevendende bølger av selvmordspolitikk i den vestlige verden. Et slikt selvmordsforsøk som jeg ser er det store europeiske befolkningserstatningsprogrammet, som søker å erstatte de savnede europeiske kristne barna med migranter, med voksne som kommer fra andre sivilisasjoner. Det er også slik jeg ser på kjønnsgalskap, som ser på individet som skaperen av sin identitet, inkludert sin seksuelle identitet. Og det er slik jeg ser det liberale Europas program, som etterlater kristendommen og nasjonalstatene som til nå har holdt Vesten sammen, mens de ikke har satt noe i stedet for dem. Dette ser frihet i individer som blir avskåret fra sine lokalsamfunn, fra sine familier og sine land, mens man glemmer at det ensomme individet aldri kan være fritt, men bare ensomt. Dermed blir vi samtidig rammet av økonomiske problemer, trusselen om krig, Europas indre åndelige svakhet og Brussels politiske feil. Det er i denne situasjonen vi må kartlegge Ungarns kurs; og når vi har gjort det, må vi sette landet på den kursen og holde det der med stødig hånd. Dette er en vanskelig oppgave, men vi kan lykkes med det. Vi kan lykkes, fordi ungarere er hugget av det hardeste treet, og derfor er vi sta i vår motstand mot tilbakegang. Rasjonell orden, stabilitet, ingen selvtilfredshet, men desto mer ydmykhet; og fremfor alt kompromissløs, ubøyelig lojalitet. Og hele tiden oppriktig vennlighet, nøktern egeninteresse, et rolig, selvrespektende og modig Ungarn. Dette er oppgaven for neste regjering. Jeg regner spesielt med de historiske kirkenes troendesamfunn, hvis eksistens er en stor ressurs for Ungarn. Vi skal sørge for de forholdene som trengs for forkynnelse av evangeliet, frihet og respekt for kirkene. Vi ser en økende etterspørsel etter kirkeskoler, sykehus og eldreboliger. Å hjelpe disse vil være en viktig del av vårt arbeid. Og over Karpaterbassenget ser jeg de åndelige og fysiske avtrykkene av en gjenopplivende følelse av nasjonal tilhørighet. Dette er oppgaven for neste regjering. Jeg regner spesielt med de historiske kirkenes troendesamfunn, hvis eksistens er en stor ressurs for Ungarn. Vi skal sørge for de forholdene som trengs for forkynnelse av evangeliet, frihet og respekt for kirkene. Vi ser en økende etterspørsel etter kirkeskoler, sykehus og eldreboliger. Å hjelpe disse vil være en viktig del av vårt arbeid. Og over Karpaterbassenget ser jeg de åndelige og fysiske avtrykkene av en gjenopplivende følelse av nasjonal tilhørighet. Dette er ikke bare bra for ungarere som bor utenfor grensene, men det styrker også den universelle ungarske identiteten og moderlandet. Ungarere utenfor grensene kan stole på oss, og vi vil utrettelig fortsette vårt arbeid med nasjonal forening.

