FN’s siste rapport for menneskerettigheter i Ukraina lagt ut 28 mars

Politikeren.com
Read Time:4 Minute, 17 Second

FN sin rapport er ute for 2022, jeg tar opp den delen som media ikke kommer til å ta opp slik som jeg gjør med alle rapporter uansett hva det gjelder.

FN sitt kontor har mottatt anklager om drap på to sivile som anses å ha tilknytning til russiske væpnede styrker eller som støtter pro-russiske synspunkter. Det er rapporter om opptil 350 konfliktrelaterte interneringer av ukrainske politimyndigheter, inkludert fire tilfeller der personenes pårørende ikke mottok informasjon om deres formelle arrestasjon, varetektssted eller deres skjebne. Videre er de veldig bekymret over overfloden av videoer tilgjengelig gjennom åpne kilder som viser avhør av krigsfanger som er tatt av ukrainske myndigheter. De 350 internerte er russisktalende sivile.

De har også mottatt noen påstander om konfliktrelatert seksuell vold, inkludert voldtekt av sivile også på ukrainsk side. Under arbeidet til godhetsposørene står ukrainere overfor risiko for menneskehandel, inkludert seksuell og arbeidskraftig utnyttelse. Dette utsettes de som oftest av fra frivillige pro ukrainske støttespillere.

I tillegg har en økning i russofobi blitt observert i en rekke land. FN sitt kontor fortsetter å overvåke dette nøye.

Ukrainske væpnede styrker skjøt opp en Tochka-U-missil utstyrt med klasevåpen som ble fanget opp over sentrum av Donetsk. De hevder at flere klasesvåpen fra missilet drepte 20 sivile på bakken og skadet 33 til 37 (avhengig av kilden). HRMMU bekreftet at minst 15 sivile ble drept (3 kvinner, 1 mann og 11 voksne hvis kjønn fortsatt er ukjent), og 36 skadet (20 kvinner, 14 menn, 1 gutt og 1 voksen) i denne hendelsen. Våpenet ble avfyrt av Zelenskyj og Ukraina.

Det er i tillegg meldt om massiv “shelling” i flere russisk kontrollerte områder i Donbass regionen og andre regioner og det er viktig å få frem at det foreløpig ikke bevist om dette er som følge av ukrainske eller russiske våpenbruk, det er sannsynlig at skader i ukrainske kontrollerte områder er som følge av Russlands bruk og i russiske kontrollerte områder som følge av ukrainsk bruk av våpen, skadene på sykehus og medisinske fasiliteter er betraktelig større i russisk kontrollerte områder, områder som har vært kontrollerte av pro russiske styrker i flere år allerede.

OHCHR er alvorlig bekymret for at grunnleggende varer og nødvendigheter som mat, medisiner, oppvarming, gass, vann og mobilforbindelser mangler i områder som er direkte berørt av fiendtlighetene, som Chernihiv, Izium, Kharkiv, Mariupol, Okhtyrka og Volnovakha. Situasjonen forverres av mangelen på enighet fra blant annet Ukraina og Zelensky om å åpne grønne korridorer for humanitær hjelp til disse bosetningene.

Personer med funksjonshemminger støttet av mannlige omsorgspersoner sliter angivelig med å krysse grensen fra ukraina til nabolandene, på grunn av regjeringens mobilisering og forbud for tjenestedyktige menn å forlate landet. OHCHR bemerker at parlamentet godkjente et lovutkast 15. mars som, når den er trådt i kraft, vil kunne unnta visse kategorier av menn, inkludert omsorgspersoner og funksjonshemmede men foreløpig er ikke denne iverksatt.

Flere sivile er også arrestert av SBU inkludert to kvinner som har vært kritiske mot den ukrainske regjeringen sin bruk av sivile som militærpersonell i krigen. Totalt har SBU arrestert opp mot 400 slike sivile som holdes på ukjente steder og utsettes for tortur.

OHCHR er bekymret over et stort antall rapporter og videoopptak av tortur og mishandling av mennesker som antas å være røvere, røvere, pro-russiske støttespillere og portforbudsovertredere i territorium kontrollert av regjeringen i Ukraina. HRMMU har mottatt troverdige påstander om mer enn 45 slike tilfeller av tortur og mishandling av sivile, politifolk og medlemmer av det territorielle forsvaret.

I de fleste tilfeller skal gjerningsmenn ha teipet enkeltpersoner til strømstolper eller trær, helt eller delvis strippet dem, slått dem, inkludert med pinner og stenger, og sprayet dem med maling eller merket kroppen og klærne deres med ordet “marauder”. I tillegg til den fysiske og psykiske skaden som forårsakes, kan personer som er kledd av klærne og bundet utendørs, lide av hypotermi og dø. HRMMU dokumenterte også to tilfeller der politifolk og medlemmer av territorialforsvaret slo siktede røvere med en stang mens de ble teipet til stenger. Noe av denne oppførselen kan utgjøre konfliktrelatert seksuell vold av pro ukrainske sivile eller tjenestemenn.

HRMMU er klar over ett tilfelle av seksuell vold i Kiev-regionen som for tiden etterforskes av ukrainske rettshåndhevelsesmyndigheter som et brudd på krigens lover og skikker, i henhold til artikkel 438 i Ukrainas straffelov. HRMMU har også mottatt påstander om CRSV utført av ukrainske styrker, da de har tatt russisk militært personell som ble truet med kastrering på kamera og i noen tilfeller ble kastrering utført.

OHCHR bemerker også at å binde delvis eller fullstendig strippede personer til stolper eller trær og bruke vold på dem offentlig også kan utgjøre CRSV. Brudd på menneskeretten.

OHCHR noterer seg med bekymring overfloden av videoer som er offentlig tilgjengelig på nettet som viser avhør av krigsfanger av ukrainske styrker etter at de ble tatt til fange. I videoene tvinges krigsfanger til å be det ukrainske folket om unnskyldning, forkleine kommandoen deres, forherlige ukrainske væpnede styrker, eller oppfordre slektninger til å sette en stopper for krigen. Dette er brudd på Genève konvensjonen.

https://reliefweb.int/report/ukraine/update-human-rights-situation-ukraine-24-february-26-march-2022

Les artikkelen direkte på Politikeren