Flertallet av danskene kan ha vært smittet med koronavirus siden november 2021

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 10 Second

Siden november i fjor kan opptil 70 prosent av voksne dansker mellom 17 og 72 år ha blitt smittet med SARS-CoV-2. Det viser resultater fra siste runde av studien av blod fra landets blodgivere.

I samarbeid med landets blodbanker undersøker Statens Serum Institut (SSI) annenhver uke antistoffer i blod som tas fra landets blodgivere. Blodet testes for antistoffer mot SARS-CoV-2. På denne måten kan man anslå hvor mange som har blitt smittet i Danmark under den store smittebølgen med omicron-varianten.

Nå er fjerde runde av studiet fullført. Det viser igjen en markant økning i antall dansker som har blitt smittet av covid-19, denne gangen fra uke 7 til uke 9.

«Forekomsten av antistoffer har igjen økt dramatisk de siste to ukene. Ettersom færre mennesker nå testes for covid-19 med antigen- eller PCR-testing, er vi glade for å kunne følge utviklingen i forekomsten av gjennomgått smitte med denne studien de neste ukene, sier professor Christian Erikstrup fra Aarhus Universitetssykehus. .

51 hadde antistoffer mot SARS-CoV-2

Blodgiverne er voksne dansker mellom 17 og 72 år. I uke 9 fikk 5771 blodgivere testet sitt blod for antistoffer mot covid-19. Totalt hadde 51 % antistoffer mot viruset. Det er 17 prosentpoeng høyere enn i undersøkelsen to uker tidligere. Hvis resultatene er anslått så langt, indikerer studien at opptil 70 % av befolkningen for tiden har vært smittet med covid-19. Det vil si siden begynnelsen av november i fjor.

«Tallene bekrefter det vi også ser fra vår PCR-baserte overvåking: At svært mange har blitt smittet av korona de siste månedene. Når vi ser inn i fremtiden, betyr de mange infeksjonene at den grunnleggende immuniteten som vi har bygget opp med vaksiner, blir ytterligere forsterket. Det er forklaringen på nedgangen i smitte som vi ser nå. Selv om vi må forvente at koronaviruset vil fortsette å mutere over tid, vil den økte immuniteten hjelpe oss som samfunn, slik at vi rammes mildere», sier SSI-direktør Henrik Ullum.

Dykker man ned i de fem regionene i Danmark, kan man se at anslaget for andel smittede er høyest i Region Nordjylland med 77 % smittet mot 65 % i Region Sjælland og hovedstaden.

Seroprevalensstudie av blodgivere, 16. mars 2022 (pdf)

Til tross for at forskere tror over 70% altså er eller har vært smittet er “kun” 5400 døde på litt over 2år av eller med covid-19, en stor andel av de døde er tidligere av danske SSI beskrevet som “med” fordi de registrerer alle som har vært smittet siste 30 dagene uavhengig av hva de døde av som med covid-19.

Les artikkelen direkte på Politikeren