Fru president, ærede hus,

Først og fremst må jeg snakke om sikkerheten til Ungarn. Den russisk-ukrainske krigen er i sin åttiandre dag. Denne krigen burde aldri ha startet. Det gamle romerske ordtaket gjelder fortsatt: du kan ikke se både begynnelsen og slutten av ting på samme tid. En krig er med andre ord lett å starte, men vanskelig å avslutte. I dag har Europa ingen midler til å håndtere konflikten i sitt nabolag. I mangel av styrke og midler er kontinentets ledere overbevist om at europeiske sanksjoner kan bringe Russland i kne. Dette er mulig på papiret, og mange papirpolitikere flyter en slags teoretisk bevis. Men jeg kan prøve, jeg kan ikke huske noen kontinental blokade som var effektiv. Men jeg har sett dem som falt ned folket som unnfanget dem. La oss håpe og be om at denne tiden blir annerledes. Av hensyn til europeisk enhet vil ikke Ungarn blokkere sanksjoner, så lenge de ikke krysser den røde linjen som er Ungarns forsvar av sin økonomi – med andre ord, så lenge de ikke setter Ungarns energisikkerhet i fare. Ungarn er medlem av NATO. Vi brakte Ungarn inn i det vestlige militæralliansesystemet i 1999. Vårt politiske fellesskap, min regjering og jeg anser Ungarns medlemskap i NATO som et eksistensielt spørsmål. Dette er det sikre punktet vi kan bygge Ungarns sikkerhetsstrategi fra. NATO er en forsvarsallianse. Den må ikke gi etter for fristelsen til å utføre militære offensiver utenfor territoriet til medlemslandene. Den må ikke forvandles fra en forsvarsallianse til en militær krigsallianse. NATO er ikke ententen, og den må ikke bli ententen. Betydningen av vårt medlemskap i NATO har aldri vært så åpenbar som den er nå, under den russisk-ukrainske krigen. Ting går fra vondt til verre. Russerne har erklært krigen som en militær operasjon som kan utkjempes uten verneplikt, og ser derfor for seg ingen ende på den; og amerikanerne har valgt ubegrenset finansiering av militært utstyr og materiell for Ukraina gjennom en Lend-Lease Act av den typen kjent for oss fra andre verdenskrig. Til sammen utgjør disse den verst tenkelige kombinasjonen. Krigen i vårt nabolag vil derfor fortsette i lang tid fremover, med våpen i mengder som sunn fornuft har vanskelig for å fatte. Dette vil utgjøre en konstant sikkerhetstrussel for Ungarn. Det neste tiårets viktigste oppgave vil være å holde seg utenfor denne krigen og å beskytte Ungarns fred og sikkerhet. Dette blir ikke lett, for vi er under et enormt internasjonalt press. Etter min tankegang har alle som leverer våpen allerede en fot i krigen. Vi er på fredens side. Fred bygger, krig ødelegger. Dette er grunnen til at vi ønsker en umiddelbar våpenhvile og fredsforhandlinger. Og jeg lover deg at jeg vil stå ved vårt standpunkt. NATO er en sikker støtte, men den vil ikke forsvare Ungarn i stedet for oss. I tilfelle problemer kan det gjøre det sammen med oss; men det vil absolutt ikke gjøre det i stedet for oss. Ønsket om fred og gode intensjoner er ikke alene nok. Hvis et lands hær er svak, hvis soldatene ikke er i stand til å kjempe, og hvis folket ikke ønsker å forsvare seg selv, vil det landet være det første som blir angrepet. For å forsvare seg mot en drage, trenger du passende midler. Disse midlene kalles de ungarske forsvarsstyrkene, og den mest presserende oppgaven er å styrke dem og gjøre dem om til en hær som er i stand til reelt forsvar.

Fru president, ærede hus,

Ærede hus,

I denne krigen har Ukraina blitt angrepet og Russland er angriperen. Dette er grunnen til at vi støtter Ukraina, og hvorfor vi har lansert den største humanitære hjelpeoperasjonen i Ungarns historie. Forholdsmessig har vi tatt inn flest flyktninger, og vi forsørger de som trenger det. Vi skal hjelpe ukrainske flyktninger. Vi legger nå bort det faktum at ungarere i Transcarpathia tidligere har lidd brudd på rettighetene sine. Og vi legger også til side at Ukrainas president og hans regjering åpenlyst blandet seg inn i den ungarske valgkampen og støttet våre motstandere. Til tross for alt dette kan ukrainere stole på Ungarn og den ungarske regjeringen.

Ærede hus,

På grunn av våre stridigheter med Brussel, må jeg også snakke separat om EU. Jeg vil gjerne gjøre det klart at Ungarn er medlem av EU, og i tiåret fremover er det i vår interesse å forbli medlem av EU. Det er sant at Brussel i dag forsøker å begrense suvereniteten til medlemsstatene, inkludert Ungarn. Det er også sant at i stedet for et Europa av nasjoner, prøver den å bygge et nytt europeisk imperium, et Europas forente stater, etter tidligere franske og tyske tradisjoner. Det er også en økende kulturell avstand – nærmest en kulturell fremmedgjøring – mellom den vestlige halvdelen av Europa og Ungarn. Dette er fordi vi tror på Europas kristne sivilisasjonsgrunnlag og vi tror på konseptet nasjonalstater, som allerede er forlatt i Brussel. For oss er det viktig å ha Guds velsignelse. For oss er det viktig å ha et land som vi kan elske og være stolte av. For oss er det viktig å opprettholde kontinuiteten til tusen år med ungarsk liv, den ungarske eksistenskvaliteten i Karpaterbassenget. For oss er det viktig at vi før vi dør vet at våre barn og barnebarn vil få et hjemland, noe å videreføre og bevare. Vi vet at dette er det beste ungarerne kan gi barna sine. Og for oss prioriteres dette over all den forvirrede praten og politikken om felles europeiske verdier og stadig tettere integrasjon.

