Ingen generell vaksinasjon mot covid-19 blant barn 5-11 år – Sverige

Politikeren.com

Read Time:1 Minute, 26 Second

Folkehelsemyndigheten anbefaler ikke generell vaksinasjon mot covid-19 for barn i alderen 5-11 år. Generell vaksinasjon mot covid-19 anbefales fortsatt fra fylte 12 år.

Folkehelsemyndigheten vurderer at den medisinske fordelen for det enkelte barn med generell vaksinasjon mot covid-19 for barn i alderen 5–11 foreløpig er liten. Derfor anbefaler myndigheten for vårterminen 2022 ikke generell vaksinasjon av barn under 12 år i Sverige.

– Vi vil fortsette å følge saken. Vi vurderer fortløpende kunnskapstilstanden og utviklingen av pandemien i Sverige og resten av verden, og det vil bli tatt et nytt standpunkt til denne problemstillingen før høstterminen, sier Karin Tegmark Wisell, generaldirektør i den svenske folkhelsen. Byrå.

En generell vaksinasjon fra 5 år forventes heller ikke å ha stor effekt på smittespredning i dag, verken i gruppen barn 5–11 år eller blant andre grupper i befolkningen.

Som før under pandemien har barn en betydelig lavere risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom sammenlignet med voksne. Generelt, jo yngre barnet er, jo lavere er risikoen. Siden slutten av oktober 2021 har Folkehelsemyndigheten i Sverige anbefalt generell vaksinasjon mot covid-19 fra fylte 12 år. Dette er basert på ytelsen til det enkelte barn.

Drøftinger om vedtaket har foregått med Barnelegeforeningen, Skolemedisinsk forening, Skolesykepleiernes Riksförbund, Barnepsykiatrisk Forening, Smittskyddsföreningen i Sverige, vaksinekoordinatorer innen regionene, svenske kommuner og regioner (SKR), Läkemedelsverket og det svenske läkerådet (Smer).

Covid-19-vaksinen er godkjent for barn fra 5 år, og har vært anbefalt siden slutten av desember for barn mellom 5 og 11 år som er spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/ingen-allman-vaccination-mot-covid-19-bland-barn-5-11-ar/

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren