Lyktes Kinesiske kommunistpartiet med å utvide sin geopolitiske innflytelse?

Politikeren.com

Ansett som det mest ambisiøse infrastrukturprosjektet i moderne historie, nesten åtte år etter lanseringen av det kinesiske kommunistpartiets belte- og veiinitiativ (BRI), analyserer vi hva dets opprinnelige mål var og statusen til noen av prosjektene initiert for å se om det kinesiske kommunistregimet nådde målet om å utvide sin innflytelse i verden.

Kinesiske investeringer er helt forskjellige fra europeiske og amerikanske. Kina er beryktet for sin forvrengte økonomiske politikk og gjeldsfellediplomati. Selv om det gir enorme lån til utviklingsland under Belt and Road Initiative (BRI), har betingelsen om å bruke landets ressurser som sikkerhet blitt undersøkt.

Ved manglende tilbakebetaling retter Kina seg mot naturressurser, med statistikk som viser at mellom 29 og 32 % av kinesiske utlån til utviklingsland siden 2000 har vært sikret med naturressurser.

Det tvinger låntakende land til å betale tilbake lånene i olje, metaller eller landbruksvarer; med råvarepriser på rekordlave nivåer på grunn av Covid-19-pandemien; låntakerne vil trolig slite med å produsere nok til å betale tilbake lånene

Djibouti, Tonga, Maldivene, Republikken Kongo, Kirgisistan, Kambodsja, Niger, Laos, Zambia, Samoa, Vanuatu og Mongolia dukker opp som stater i nød på grunn av Kinas gjeld.

Kinas modus operandi var den samme på Sri Lanka da Colombo måtte gi fra seg havnen i Hambantota til Kina på en 99-årig leieavtale på grunn av manglende tilbakebetaling av kinesiske lån.

Selv om Kinas intensjoner sakte blir tydelige for verden, er det fortsatt et kjent faktum at nasjonene som trenger økonomisk hjelp vil prøve å søke det på alle mulige måter.

I dette lyset går Kina inn som den barmhjertige samaritan, men kan bli en trojansk hest, gitt sine interesser og drømmene om globalt herredømme.

Se videoen her:

Les artikkelen direkte på Politikeren