Ærede hus,

Dessverre, ærede medlemmer, er det også sant at Brussel hver dag misbruker sin makt og prøver å påtvinge oss alle slags ting som er dårlige for oss og fremmede for oss. I ånden «lev og la leve» har vi foreslått at det skal være toleranse for migrasjon, kjønn og – nå sist – oljeembargoen. Våre forslag om gjensidig toleranse er avvist. Men vi skal fortsette å forsvare våre grenser, vi skal ikke demontere gjerdet og vi skal ikke slippe inn migranter. Vi skal beskytte familiene våre, vi skal ikke slippe kjønnsaktivister inn på skolene våre, og i Ungarn skal en far være en mann, en mor en kvinne, og barna våre skal stå alene. Vi står for fred og sikkerhet i Ungarn, og vi skal ikke akseptere økonomiske tiltak som vil ødelegge ungarske familier. Hvis dette er tilfelle, og det er det, er det eneste spørsmålet dette, ærede medlemmer: Hva gjør vi i EU? Svaret ligger i drømmene våre. Vi søker våre drømmer. Vi søker et fellesskap av frie og likeverdige nasjoner, vi søker et hjemland med hjemland, et demokrati av demokratier. Vi søker et Europa som frykter Gud og forsvarer sitt folks verdighet, et Europa som streber etter toppene av kultur, vitenskap og ånd. Vi er medlemmer av EU, ikke på grunn av hva det er, men på grunn av hva det kan være. Og vi skal kjempe for dette så lenge vi tror at det er den minste sjanse for å oppnå det; fordi et slikt Europa gir den beste muligheten og det bredeste potensialet for et fritt og uavhengig Ungarn. Når vi ser fremover til det neste tiåret, ser vi Ungarn i EU, fast bestemt på å kjempe for sine rettigheter og å søke allierte for å fornye unionen.

Medmedlemmer, ærede hus,

Utfordringene i det kommende tiåret med krig vil derfor bli møtt av et Ungarn som er medlem av NATO og EU. Dette er et godt utgangspunkt, men det er ikke svaret på tiårets utfordringer. Svaret kan bare være en vellykket økonomisk politikk basert på nasjonale grunnlag. Derfor må jeg nå snakke mer detaljert om økonomien. De ti årene mellom 2010 og 2020 var tiåret for vårt store gjennombrudd. I EU med tjuesju medlemsland var vi nummer to når det gjelder sysselsettingsvekst, nummer to i investeringsvekst, tredje når det gjelder minstelønnsvekst, først når det gjelder skattekutt og tredje når det gjelder vekst i husholdningenes sparing. Ikke verst. Utviklingsmessig har vi dessuten klart å gå forbi Hellas og Portugal, selv om de ble med i EU mye tidligere, da vi fortsatt var et land under okkupasjon og kommunistene fortsatt var dominerende. Men det siste tiåret var heller ikke lett, som du vil huske: det startet med en stor finansiell kollaps i Vesten, så kom migrasjonskrisen, og så koronaviruspandemien med alle dens konsekvenser.

