Slik utvikler V-A seg

Politikeren.com
Read Time:3 Minute, 26 Second

Mange  studier er tilgjengelige som forklarer de mange bivirkningene av Covid-vaksinene og de alle sammen påpeker og viser feilene som ble gjort under utviklingen.

Disse studiene bekrefter igjen mistanken om at vaksinene ble utviklet for raskt og sannsynligvis i en blanding av politisk press og profittgrådighet fra legemiddelselskapene.

Og enda verre, vaksinasjonene ser ut til å forårsake en slags autoimmun mangel i immunsystemet, som på noen måter kan sammenlignes med konsekvensene av hiv eller aids derfor har det fått navnet V-aids.

Fremfor alt kan årsakene til hjertemuskelbetennelse, perikarditt, nevrologiske skader og trombose mest sannsynlig forklares. Piggproteinet som finnes i koronaviruset brukes også i vaksiner – og skader menneskelige celler gjennom tre mekanismer.

Spike protein. (Reproduksjon av bilder på internett)

Slik oppstår vaksineskade: Og jeg burde vite, noen av dere vet og har fulgt min private Facebook profil og vet derfor noe av det jeg har vært igjennom. Sykehusbehandling, legebesøk og mere.

  • Når piggproteinet binder seg til ACE2-reseptoren, får det reseptoren til å sende signaler som ødelegger mitokondrier i cellen og ender opp med å drepe hele cellen.
  • Vaksinasjon induserer vevsskadelig betennelse fordi piggproteinet får ACE2 til å sende signaler til andre celler som øker mengden av pro-inflammatoriske stoffer i blodet (se her og her ).
  • Blodplater klumper seg sammen når piggproteinet binder seg til deres ACE2 (se studie).

Piggproteinet består av to underenheter S1 og S2. S1 binder til ACE2; S2 muliggjør fusjon mellom cellemembranen og den virale konvolutten .

Fordi vaksineprodusenter feilaktig trodde at dette ville gjøre piggproteinet tryggere, ble S2-underenheten endret slik at den ikke kunne åpne og gjennombore cellemembraner når de ble koblet til en ACE2-reseptor.

Dette er imidlertid feil fordi det meste av skaden er forårsaket av assosiasjonen av S1 med ACE2-reseptoren. Alene og utelukkende får S1, uten S2, ACE2-reseptoren til å utløse cellesignaleringsprosessene som fører til mitokondriell skade, den pro-inflammatoriske responsen og blodpropp.

Så mye for den “tekniske sjargongen”; vaksinasjon gjør immunsystemet mottakelig – og kan dermed godt og enkelt utvikle aids-lignende virkningsmekanismer.

Videre sies spikeproteinet fra Wuhan-viruset å ha blitt beriket med HIV-viruset, hittil er dette bare påstander men det ikke sikkert dette er helt feil og vi må huske på at mye av slike påstander han vist seg å være riktig.

At vaksinene krysser blod-hjerne-barrieren hos noen og forårsaker hjerneblødninger er påvist i flere studier (se for eksempel her og her ).

Kjent siden 2005: Covid-vaksinasjon som utløser av autoimmune sykdommer
I en studie i 2005 ble det vist at Sars-Cov1-vaksinen fokuserte på spikeproteinet som fører til autoimmune sykdommer. Derfor ble aldri denne tatt særlig i bruk etter utbruddene mellom 2002-04 et utbrudd av covid som spredde seg i over 30 land.

I fremtiden vil det være utfordrende å drive nøye og dermed langvarig forskning innenfor koronahysteriet som fortsetter å bli drevet opp av mange interesserte kretser, noe som vil være avgjørende for å fastslå effekten av vaksinene.

Det vil være vanskelig å finne ut om de nye vaksinene, som også fokuserer på piggproteinet, vil forårsake autoimmune sykdommer, igjen fordi det vil ta tid før de utvikles.

Forhastet godkjenning av utilstrekkelig utviklet vaksiner har ført til døden eller alvorlig helseskade til utallige mennesker rundt om i verden.

Vi ville vært spart for mange av de katastrofale økonomiske, politiske, sosiale og psykologiske konsekvensene av Covid-tiltakene hvis makthaverne hadde satt ut fra begynnelsen for å skjerme de mest sårbare befolkningene mot koronasmitte så godt de kunne og for å beskytte resten av folket med minimale forholdsregler.

At myndighetene verden rundt totalt overså det faktum at det faktisk eksisterte en risikogruppe i samfunnet og at ikke alle var i faresonen har gjort at mange mennesker har blitt unødvendig skadet av vaksinene siden de opprinnelig ikke trengte å ta vaksinene.

Denne strategien ville ha inkludert effektive medisiner i stedet for (eksperimentelle) vaksinasjoner, dvs. målrettede terapier i alvorlige enkelttilfeller, i stedet for å utsette hele menneskeslekten før ett enestående feltforsøk med ineffektive vaksiner, som ikke bare utløser farlige bivirkninger, men som også aldri har begynt å oppfylle sitt egentlige formål om tilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon.

Les artikkelen direkte på Politikeren