Klimakrise? Stillehavsøyene synker ikke, tvert imot.

Derimot.no

Ny viten knuser påstander om at koralløyer synker i havet

Av Jan Herdal

En sentral påstand i gjeldende klimadogme er at koralløyer kan synke i havet som følge av global oppvarming og økende havnivå. Ny forskning viser at dette ikke stemmer. Koralløyene vokser så det knaker, riktig nok dels på grunn av menneskelig aktivitet.

Under en tur i det sørlig Stillehavet i 2019 sa FNs generalsekretær António Guterres at “Vi må få Tuvalu til å slutte å synke, og verden til å slutte å synke med Tuvalu”. Han mente Tuvalu var i forreste frontlinje i en global klimakrise, og at stigende havnivå truer med å drukne den lille øynasjonen.

I en undersøkelse av 221 atoller offentliggjort i år viser Holdaway et al. at samlet landmasse økte med 61 kvadratkilometer, eller vel 6 prosent, i perioden fra rundt år 2000 til 2017. Det meste av veksten skjedde i perioden 2013-2017.

Riktig nok skyldes mye av veksten menneskelig aktivitet, forebyggende virksomhet og utvidelser i strandområdene, ikke minst på Maldivene og i Sør-Kina-havet, der det er stampet helt nye øyer opp av havet. 

Her poserer FNs generalsekretær António Guterres i 2019 på forsiden av Time, i vann til knes på koralløya Tuvalu. Bildet skal illustrere at Tuvalu synke i havet, noe som slett ikke er tilfelle. 

Men forskerne skriver også at det ikke er registrert omfattende, kronisk erosjon av øyatoller. Tvert om viser studier at øyene har vært stabile, og i mange tilfeller har de økt i størrelse siden midten av forrige hundreår.

Maldivene, mye omtalt som kandidat til å forsvinne, økte aleine med 37 kvadratkilometer, eller 60 prosent av totalen. Av alle undersøkte atoller var det bare Fransk Polynesia og Palau som krympet, med henholdsvis 0,48 og 2,71 prosent.

Også lille Tuvalu på 25 kvadratkilometer inngikk i undersøkelsen. Øya vokste med 7 prosent i nevnte periode. Ifølge forskningen tar med andre ord FNs generalsekretær feil.

Allerede i 2018 viste en analyse (Duvat, 2019) av 709 øyer i Stillehavet og Det indiske hav at 89 prosent enten var stabile eller vokste. Ingen øyer over 10 hektar, og bare 1,2 prosent av øyer større enn 5 hektar hadde krympet siden 1980-tallet.

To nye, separate studier, Sengupta et al., 2021 og Sengupta et al., 2021, bruker luftfoto dels datert helt tilbake til 1940-tallet av henholdsvis 104 og 71 koralløyer i Mikronesia og Gilbert-øyene for å sammenlikne strandlinjene over tid.

Analysen strekker seg over de siste 50-75 år, og viser at strandlinjene har ekspandert netto med 3, respektive 2,45 prosent.

(Takk til Kenneth Richard og NoTricksZone)

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Pixabay

3 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 584 ganger.

Post Views: 1 104

Les artikkelen direkte på derimot.no