Kommunisme: Hundre år etter den russiske revolusjonen, amerikansk innblanding og fremveksten av Putin

Politikeren.com
Read Time:9 Minute, 6 Second

For hundre år siden, den 7. november (25. oktober ifølge den russiske kalenderen), 1917, styrtet Vladimir Lenins bolsjeviker den russiske regjeringen og etablerte et kommunistisk diktatur. Verden har aldri vært den samme siden.

Av alle arvene etter revolusjonens kjølvann, er det verste et ødelagt Russland. Sytti år med kommunisme ødela landet. Sovjeterne moderniserte ting, men til hvilken pris?

Richard Pipes sier at den russiske revolusjonen drepte 9 millioner mennesker. Robert Conquest mener at minst 20 millioner og sannsynligvis så mange som 30 millioner mennesker omkom i den store terroren. Hvis “unaturlige dødsfall” inkluderes, kan tallet være så høyt som 50 millioner.

Denne forferdelige rekorden for massefolkemord overskrides bare av et annet kommunistisk diktatur, maoistisk Kina, som ødela mellom 44,5 og 72 millioner liv (ifølge Stephane Courtois). Og la oss ikke glemme “killing fields” i Kambodsja på 1970-tallet.

Kommunister kunne drepe mennesker, men til syvende og sist er det ikke derfor de og sovjeterne mislyktes. Nicolas Eberstadt anslo at forventet levealder for russere på 1980-tallet var seks år lavere enn i Vest-Europa. Spedbarnsdødeligheten var tre ganger høyere, og dødeligheten steg for hver aldersgruppe. Idag er fortsatt levealderen 6-8 år lavere enn I vesteuropeiske land.

Russerne så vestover og ble forferdet over sin egen fattigdom. Uansett hva Vesten hadde – frihet og rikdom – det var det russerne ønsket.

Sovjeterne hadde ikke klart å innfri sine store sosiale løfter. Mer enn noen annen grunn var det dette faktum som brakte Sovjetunionen til sitt ende.

Dessverre er det ikke slutten på historien. Russerne lever fortsatt med de historiske ødeleggelsene forårsaket av kommunismen.

Til tross for deres frihet til å reise, og fordelene med en økonomi som hovedsakelig drives av energieksport (frem til februar 2022), sitter de fast i den gamle arven fra kommunismen. Hver dag møter de korrupsjon og fattigdom forårsaket ikke bare av autoritært styre, men av sosiale vaner og strukturelle problemer skapt av kommunismen.

En annen bitter arv er totalitær terror: Fra og med den store terroren under den bolsjevikiske revolusjonen ble det skapt en forferdelig presedens. Nå var portene åpne for at andre kunne mobilisere massevold i revolusjonens navn.

Det spiller ingen rolle om den revolusjonen var kommunistisk, fascistisk eller jihadistisk, bruken av terror for å revolusjonere samfunnet er en historisk presedens etablert av bolsjevikene (og de franske revolusjonære før dem).

I store deler av det 20. århundre var utviklingsland preget av utallige sosiale revolusjonære som, i likhet med Sovjetunionen, prøvde å bruke pistolen og det sentrale planleggingskontoret for å modernisere samfunnene sine. Resultatene var nesten alltid de samme – fattigdom og mer menneskelig elendighet.

De fleste av de 88 landene som scorer som “undertrykte” eller “for det meste ufrie” på The Index of Economic Freedom er enten kommunistiske, tidligere kommunistiske eller av en eller annen variant av en sosialistisk økonomi. De er også verdens fattigste nasjoner. Selv land som aldri offisielt var kommunistiske, som Egypt og Hellas, men som vedtok sosialistisk økonomisk politikk, er i dag blant de fattigste og mest korrupte.

Når vi snur oss nærmere Amerika, hva har vært innvirkningen av den russiske revolusjonen? Alliansen mot Nazi-Tyskland i andre verdenskrig var den største begivenheten. Det skapte en følelse av at kommunister ikke alle er dårlige hvis de kan hjelpe oss å beseire den verste fienden, fascismen.

Denne positive krigsopplevelsen med Sovjetunionen forsvant selvsagt raskt i den kalde krigen og enda mere i konflikten med Ukraina. Men merkelig nok lever arven fra den russiske revolusjonen og kommunismen videre i deres innvirkning på amerikansk liberalisme. I dag er kommunismen og den grove marxismen døde i Amerika (bortsett fra noen universitetsavdelinger og ekstremistiske politiske miljøer). Men noen av dens kjerneideer – omformet av den kulturelle nye venstresiden på 1960-tallet – lever i høy grad videre i det amerikanske liberale sinnet.