Ærede medlemmer,

Vi har sett mange ting, men vi har aldri sett verdensøkonomien snudd opp ned to ganger på så kort tid. Første gang var den globale pandemien, som førte til en global økonomisk krise fra 2020 og utover: 114 millioner jobber tapt, globale investeringer falt med 42 prosent og verdenshandelen falt med 5 prosent. Det var massenedleggelser av fabrikker og produksjonskapasiteten krympet. Og etter hvert som pandemien avtok, åpnet ikke fabrikkene automatisk igjen, men vi så starten på hard konkurranse mellom land om plassering av nye produksjonssentre, fabrikker og fabrikker. La oss sette pris på at Ungarn har kjempet godt i denne konkurransen de siste to årene og har dukket opp som en av vinnerne: i fjor så vi vår beste investeringsresultat noensinne. Investeringene i Ungarn beløp seg til 1 886 milliarder forint, og vi slo rekorden for landets største greenfield-investering. Disse investeringene gir oss nå muligheten og håpet om at vi vil være i stand til å håndtere den kommende økonomiske krisen i Europa, og at den ungarske økonomien kan fortsette å vokse i stedet for å trekke seg sammen. Tidlig i 2022 ble verdensøkonomien rammet av nok et sjokk: den russisk-ukrainske krigen. Øst-vest transportruter må tegnes om, forsyningskildene må byttes ut, og mange land rundt om i verden står overfor trusselen om matmangel og hungersnød. I denne situasjonen blir flere av våre tidligere strategiske beslutninger revurdert. Som en fortsettelse av den maritime transportruten som går inn i Hellas, har jernbanelinjen Beograd-Budapest en god sjanse til å erstatte rutene gjennom Ukraina som er blitt ødelagt. Den sørlige gassrørledningen, bygget i fellesskap med Balkan-landene, har potensial til å erstatte rørledningene fra Ukraina. I den nåværende epoken med energiforsyningskriser vil de sikreste landene være de som er i stand til å produsere sin egen energi. Bygging av nye reaktorenheter ved Paks og solenergiinvesteringer vil derfor være nøkkelen til nasjonal sikkerhet. Ærede medlemmer, vi selger tre fjerdedeler av det vi produserer til Europa, men de største og mest moderne investeringene kommer nå hit fra Fjernøsten. Vi står på to bein, og dette gjør økonomien vår krisesikker. Vi har vært fremtidsrettet og vi har forberedt oss på den revolusjonerende fornyelsen av bilindustrien: vi har gjort mye for å gjøre landet vårt til det europeiske ledende innen bilindustriens neste generasjon. Verdens største batteriproduksjonskapasitet bygges i Ungarn, og vi kommer snart på tredjeplass i verdens eksportrangering. De to landene som nå er i krig med hverandre, er blant verdens største eksportører av korn. Takket være utviklingen av ungarsk landbruk og matindustrien vår kan vi nå produsere dobbelt så mye mat som vi trenger, så Ungarn er ikke truet av matmangel. Men for å være på den sikre siden opprettholder vi statens forkjøpsrett på korneksport. I konkurransen om investeringer det kommende tiåret vil hovedargumentene være lave skatter, fysisk sikkerhet, utbygde vei- og jernbanetraseer og politisk stabilitet. På disse områdene er vi godt posisjonert, og vi vil fortsette å bygge vår økonomiske strategi på et høyt investeringsnivå.

For å oppsummere er forpliktelsen til den nye regjeringen å ivareta våre viktigste prestasjoner og ikke å gi avkall på våre viktige mål – selv i Europas økonomiske krise. Selv under slike vanskelige omstendigheter er vi – og jeg – forpliktet til at Ungarn skal gå fremover, ikke tilbake. Jeg lover å forsvare full sysselsetting. Jeg lover å forsvare våre retningslinjer for familiestøtte. Jeg lover å beskytte verdien av pensjoner. Og jeg lover å forsvare kuttene i husholdningenes strømregninger. Så alle vil ha arbeid, pensjoner vil ha verdi, familier vil ha trygghet og barn vil ha en fremtid. I Ungarn planlegger vi først å temme inflasjonen som er utbredt i hele Europa, og deretter å undertrykke den. Som du vet er jeg generelt på vakt mot direkte statlig inngripen i økonomien, men i situasjoner som dette må sentralbanken og regjeringen gripe inn. Vi vil koordinere våre handlinger, og vi vil iverksette forsiktige, men faste priskontrolltiltak. Resultatene vil være synlige allerede i september, og innen utgangen av året vil vi ha etablert en bærekraftig og tålelig situasjon, inntil Brussel finner tilbake til banen for nøktern økonomisk politikk. Jeg har omstrukturert styringssystemet deretter. Jeg takker medlemmene av forrige regjering for arbeidet. De har prestert enestående, vi bør være stolte av deres prestasjoner, og jeg er virkelig stolt av dem. Men nå står vi overfor et helt annet tiår, og regjeringens maskineri måtte derfor demonteres i sine komponenter og settes sammen igjen i henhold til logikken i de nye oppgavene. Takk for at du gir meg den støtten jeg trenger for dette.

