Økende antall trafikkulykker. Skyldes det at noen vaksinerte blir akutt syke mens de kjører?

Derimot.no

Plutselige bevissthetsforstyrrelser

Stadig flere ulykker: Er vaksinerte sjåfører en trafikkrisiko?

Siden 1970-årene har antall drepte i trafikkulykker i Østerrike og Tyskland sunket med nesten 90%. Mens nesten 3000 mennesker mistet livet på veiene i Østerrike i 1972, var det i 2020 bare 338. Det er nå fare for at denne trenden er i ferd med å snu.

Av dr. Gerd Reuther,  Wochenblick (Østerrike)

Enorm økning: Alvorlige bilkollisjoner

Siden andre halvdel av 2021 har det vært en voldsom økning i alvorlige bilkollisjoner på åpne strekninger, og i ulykker der flere kjøretøyer er involvert. På tyske veier ble det i løpet av én dag registrert ni trafikkulykker av denne typen. I den nordlige delen av Graz var det på to etterfølgende dager i februar ulykker med dødelig utgang. Hver dag faller syklister uten å ha blitt utsatt for noen ytre påvirkning, og de er som oftest ikke i stand til å gjøre rede for seg overfor dem som kommer til stedet og yter førstehjelp. Vitner og andre involverte på ulykkesstedet har dermed problemer med å forstå hva som har skjedd.

Det skal bare et øyeblikk med nedsatt bevissthet før det opptrer en farlig situasjon under slike forhold.

Etter at den som forårsaket ulykken, har blitt brakt til sykehuset, får man da høre en forklaring som tidligere bare forekom svært sjelden, men som nå begynner å bli stadig vanligere i forbindelse med idrettsaktiviteter: «medisinsk nødsituasjon». Som oftest er diagnosen hjerteinfarkt, sjeldnere slaganfall eller blodpropp i lungene. Men det er langt fra alle organiske bevissthetsforstyrrelser som blir oppdaget og identifisert som en ulykkesårsak. Hvis kollisjonen fører til en hjerneblødning, kan denne feilaktig bli tolket som en dødsårsak. Det er jo ikke slik at alle som mister livet i trafikken, blir obdusert. Det er uklart hvor store mørketallene er.

Opptil 100 flere trafikkdødsfall som følge av «medisinske nødsituasjoner»

Framskrivninger som baserer seg på tall som nå foreligger fra flere delstater, tyder på at «medisinske nødsituasjoner» ved rattet eller på sykkelsetet i slutten av dette året vil ha ført til opptil 100 flere trafikkdødsfall i Østerrike enn det som har vært vanlig i løpet av et år. En plutselig organisk bevissthetsforstyrrelse vil i så fall være den nest mest vanlige årsaken til dødsulykker i trafikken – dermed også vanligere enn kjøring i alkoholpåvirket tilstand, som fører til ca. 30 trafikkdødsfall i året.

Da vi først har kunnet se denne økningen etter at man begynte med massevaksinasjoner mot «Covid», og det samme gjelder for hele Europa, er det nærliggende å anta at det her er en sammenheng. Andre hittil ukjente årsaker til karsykdommer (f.eks. andre nye medikamenter) har jo heller ikke blitt brakt på banen av Coronas vitner. De betennelsene som ofte oppstår i blodkarveggene som følge av «Covid-vaksinasjonene», kan også flere måneder etter injeksjonen føre til at de berørte blodårene tilstoppes eller sprenges. Hvis det da er tale om såkalte endearterier uten kollaterale kar, kan det føre til plutselig hjertesvikt, hjerneslag eller lammelser.

I det andre injeksjonsåret i vaksinasjonseksperimentet vil vaksinerteda kunne bli en større risikofaktor enn berusede sjåfører. Derfor haster det med å foreta en vurdering av den mulige sammenhengen mellom «Covid-vaksinasjonene» og ulykkene. Hvor stor andel utgjør de vaksinerte av dem som forårsaket ulykkene? Hvor lang tid har det gått mellom en ulykke som er forårsaket av en «medisinsk nødsituasjon» og den siste «Covid-vaksinasjonen»? Av hensyn til vår alles trafikksikkerhet må vi nå handle raskt!

Oversatt av Rune G

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 3

Les artikkelen direkte på derimot.no