Inspirert av nymarxister som Antonio Gramsci, Herbert Marcuse og Frantz Fanon, droppet den “nye” venstresiden på 1960-tallet proletariatet og forlot de kjipe gamle mennene i Kreml. I stedet adopterte de den nye hippe mantelen seksuell og andre former for frigjøring i likestillingens navn. De oppdaterte også Lenins teori om imperialisme ved å gjøre avkolonisering hovedsakelig om rase.

Slik ble identitetspolitikk og radikal multikulturalisme oppfunnet, som i dag er bærebjelkene i amerikansk liberalisme. De fleste liberale som tror på disse sakene tror de ikke har noe som helst med sine nymarxistiske røtter å gjøre; faktisk går de langt for å avfeie som ren paranoia og propaganda det den intellektuelle historien til disse ideene tydeligvis viser å være sann.

Den nye venstresidens forsøk på å distansere seg fra kommunismens gamle venstreside var strålende politikk. Det gjorde det mulig for liberale å fornekte all ondskapen skapt av «deres side av historien». De kan nå argumentere med rett ansikt at alt folkemordet og elendigheten som kommunismen har begått «ikke har noe med oss å gjøre». Sosialisme er en edel idé som aldri har blitt virkelig prøvd. Undertrykkelsen av sovjeterne var utskeielser født ikke av ond hensikt, men av for mye entusiasme. Sosialismen kunne gjøres demokratisk gjennom valg, men det gamle autoritære idealet om radikalt å omskape samfunnet ble bevart. Venstresidens felles opposisjon mot Russland idag kan dermed sees på som en slags hvitvasking av dagens kommunisme, en kamp mot den forferdelige gamle kommunismen.

Heldigvis gjorde demokratisk sosialisme dette bruddet med den gamle kommunismen i Russland. Men det endrer ikke sin intellektuelle opprinnelse og historiske assosiasjoner. Ærlig talt endrer det heller ikke det faktum at ethvert forsøk på å sosialisere en økonomi innebærer å kraftig ta noe fra folk. Illiberal tvang er både sosialismens og kommunismens arvesynd.

Den russiske revolusjonen kan ha dødd den dagen den russiske regjeringen tok ned hammer- og sigdflagget over Kreml. Og, ja, den grove marxismen fra sovjettiden er også død. Men vi lever fortsatt den dag i dag med arven fra den russiske revolusjonen. Ikke bare i Nord-Korea. Ikke bare i Kina. Ikke bare med fattigdommen kommunismen og sosialismen forårsaket i utviklingsland.

Vi lever med det også i mytene om vår egen politikk. Kanskje ved 200-årsjubileet for den russiske revolusjonen i 2117, vil disse mytene også bli trukket frem igjen, som hammeren og sigden 130 år før. Russlands konflikt med vesten og Ukraina idag er et godt bevis på nettopp dette.

Selvom Russland idag har sitt eget kommunistparti som er dypt uenig med Vladimir Putin er det umulig å omgå det faktum at Putin har igjen tent gnisten og frykten i verdenssamfunnet om et Kommunistisk styresett i Europa.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har både Russland og Kina reformert økonomiene sine – men veiene har vært svært forskjellige. I Russland førte privatiseringshastigheten, sammen med utilstrekkelige lover og institusjoner, til økonomisk kollaps og til slutt fremveksten av Putin.

Putin henvendte seg til USA og noen av de flinkeste hjernene i deres generasjon. Det amerikanske utenriksdepartementets byrå for internasjonal utvikling kontraherte det nå nedlagte Harvard Institute for International Development for å gi råd til den russiske regjeringen om privatisering og etablering av kapitalmarkeder.

De politiske rådene som ble gitt og implementert var å gå for en “big bang”-tilnærming ved å delta i et raskt masseprivatiseringsprogram. Dette startet i 1992, og i 1994 var 14 000 mellomstore og store statlige virksomheter – eller 70 % av russisk industri – blitt omgjort til aksjeselskaper ( Hoff og Stiglitz, 2004 ).

Russland ble amerikanisert samtidig som lederene tviholdt på kommunismen, på en måte kan man kanskje si at USA selv har skapt monsteret vi idag ser skremme millioner av mennesker I verdenssamfunnet, et feilslått eksperiment fra vesten.

