Italia: Uvaksinerte lærere har ikke lenger lov til å undervise elever

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 34 Second

I Italia trues lærere som ikke er vaksinert med en trist hverdag i fremtiden. De har ikke lenger lov til å undervise barn, de skal kun brukes på biblioteket eller i skolens laboratorium. Arbeidstiden deres ligger også an til å dobles i fremtiden.

Med lempelsen av koronarestriksjonene i Italia fra i dag, fredag, får ikke uvaksinerte lærere lenger komme i kontakt med elever og får heller ikke undervise. De kan kun brukes til andre oppgaver i skolen, slik Kunnskapsdepartementet i Roma bestemte. Vedtaket skapte protester, og departementet trues med flere søksmål.

I tillegg skal de uvaksinerte jobbe 36 timer i uken fremover, dobbelt så mye som lærerjobben og myndighetene i dag ser for seg. De er de facto likestilt med administrativt personale. Denne avgjørelsen er imidlertid til og med et trinn i nedskalerte restriksjoner for Italia: Til nå har ikke lærere som ikke kunne fremvise et 2G-kort fått lov til å jobbe i det hele tatt og ble suspendert fra jobben.

Skolestyreforeningen protesterte mot regjeringsvedtaket etter lemping av koronarestriksjonene. Mulighetene for å bruke ikke-vaksinerte lærere i skoleverket er små. Faren er at lærere får betalt som de facto er arbeidsufør. Forbundet advarte også om risikoen for at en rekke søksmål fra uvaksinerte lærere fratas retten til å undervise.

Utdanningsminister Rossano Sasso signaliserte at han var villig til å revidere departementets forordning. “Lærere som tester seg hver 48. til 72. time utgjør ingen fare for elevene. Vi jobber med å rette opp sider ved loven som strider mot sunn fornuft,” sa utenriksministeren. I Italia ble den korona-relaterte unntakstilstanden som regjeringen i Roma innførte for mer enn to år siden – 31. januar 2020 – avsluttet torsdag. Med slutten av unntakstilstanden, som flere statlige anti-pandemiforskrifter er basert på, vil flere lempelser av koronarestriksjonene tre i kraft fredag.

https://www.universoscuola.it/docenti-e-ata-non-vaccinati-tampone-ogni-48-ore.htm

Les artikkelen direkte på Politikeren