Jan Hårstad: Rødt mot politisk selvmord?

Derimot.no

Om å gå fra vettet

Jan Hårstad  

I helgen skal det da være landsmøte i Rødt og høyest på dagsorden står Ukraina-Nato spørsmålet. Det som kommer til å skje utover året er et Rødt i stor turbulens med fraksjonskamper, splittelser og utmeldinger. For Rødt som et Natoparti er den totale galskap. 

Nato forbereder atomkrig både mot Russland og Kina.

Hvis det bare var slik at det var politisk redaktør Braanen i redaksjonen i Klassekampen som har mistet det lille han har av politisk vett, så kunne man jo spadd opp Freud og startet en individual psykologisering av fenomenet.

Men sånn er det da ikke. KK holder seg også med en utenriksredaktør som heter Mari Eifring.

Da hun var ung jente var hun selvfølgelig med i Rød Ungdom som på sine leire samlet inn penger til palestinske PFLP. Folkefronten.

Nå i dag 5 mai er hun begeistret over at «Vesten står mer samla enn noensinne mot Russland».

«Det har oppstått et sjeldent sterkt samhold i Vesten som følge av Russlands brutale invasjon av Ukraina.»

Det som da er beklagelig er at «ikke-allierte» land ikke blir med på demoniseringen av Putin, så som India, men hun hopper bukk over de palestinske organisasjonene og sin ungdoms favoritt nevner hun så definitivt ikke.

Folkefronten for Palestinas Frigjøring, PFLP

I den palestinske borgerkrigen som utviklet seg ved at Hamas vendte seg mot Assad-regimet, var PFLP hele tida på Assads side. Så godt som alle palestinske organisasjoner i dag støtter Russland i stedfortrederkrigen mot Nato i Ukraina. 

Forklaringen på dette er enkel: i alle avgjørende situasjoner støtter USA Israel i deres kontinuerlige kriger mot palestinerne.

En kunne kanskje forventet at en tidligere Palestinaaktivist som Eifring luftet dette temaet, men hele redaksjonen i KK nå om dagen skal en være vestlig Nato-begeistret.

Som jeg har redegjort for: Asia går svanger med en storkrig da Japan vil fordrive Russland fra øygruppa KURILENE. Midtøsten går svanger med tidenes storkrig mellom Israel og Iran som leder en front som kaller seg Motstandsbevegelsen og som inkluderer PFLP-Hamas-Islamic Jihad.

Begge disse krigene vil få karakter av globale kriger da Japan-Israel havner på Nato-sida og Iran-Hizballah-Syria-Palestinerne havner på Russlandsida. Hele verden er nå under dyp og hatsk polarisering og Eifring gleder seg over Vestens og Natos «samhold».

Det er så surrealistisk at det knapt er til å tro. En person som hadde skrevet at sånn ville det bli på toppen i Klassekampen for et år siden, ville sannsynligvis fått en anbefaling om å oppsøke en psykolog.

Vel. Historien om Rødt i den nærmeste tida vil være historien om brutte vennskap, fraksjonering, utmeldinger og fullt kaos. Nato-fansen mot Palestinere og andre undertrykte folk.

Det er synd å måtte si det, men denne utviklingen meldte jeg tidlig på 2000-tallet. En ligger som man reder. En høster som man sår. Svingen inn til Nato-sosialdemokratiet var et slags politisk selvmord.

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 16

Les artikkelen direkte på derimot.no