Arkitektene bak programmet hadde presset på uten å opprette de nødvendige lovene og institusjonene for å beskytte privat eiendom og for å forhindre selvhandel fra ledere. De mente at privatisering ville resultere i fremveksten av private eiendomseiere som deretter ville drive lobbyvirksomhet mot regjeringen for å lage lover og håndhevingsinstitusjoner som ville beskytte dem mot ekspropriasjon ( Hay et al, 1996 ; Shleifer og Vishny, 1998 ).

Avgjørende nok skjedde ikke dette. I stedet drev bedriftsledere og andre kleptokrater lobbyvirksomhet for å motsette seg styrking av lover og institusjoner som skulle beskytte aksjonærene ( Black et al, 2000 ).

Den typiske privatiseringen i Russland resulterte i at ledere og ansatte eide 60-65 %, investorer eide 20 % og staten inneholdt resten ( Black et al, 2000 ). Ledere engasjerte seg i selvhandel for å øke sin eierandel og rikdom. Selvhandel er der de som kontrollerer et selskap bruker sin posisjon til å lede rikdom bort fra andre aksjonærer mot seg selv ( Djankov et al, 2008 ).

Dette bidro til å skape enorm fattigdom i Russland og et kraftig klasseskille mellom fattig og rik.m, det ansvaret ligger på blant annet Jeltzin og Vladimir Putin.

Vladimir Putins maktovertakelse i 2000 førte til slutt på oligarkenes dager, aktivastripping og erosjon av Russlands rikdom. Det ble forventet at oligarkene skulle samarbeide med statens økonomiske og politiske målsettinger, ellers skulle de møte eksil eller verre ( Vanteeva, 2016 ). For eksempel ble Boris Berezovsky forvist til London, mens Roman Abramovich valgte å samarbeide med det nye regimet.

Pilarene i Putins administrasjon var siloviki – veteraner fra landets hemmelige tjeneste, KGB og andre rettshåndhevelsesbyråer. Silovikiene ble plassert i selskapsstyrene for å håndheve Putins retningslinjer og sikre selskapets eiendeler. Selv om Russland vendte tilbake til sin langvarige tradisjon med autoritært styre, renasjonaliserte ikke Putin-regimet selskaper eller gikk tilbake til en kommandoøkonomi ( Vanteeva, 2016 ).

Det ble derfor ikke særlig forandring men et slags system hvor Vladimir Putin bestemte hvem som skulle være rik og hvem som skulle være fattig slik som det ofte er i land hvor autoritære kommunistiske ledere styrer. Noen frykter at Putins statskapitalisme har utviklet seg til noe som ligner mer på vennskapskapitalisme , der politiske forbindelser og samspill avgjør forretningssuksess.

En av lærdommene fra økonomisk historie er at feil økonomisk politikk kan få ødeleggende konsekvenser ( Grossman, 2013 ). De dårlige rådene fra økonomer i dette tilfellet fra USA når det gjelder både hastigheten og arten av Russlands privatiseringsprosess er et eksempel på frimarkedsideologi som trumfer pragmatisme. Det er også et eksempel på hvorfor transplantasjon av økonomiske ideer fra andre økonomier må ta behørig hensyn til den politiske og institusjonelle settingen i vertslandet.

Til slutt reiste det alvorlige spørsmål om integritet innen økonomifaget. Lederen for Harvard Institute for International Developments russiske privatiseringsordning brøt interessekonfliktregler ved å investere i verdipapirene til russiske virksomheter som ble privatisert ( Warsh, 2018 ).

Feile politiske råd om Russlands privatisering bidro til fremveksten av Vladimir Putin og siloviki. Putin brakte oligarkene på hæl og reverserte erosjonen av Russlands rikdom. Dette gjorde ham populær blant folket. Den vendte også Russland bort fra sin korte erfaring med demokrati og tilbake mot et autoritært regime. Dette er regimet som har invadert Ukraina.

Det er derfor jeg mener at også USA er skyldig i dagens konflikt med Ukraina, derfor er også vesten skyldig i fattigdommen i Russland og fremveksten av Vladimir Putins farlige ideologier og fantasier. Boris Jeltsins autoritære kupp i 1993 ved å tvangsoppløse parlamentet med tanks, handlet om videreføringen av den økonomiske og politiske tilpasningen av Russland til vestlige krav og forventninger.

Les artikkelen direkte på Politikeren