Ny studie om ansiktsmasker: Kan de være farlige?

Derimot.no

derimot.no:

Ny fagfellevurdert studie finner at bruk av ansiktsmaske korrelerer med høyere dødsrater

Den moderate positive sammenhengen mellom maskebruk og dødsfall i Vest-Europa antyder også at universell bruk av masker kan ha hatt skadelige utilsiktede konsekvenser

En ny fagfellevurdert studie publisert i Cureus Journal of Medical Science 19. april med tittelen ‘Correlation Between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in Europe’ har funnet ut at selv utbredt bruk av ansiktsmasker ikke korrelerte med bedre Covid-19-utfall, basert på data fra 35 europeiske land som omfatter totalt 602 millioner mennesker.

_______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Politikeren
_______________________________________________________

Studien bemerket  at den gjennomsnittlige andelen av maskebruken i den undersøkte perioden (oktober 2020 til mars 2021) var 60,9 % ± 19,9 %.

Regjeringer og rådgivende organer påla ofte å bruke ansiktsmasker i offentlige rom. På mange områder forblir mandater eller anbefalinger på plass, til tross for det faktum, bemerker studien, at randomiserte kontrollerte studier fra før og under pandemien ikke har klart å vise en fordel ved bruk av slike masker angående virusoverføring.

“Positiv korrelasjon mellom maskebruk og tilfeller var ikke statistisk signifikant,” fant studien også, “mens korrelasjonen mellom maskebruk og dødsfall var positiv og signifikant (rho = 0,351, p = 0,039).” Det vil si at mer maskebruk korrelerte med en høyere Covid-19-dødsrate.

Et fjell av masker

Studien brukte ulike statistiske metoder for å studere korrelasjon, men «ingen av disse testene ga negative korrelasjoner mellom maskebruk og tilfeller/dødsfall.

Overraskende nok ble det observert svake positive korrelasjoner når maskeoverholdelse ble målt opp mot sykelighet (tilfeller/millioner) eller dødelighet (dødsfall/millioner) i hvert land.»

“Dessuten,” konkluderer studien, ” Det antydes at den moderate positive sammenhengen mellom maskebruk og dødsfall i Vest-Europa også at universell bruk av masker kan ha hatt skadelige utilsiktede konsekvenser.”

Forsidebilde: Dollar Gill

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 23

Les artikkelen direkte på derimot.no