fakta360.no: Modern Grand Solar Minimum (2020-2050) er elefanten i klimarommet?

Fakta360.no

fakta360.no:

Store deler av den nordlige og sydligste halvkule har opplevd plutselige og kuldeperioder med enormt snøfall hvor sprengkulden setter stadige rekorder. I Norge er det satt flere, likeså i Sverige, Japan, Kina, Russland, USA, England, Canada og mange flere. Samtidig svikter både vindkraften og solkraften når det teller som mest. Folk begynner på bli mektig lei det grønne fascistiske skiftet.

IPCC har i alle sine rapporter hevdet at TSI (Total Solar Irradiance) er tilnærmet stabil og derfor uten endringer og betydning for klima. Historien forteller alt annet enn det, og vi vet også hvordan IPCC svindlet med data fra satellitter for å få en stabil TSI. Vi har hatt store klimatiske endringer selv med en tilsynelatende stabil sol. Mange forledes også til å tro at siden IPCC har tatt hensyn til TSI, så kan ikke den være en faktor for klima. Denne oppfatningen er helt feil. TSI står for kun den fotonbaserte energien som kommer fra solen innen det målbare spektrum. Solvinden, bestående av alfa, beta og gammapartikler, samt elektroner og tyngre atomkjærner er ikke medtatt. Heller ikke nøytrinoer og ikke minst solens enorme magnetfelt. På toppen av det hele vet vi at solvinden og solens magnetfelt sammen med jordens magnetfelt også beskytter oss mot den kosmiske strålingen som påvirker klima direkte via dannelsen av skyer. Sistnevnte er godt dokumentert av den danske forskeren Henrik Svensmark. Alle disse til sammen leverer enorme mengder energi eller er modulatorer til jordens klimasystem som ikke er hensyntatt av IPCC.

Her kommer et sitat fra en av mine andre artikler, og jeg refererer nedenfor slik at ikke jeg blir tatt for plagiat av meg selv. «…kompleksiteten i solsystemets samspill og at absolutt alt vi ser av klimaendringer kan forklares via naturlige faktorer. Mange tror at jorden og planetene beveger seg i elliptiske baner rundt Solen men dette er bare grovt sett korrekt. På samme måte som NASCAR banen er «elliptisk» og perfekt definert i form, så følger ikke bilene det samme sporet i hver runde. De vingler litt både i sporet og i hastigheten, for alle bilene påvirker hverandre kontinuerlig. Slik er det med planetenes bevegelser også. De vingler litt hele tiden i et uforutsigbart mønster på detaljnivå og dette gjør at ingen sommer eller vinter er like. De større sykluser omtales ofte som Milankovitch.

Den største ukjente faktoren i klima er uten tvil Solens enorme magnetfelt i samspill med Jorden, Jupiter og galaksens sitt magnetfelt. CO2 blir ikke engang en faktor i hans forklaringsmodeller og han hevder, noe beskjedent, med 90% sikkerhet at Solen, magnetfeltet og planetbanene er årsaken til og kan forklare alle klimaendringer. Magnetfeltet er dog den usikre faktoren som de ikke kan forutse med stor grad av nøyaktighet.» – Sitat fra min artikkel Klimaforsker Willie Soon: Olje og gass er ikke fra organiske fossiler

Elefanten eller giganten bak klima

Mange har latt seg lure av at det lille CO2 molekylet skal ha magiske evner og skal være herskeren over jordens klima, til tross for at så aldri har vært tilfelle i hele jordens historie. Propagandaen fra media fasilitert av selvoppnevnte faktasjekkere og deres apologeter i offentlige stillinger, har sammen skapt et massehysteri om at klimaet forverres, og at ekstreme hendelser inntrer oftere til tross for at forskningen og IPCC WG1 forteller en helt annen historie. (WG1 betyr Work Group 1, og det er her klimaforskerne sitter)

Professor Valentina Zharkova og PhD Willie Soon er begge fremragende solforskere som i nesten hele sin levetid har forsket på solen og hevdet det er den som styrer klima og ikke magien fra CO2. Zharkova har spesielt fokusert på solens magnetisme inkludert solflekker og samvariasjoner eller periodiske påvirkninger fra planetenes bevegelser i solsystemet. Digresjon: Ja det heter faktisk solsystemet og ikke CO2 systemet.

The Grand Solar Minimum er en tid da solen går inn i en slags dvalemodus, hvor jorden og mennesker ikke vil motta like mye energi vi vanligvis er avhengig av for å utføre de fleste av livets nødvendigheter. Solsykluser varer normalt i 11. år, noen har vart i 6 år. Skulle en lignende periode som Maunder minimum inntreffe på nytt ville menneskeheten få store utfordringer med å dyrke mat, og opprettholde den sivilisasjonen vi er avhengig av. Matproduksjon, energiproduksjon og sentrale samfunnsmessige funksjoner kan bryte sammen som følge av den kommende moderne lille istid, advarer Zarkova.

En ny mini istid er på vei i følge solforskere. 2020-2050/2100 er den antatta perioden med minimum.

Dr. Valentina Zharkova er grunnlegger av https://solargsm.com, solfysiker, matematiker, elektroingeniør, lærer og professor, deler sine vitenskapelige funn om solen og kommer med en advarsel om hva som kommer i perioden 2020 til 2050. Hun forteller hvordan solens aktivitet har påvirket livet i vår fortid og hvorfor vår evne til å måle solens endringer er så avansert at vi vil ha et sete på første rad i denne jordiske syklusen.

I en studie i fra 2015 publisert i Nature advarte Zharkova om den kommende globale nedkjølingen som vil vare i ca. 30 år. Senere i 2019, også i Nature, publiserte hun en artikkel som bekreftet tidligere funn og koblet det tidsperiodisk sammen med solens bevegelser forårsaket av de store planetene. Dette betyr at solen ikke står stille i planetsystemets sentrum men roterer og beveger seg rundt solsystemets barysenter som ikke er det samme som solens senter. Dette betyr videre at solen periodevis er nærmere jorden på bestemte banepunkter og lengre unna på andre enn normalt i løpet av året.

Dette intervjuet (video nedenfor) handler om å gi deg et helt annet rammeverk for å tydelig forstå viktigheten av denne solsyklusen og hvorfor det er presserende at vi forstår hvordan solen fungerer, og hvordan måling av den har endret seg totalt i løpet av de siste 2-300 årene. Du og dine kjære har fortsatt tid til å forberede deg på denne kommende solsyklusen.

Del dette med alle du kjenner og bryr deg om.

For de av dere som like å lese fremfor å lytte så finner dere Prof. Valentina Zharkova sin artikkel om dette på hennes egen blogg her eller dere kan se intervjuet av henne her.

Loading

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Legg igjen en kommentar