Derimot: Rapport: Storkapitalen overtar ukrainsk jordbruksland i det skjulte.Jordbruksland som er overtatt av oligarker, korrupte individer og store agrobusiness-selskaper, utgjør nå nesten 30 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

Derimot.no
Derimot: Rapport: Storkapitalen overtar ukrainsk jordbruksland i det skjulte.Jordbruksland som er overtatt av oligarker, korrupte individer og store agrobusiness-selskaper, utgjør nå nesten 30 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

derimot.no:

Rapport: Storkapitalen overtar ukrainsk jordbruksland i det skjulte.

Volodymyr Zelensky ringer åpningsklokken på New York-børsen 6. september

Av Oakland Institute

Ett år etter den russiske intervensjonen av Ukraina, avslører en ny rapport fra Oakland Institute, War and Theft: The Takeover of Ukraine’s Agricultural Land, de økonomiske interessene og dynamikken som fører til ytterligere overtakelse av dyrket mark av storfinansen.

«Til tross for å være i sentrum av nyhetsbildet og internasjonal politikk, har hvem som kontrollerer jordbruksarealet i landet kjent som Europas brødkurv fått lite oppmerksomhet. Svaret på dette spørsmålet er avgjørende for å forstå noe av det viktigste i krigen», sa Frédéric Mousseau, Oakland Institutes direktør og medforfatter av rapporten.

Det totale landarealet for jordbruk som nå kontrolleres av oligarker, korrupte individer og store landbruksbedrifter er over ni millioner hektar, det er over 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land. De største grunneierne er en blanding av ukrainske oligarker og utenlandske interesser – for det meste europeiske og nordamerikanske, så vel som fond i Saudi-Arabia. Fremtredende amerikanske pensjonsfond og stiftelser har investert gjennom NCH Capital, et USA-basert privat equity-fond.

Flere landbruksselskaper, fortsatt i stor grad kontrollert av oligarker, har åpnet opp for vestlige banker og investeringsfond – inkludert fremtredende som Kopernik, BNP eller Vanguard – som nå kontrollerer deler av aksjene deres. De fleste av de store grunneierne står i stor gjeld til vestlige fond og institusjoner, særlig Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og Verdensbanken.

Vestlig finansiering til Ukraina de siste årene har vært knyttet til drastiske restrukturerings-program som har krevd innstramninger og privatiseringer, som også omfatter opprettelsen av et landmarked for salg av jordbruksareal. President Zelenskyy satte landreformen i kraft i 2020 mot viljen til det store flertallet av befolkningen, som fryktet at det ville forverre korrupsjon og forsterke kontroll fra mektige interesser i landbrukssektoren.

Funnene i rapporten stemmer overens med folkets bekymringer. Mens store grunneiere er sikret massiv finansiering fra vestlige finansinstitusjoner, mottar ukrainske bønder – avgjørende for å sikre innenlandsk matforsyning – praktisk talt ingen støtte. Med landmarkedet på plass, midt oppe i en stor belastning for ukrainsk økonomi og krig, vil denne forskjellsbehandlingen føre til at store agrobusinessselskaper kan overta enda mer av Ukrainas jordbruksarealer.

Rapporten slår også alarm om at Ukrainas ubetalbare gjeld blir brukt av finansinstitusjonene for å drive gjenoppbygging etter krigen, for å få igjennom ytterligere privatiserings- og liberaliserings-reformer i flere sektorer, inkludert landbruket. Dette er en tap-tap-situasjon for det ukrainske folket. Mens de dør i krigshandlingene, støtter finansinstitusjoner, oligarker og vestlige økonomiske interesser den snikende overtakelsen av ukrainsk jordbruksland.

I en tid hvor landet står overfor krigens gru, må regjeringen og vestlige institusjoner lytte til oppfordringene fra det ukrainske sivilsamfunnet, akademikere og bønder om å suspendere jordloven og alle landtransaksjoner. Nødvendigheten av å prioritere en landbruksmodell som ikke lenger domineres av oligarki og korrupsjon, men hvor land og ressurser er under folkets kontroll og kommer alle ukrainere til gode, er veien videre for gjenoppbygging etter krigen, konkluderte Mousseau.

Fra Global Research, publisert 3 mars 2023. Skrevet av Oakland Institute.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Link til rapport i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Amidst Chaos of War, a New Report Exposes the Stealth Take-over of Ukrainian Agricultural Land.

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 20

Les artikkelen direkte på derimot.no