hippocrates.no: Fullspektrum hamp – Mat for ditt endocannabinoide system

hippocrates.no

Hippocrates.no:

Er ikke CBD bare noe for syke folk da? Og hvorfor skal du bry deg om det endocannabinoide systemet? Den bredspektrede virkningen på kroppens mest ignorerte system kan forklare hvorfor den globale CBD-industrien er anslått å øke til svimlende 20 billioner kroner innen 2026.


Det endocannabinoide systemet består av et nettverk tett knyttet opp mot nervesystemet, og regulerer, direkte eller indirekte, over 1000 ulike gener som påvirker aktiviteten og likevekten i alle kroppens organsystemer.

Det endocannabinoide systemet består av tre deler:
– Endocannabinoider (cannabinoider vi produserer selv)
– Cannabinoide reseptorer (CB1, 2 og 3) som kan binde cannabinoider
– Enzymer som hjelper til å bryte ned (endo)cannabinoider

Dette systemets fremste funksjon er å holde kroppen i likevekt, eller homeostase. Det vil si mer stabil, tilpasningsdyktig og stresstolerant.

Ting vi tar for gitt som apetitt- og temperaturregulering styres i stor grad av det endocannabinoide systemet. Også immunfunksjon, smerteregulering, hukommelse og søvn reguleres av de cannabinoide reseptorene. Over 1000 ulike gener påvirker kroppens balanse via det endocannabinoide systemet.

CB1-reseptorene finner vi stort sett i sentralnervesystemet, mens CB2-reseptorene er hovedsakelig i det perifere nervesystemet.

Entourage-effekten vs. isolerte CBD-isotoper

Mye av alternativmedisinen dreier seg om det som kalles holistisk plantemedisin. Dette innebærer en helhetlig tenkemåte hvor naturen brukes i sin naturlige kontekst, kontra såkalt skolemedisin, hvor man følger en reduksjonistisk filosofi som prøver å redusere synergieffekten til ett enkelt virkestoff som kan patenteres og syntetiseres i en lab.

Det er flere årsaker til at reduksjonismen har blitt populær. For det første brukes mengden av det (ene) anslåtte virkestoffet som en markedsgimmick for å indikere produktets totale potens. For det andre er det lettere å standardisere og kvalitetskontrollere, pga færre faktorer å ta hensyn til.

Likevel viser stadig flere studier at entourage-effekten er overlegen isolerte CBD-isotoper. Kombinasjonen av de 100+ virkestoffene som terpener, cannabinoider (cannabisplanten har mer enn 100 forskjellige) og bioflavanoider gir en eksponensiell synergieffekt som er større enn summen av deres enkelte bestanddeler.

Fullspektrum hampolje inneholder alle de ulike komponentene tilstede i hampplanten. Dette inkluderer cannabinoider som CBD, tillegg til flavonoider, terpener og andre stoffer. Alle disse virker sammen for å skape ‘entourage -effekten’: Når alle disse er tilstede i kroppen samtidig forsterker de hverandres effekt på kroppens systemer. Dette kan sammenlignes med å ha hele regnbuen kontra bare en enkelt farge. Eller bare vokalisten i bandet, uten resten av musikerene.

I 1998 var Raphael Mechoulam og Shimon Ben-Shabat de første forskerene til å oppdage ‘entourage effekten’ i det endocannabinoide systemet.
Ifølge dem forsterket diverse ‘inaktive’ metabolitter og relaterte molekyler aktiviteten av de primære endogene cannabinoidene 2-AG og anandamid. De sa at dette hjalp til å forklare hvorfor botaniske medisiner ofte var mer effektive enn isolerte stoffer.

Entourage-effekten for CBD betyr at cannabidiol-mengden i produktet ikke er eneansvarlig for den smertelindrende eller angstdempende virkningen. Andre cannabinoider som CBN og CBDV, og terpener som beta-caryophyllene, gjør at CBD virker dypere på endocannabinoide systemet.

Sammen med sitt ‘entourage’ av synergistiske stoffer fra hampplanten kan CBD låse opp helsepotensialet som ligger i ditt endocannabinoide system.

En studie av Gretsch et al. i Juli 2008 fant at terpenet beta-caryophyllene bindes til CB2-reseptorene på samme måte som CBD.

Beviser for entourage-effekten

Det er flere studier som viser at entourage-effekten er overlegen isolert CBD. I 2011 publiserte Ethan Russo en essensiell studie i British Journal of Pharmacology. I den skrev han at cannabinoider og terpener virker sammen for å gi en bedre terapeutisk effekt.

Russo hadde også en nyere studie publisert i Frontiers in Plant Science, i Januar 2019. Han gjennomgikk en rekke studier som så på ‘casen for entourage-effekten’, og konkluderte med at funnene viser at effekten er sterk nok til å antyde at ett molekyl ikke kan matche den ‘fytokjemiske fabrikken’ marijuana.

Biotilgjengelighet

Det hjelper lite om du har verdens beste olje dersom den ikke tas opp i kroppen på cellenivå. Det er veldokumentert at CBD har en veldig lav opptaksgrad, eller biotilgjengelighet, på rundt 6%. Dette betyr at ved å ta vanlig hampolje går du glipp av 94% av CBD-innholdet.

Med BioAbsorb-teknologien er oljen gjort vannløselig ved hjelp av en patentert 72-timers micelliseringsprosess som øker biotilgjengeligheten fra 6% til 85%. Det betyr at kroppen lett kan absorbere alle næringsstoffene raskt. Dette gjør at BioAbsorb-olje er over 600% mer biotilgjengelig enn standard fullspektrum hampolje.

Virkningen med BioAbsorb er rask, og den gir en langvarig tilgjengelighet av CBD i blodbanen. Studier viser at kroppen tar opp over 50% av CBD-innholdet etter bare 15 minutter. Dette er mer enn hva som har blitt målt med både innhalering og vaping. Forfatterene av studien konkluderer med at blodverdiene av BioAbsorb™ Full Spectrum Hemp Oil målte betydelig høyere enn hva man har sett med vanlig CBD-olje og andre løsningsmetoder. Resultatene viser at biotilgjengeligheten med BioAbsorb™ langt overgår det gjennomsnittlige opptaket blant CBD-produkter tilgjengelig på markedet i dag.

Nettkurs

Klikk på kurset for påmelding og mer informasjon.

Kommentarer

Les artikkelen direkte på Hippocrates