Når deler av venstresiden kollapser. SV-ledere: Synet på Nato må revurderes!

Derimot.no

Krigsfraksjonen i SV

Jan Hårstad

Det har vært sagt av klokere folk enn meg at krig også har den ubehagelige egenskap at de ikke bare dreper masse folk, men at de også river masken av personer og partier.

I årevis har jeg skrevet at det finnes ikke noen «venstreside» i Norge på spørsmål som krig-fred og imperialisme.

Noen har kommentert dette som hard, overdreven framferd, men her er dagens harde fakta:

Onsdag 2 mars 2022 holdt SV landsstyremøte og den fraksjonen som gikk imot å levere norske våpen tilUkraina vant med 21 mot 18 stemmer. Og naturligvis var det partiprominensen så som Kaski, Fylkesnes og Lysbakken som gikk inn for våpen fra Nato-Norge til Nato-Ukraina. Og derpå følger meldinger til norsk presse om at SV nå må bygge om sitt syn på Nato, dvs. bli Nato-tilhengere.

Ikke mye igjen av freds- og nedrustningspartiet SV.

Og Fylkesnes sier til Nordlys: partiets Nato-standpunkt har vært riktige gjennom hele den kalde krigen fram til nå.

Å lyve er naturligvis en del av det politiske gamet, men blir løgnen for grov kan det slå kontra.

Det var Kristin Halvorsen og Erik Solheim som under Jugoslaviakrigen i 1999 ga grønt lys for Nato-bombing med depleted uran i 78 dager. 

Solheim gjorde internasjonal karriere på bombingen og Halvorsen har vel heller ikke lidd noen nød.

Alle totalødelagte stater i Nato-bombing ga SV sin tilslutning til- bortsett fra Irakkrigen mars 2003.

Dette at de sentrale profilene i dagens SV nå melder debatt om Nato er ikke et særskilt norsk fenomen, men gjelder for alle raddis-middelklasse partier i hele Europa: Die Linke og Podemos tar samme retning.

Det jeg her påpeker er ikke noe privat påfunn fra meg. Andreas Slettholm i Aftenposten skriver 26.2:

«SV-velgere er overveiende NATO-vennlige.»

Dette er 180 graders snu av hele SVs politiske historie. Pasifistene og fredsfolket i Norge holdt til i SF og mange brukte livet sitt for mobilisering for fred og nedrustning med det resultat at de fikk store mapper hos PST.

For dette var det SF som knyttet an til den anti-militaristiske tradisjonen som Rosa Luxemburg ble et symbol For: Krig mot Krigen. Mobiliser arbeiderklassene i alle land til samhandling for fred, mot krigsindustrien og våpenselgerne.

Media - Lockheed Martin - Releases
Ingen kamp i SV mot kremmerne i død og ødeleggelse, altså den private våpenindustrien.

Se deg rundt i Norge. Noe sånt finnes ikke. Hva Rødt mener om alt dette bør man helst oppsøke på visse Facebook sider. 9 april 2020 var det Stortingsdebatt om bevilgninger til det norske Nato-forsvaret. Rødt foreslo

188 millioner kroner mer enn alle andre til det «norske» forsvaret som allerede den gang bygget  om Norge til en amerikansk militærbase og sendte soldater til alle verdens hjørner for imperialistiske prosjekt.

Russland-Nato krigen er jo bare i sin begynnelse. Hva vil SV-toppene gjøre når Natos B-52 fly begynner å teppebombe inni Russland?

Vil det da komme et forslag fra Lysbakken, Kaski og Fylkesnes om å sende våpen til Russland?

Som Erik Solheim forsto godt i 1999: det blir bedre karriere med tilslutning til Nato-kriger. 

Og som KK skrev om Rødt: det har blitt et forutsigelig støtteparti for Nato-regjeringen.

Forsidebilde: ROBERT JOHANNINGMEIER

5 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 ganger.

Post Views: 46

Les artikkelen direkte på derimot.no