Høye strømpriserÅrsaken er viktigere enn sosialhjelp!

Derimot.no

Nei til EU i Drammen tar i nyhetsbrevet sitt 15.01.2022 for seg Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm». Over en halv million er medlemmer i denne gruppa. Nyhetsbrevet, som redigeres av Jan Christensen, tar for seg politikken denne gruppa står for. Christensen konkluderer med at «Press gjennom Facebokgrupper, partier,  organisasjoner og enkeltmennesker, samt aksjoner som kan få ned strømprisene, er viktige. Minst like viktig er å ta «ondet» ved roten: Å fjerne årsakene til høye strømpriser, deriblant manglende nasjonal kontroll over strømmen. Hvis ikke frykter vi at motstanden nå bare blir et blaff». Den gamle problemstillinga altså: Et problem løses ved å gå roten av ondet, finne årsaken for å unngå at det samme gjentar seg.
Innlegget er forkorta og to mellomtitler satt inn av politikus.no. Les det originale nyhetsbrevet her.

Henta fra politikus.no

Nei til EU i Drammen:
Sylte og billigere strøm

Facebook-siden «Vi som krever billigere strøm» har fått oppslutning som mange kan misunne. Over en halv million medlemmer siden september.
Olav Sylte er gruppas grunnlegger og administrator.
Foruten strømprisen virker han opptatt av å hausse opp Høyre og FrP.
Innlegg som fokuserer på strømpriskrisas mer bakenforliggende årsaker – deriblant EU/EØS/ACER sin rolle – finner du sjelden. Selv har vi prøvd gjentagende ganger, uten suksess.

Gruppas krav er formulert sånn:
«Vi benytter Newtons lov mot alle ledd i strøm leveringen – og mot politikerne som styrer de fleste av dem. Strømregningen skal ned. Kraft er lik motkraft og motkraften mot de høye prisene er forbrukerne. Meld deg inn i gruppen og inviter alle du tror vil være forbrukerMOTKRAFT sammen med oss.»

Hva betyr egentlig dette, i gruppesammenheng?  
Hvor mange av gruppas medlemmer ser forbindelsen  mellom sånne lover og våre dagers strømpriser?
Når Sylte spørres om hvorfor hans Facebook-gruppe ikke er opptatt av historien bak våre høye strømpriser, er visstnok det utafor gruppas målsetting.
Hvordan vi er kommet opp i dagens uføre, er for han uinteressant.
Det er her og nå som skal telle, og – virker det som – om sideeffekten er å bli kvitt dagens regjering, er det et ekstra pluss.

Dernest – er det så enkelt som at  politikerne «styrer» de fleste ledd i strømleveringa? 
Og at alt blir bedre om vi for eksempel skifter ut de ulike styrer i kraftselskapene?
Eller er det mer korrekt å si at politikerne – for drøye 30 år siden – frasa seg dette styrings-ansvaret?
Da vedtok Stortinget den nåværende Energiloven. Fastsetting av strømpris ble nå flyttet fra folkevalgte til «markedet». Det vil si til dagens NordPool.
Om dette har Sylte ingen mening.

Så kom EØS-avtalen med sin frie flyt av det meste, også strøm 
Og så har vi ACER, som vil overlate all norsk strømstyring til et ikke-folkevalgt EU-byrå i fjerntliggende Slovenia.
Så lenge vi er underlagt EØS-avtalen, er strømpriser ikke lenger en «politisk», folkevalgt,  sak.
Riktignok kan politikerne velge å gripe inn og subsidiere husholdningene, men neppe  industrien. EØS-regelverket har strenge krav for statlig støtte til næringslivet.
Forutsatt fortsatt EØS-avtale, gir dette dystre framtidsutsikter for vår kraftkrevende industri – og dermed for tusenvis av distriktsarbeidsplasser.
Dessverre – dette virker også å være en ikke-sak for Sylte.

[Er alle politikere like skyldige?] (Satt inn av politikus.no)
Sylte lager «politiker» til et skjellsord. Her tar han alle over en kam. Selv om mange politikere aldri burde vært nominert eller valgt, kan ikke alle lastes for dagens høye strømpriser.
Men – om alle har skylda, har kanskje alle av oss også et medansvar? De fleste av oss har jo stemt på et eller annet parti.
Rødt var ikke representert på Stortinget Energiloven og EØS-avtalen ble vedtatt. SV var representert og stemte i mot begge.
I 1990 var Senterpartiet en del av det borgerlige regjerings-samarbeidet, og frontet loven om et liberalisert strømmarked. Seinere skiftet de syn. Senterpartiet er mot dagens  EØS-avtale.
KrF, Venstre og FrP har vært positive til både Energilov og EØS, men det kan virke som om FrP nå har skiftet side.
Arbeiderpartiet og Høyre derimot: De har alltid stått sammen om energilov, EØS og en markedsliberalistisk strømpolitikk.
Derfor er det i første rekke politikere fra disse to partier  som kritikken burde rettes mot, ikke «alle politikerne».

Strømregningene må ned. 
Et krav som antageligvis støttes av de fleste av vårt lands 2,5 millioner husstander.
Men hvordan? Og hvor mye? Og for hvem?
Her har gruppa ingen klare og konkrete krav.

Selv forstår vi det sånn at Sylte selv går inn for 70 øre i fastpris for kilowatt-timen for alle. Uansett forbruk. Det er 5-10 ganger mer enn det koster å produsere strømmen.
Gruppas syn på nettleie og statlige avgifter er for oss ukjent.

Folk flest er mest opptatt av hvor mye de totalt må betale, ikke hvordan de enkelte underposter slår ut på strømregninga.
Derfor må kilowattprisen for strøm, produksjonsprisen, ses i sammenheng med hva det koster å transportere strømmen til forbruker (nettleie) og statlige avgifter (bl.a. moms).

For vanlig forbruk burde kravet være strøm til selvkost.
For luksusforbruk strøm til markedspris.

Hvem er så denne Sylte? 
Foruten å være primus motor bak «billigere strøm»-gruppa?
Advokat i eget advokatfirma, 52 år. Både i Wikipediaog i  Nettavisen kan du lese mer om han, klikk på linkene.

[Ta «ondet» ved roten](Satt inn av politikus.no)
Press gjennom Facebokgrupper, partier,  organisasjoner og enkeltmennesker, samt aksjoner som kan få ned strømprisene, er viktige.
Minst like viktig er å ta «ondet» ved roten: Å fjerne årsakene til høye strømpriser, deriblant manglende nasjonal kontroll over strømmen.
Hvis ikke frykter vi at motstanden nå bare blir et blaff.

Det vil bety ei framtid med fortsatt uforutsigbare strømpriser, både for forbrukere og næringsliv.
Og ingen eller alle som er «skyldige».

Framheva bilde: Fra Pixabay, av tomaszpro

82 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 82 ganger.

Post Views: 144

Les artikkelen direkte på derimot.no