Ærede hus, mine damer og herrer, herr speaker,

I århundrer har ungarerne blitt vant til å edelt ofre livet for landet sitt. Og for det beundrer vi dem. Men nå vil vi snu den trenden: vi vil bevise at det også er mulig å leve for landet ditt; som vår president foreslo i hennes innsettelsestale, å leve mer, bedre og vakrere. Til dette trenger vi et land som er stolt av sine verdier: stolt av det vanskeligste språket i verden, sin uforlignelige og umiskjennelige folkekunst, sin høykultur i verdensklasse, sin banebrytende vitenskap og sine verdensslående idrettsprestasjoner. Regjeringen som nå dannes vil jobbe for et slikt Ungarn. I årene fremover vil Ungarn beskytte sine familier og være stolte av sine barn. Vi tror på arbeidets edelhet, og vi vet at vår nasjons karakter er forenlig med et selvstendig individ og et sammenhengende fellesskap. Jeg har funnet ut at vi kan være både individualister og kollektivister, fordi vi vet at det er en tid og et sted for alt. Det er en tid for ubegrenset frihet, en tid for å sveve i det høye; og også en tid for hierarkisk disiplin, for tjeneste. Det er dette instinktet for liv, denne kapasiteten for overlevelse og kontinuitet hevet til kunstens nivå, som lar oss ha ikke bare en fortid og en nåtid, men også en fremtid i Karpaterbassenget. Denne geografiske enheten gitt av naturen og Gud er bestemt til å være det beste stedet i verden. Og i samarbeid med folkene og landene som bor her, er det vår oppgave å gjøre det slik. Dette er i felles interesse for slovaker, ukrainere, rumenere, serbere, kroater, slovenere og ungarere. Dette er grunnen til at vi i fremtiden ikke vil gi etter for provokasjoner eller forsøk på å splitte oss; og jeg forsikrer våre naboer om at de kan stole på oss, ungarerne, deres venner. Vi tror fullt og fast på den felles fremtiden for folkene i Karpatbekkenet. Vi kan oppnå det, og vi vil oppnå det. Eller hvis vi ikke gjør det, vil dagens unge gjøre det. Dagens unge generasjon er vår største ressurs og ressurs. Det er ikke alltid vi ser dette, for det er kanskje ikke de med de skarpeste sinnene som snakker denne generasjonens sak. Men hvis vi ser rundt i landet, ser jeg overalt unge mennesker som elsker landet sitt, som forstår verden, som snakker språk, og som bruker den nyeste teknologien med den største letthet. Dette er grunnen til at Ungarn har en lys fremtid foran seg. Som det står skrevet i grunnloven, vil de gjøre Ungarn stort igjen.

Ærede hus,

Til slutt vil jeg si at det er viktig for en nasjon å kjenne sin plass i verden. Vi må verken overvurdere eller undervurdere oss selv. I dag er ikke Ungarn i fokus for uvanlig vestlig offentlig oppmerksomhet på grunn av befolkningen, hæren eller dens økonomiske styrke. Grunnen til denne oppmerksomheten er at Ungarn – sammen med Polen – har blitt den siste kristne, konservative bastionen i den vestlige verden. Måten vi tenker om verden og fremtiden på er annerledes enn den liberale, globalistiske mainstream; og vi bygger landet vårt på en måte som er forskjellig fra måten de bygger sitt. Vi kan kanskje leve side om side med hverandre – vi tror tross alt på fordelene med konkurranse. Men i dag streber Brussel etter absolutisme. Eller rettere sagt, i dag er Brussel symbolet på jakten på absolutisme og homogenitet. Politikk, nasjonal styring – og til og med Europa – kan bare tenkes og praktiseres på én måte, sier de. Alle som ikke marsjerer i takt, blir straffet innen kvelden. Ungarn gjør opprør mot dette. Vi blir ikke brakt til hæl! Ugocsa non coronat!*

Men, mine damer og herrer, ærede medlemmer, la oss også erkjenne at i prosessen har vi fått mange venner. Et økende antall mennesker føler at Ungarn er en fredens øy, en festning for orden og sikkerhet, en av frihetens siste høyborg. Vi legger ikke skjul på at vi også ønsker å gi håp til andre: håp om at det kristne livssyn, kjærlighet til landet og nasjonal stolthet – altså nasjonal politikk – ikke hører fortiden til, men fremtiden. . For 30 år siden trodde vi at Europa var vår fremtid; i dag tror vi at vi er Europas fremtid. La oss føle vekten av vårt ansvar.

Gud bevare Ungarn! Gud over oss alle, Ungarn før alt annet! Gå, Ungarn, gå ungarere!

*Med disse trassige ordene nektet det historiske fylket Ugocsa å godkjenne kroningen av en ny konge i Kongeriket Ungarn.

Les artikkelen direkte på Lykten