Europeiske kommunistpartier uttaler seg om Ukraina-krigen. “Det er ansvar på begge sider!”

Derimot.no

Dette sammendraget som vi har forkortet viser hvilke holdning som fremkommer på deler av den europeiske venstresiden i dag i forhold til den russiske invasjonen i Ukraina. Det er en del interessante nyanser som fremgår av de utdragene vil har valgt å vise fra noen større kommunistpartier.

Redaksjonen

Anti-imperialisme og kamp for fred 

Mot Russlands angrep og Nato-aggresjon: Røster fra kommunist -og arbeider-partier uttaler seg om krigen i Ukraina.

Kommunistpartiet i Hellas (KKE) 

«Nei til deltakelse i krigs-allianser

Uavhengig av påskudd på begge sider, er militær-konflikten i Ukraina resultat av mye tøffere konkurranse mellom to fiendtlige leirer. I hovedsak dreier det seg om innflytelsessfærer, markedsandeler, råvarer, energiplaner og transportveier; en konkurransekamp som ikke lenger lar seg løse med diplomatisk-politiske midler og skjøre kompromiss. Å alliere seg med en eller annen imperialist-leir kan ikke være svaret på folkets interesser. Dilemmaet går ikke mellom USA – Russland eller Nato – Russland. 

Kampen for interessene til arbeidsfolk og vanlige mennesker må føres uavhengig av borgerlige imperialist-interesser og planer. Overfor en ny forbrytelse, utvidelse av krigsteatret i Ukraina, kan svaret vårt bare være ett: Ned med den imperialistiske krigen! 

Det tyske kommunistpartiet (DKP)

Stans krig, forhandlinger nå! 

Utviklingen de siste dagene er del av en eskalering som fremmes av Vesten og Nato i årevis..

I Donbass lider folk av krig i 8 år, fra beskytning av skoler, barnehager, bussholdeplasser, alle lidelser som følger ødeleggelse av infrastruktur. Situasjonen krever forhandlinger mellom Russland, Ukraina og folkerepublikkene Lugansk og Donetsk straks og umiddelbar tilbaketrekking av Ukrainas hær fra Donbass. Krigen i Ukraina og Donbass må ta slutt..

Folkerett angripes også med Natos bombing av Beograd på 1990-tallet når US/ Nato erstatter folkeretten med imperialistisk «rett» til å bruke knyttnever. 

Dagens utvikling har 8 vesentlige årsaker 

  1. Forsøk på å integrere Ukraina i EU som del av Natos aggressive løftebrudd med utvidelser mot øst. 
  2. 2) Høyre-nasjonalt kupp i 2014 som involverer fascister. Det tolereres av Nato/ EU og Tyskland som frykter for mislykket integrering av Ukraina i EU/ Nato. 
  3. 3) Borgerkrig i 8 år som Kiev-regjeringen fører mot innbyggerne i Donbass, fordi de sier nei til Nato og et høyre-nasjonalt kupp. 
  4. 4) 7 års boikott av Minsk-avtalene, som legger opp til direkte forhandlinger mellom partene; Ukraina og folkerepublikkene i Donbass. Fra starten avviser Kiev åpenlyst slike forhandlinger. 
  5. 5) Denne boikotten av Minsk-2 støttes av Minsk-garantistene Tyskland/ Frankrike, og US/ Nato. 
  6. 6) Behandling av forslag fra Russlands regjering for få uker siden for å utvikle en fredsavtale som også gir sikkerhetsgarantier til Russland. Et såkalt «Vesten» eliminerer det forslaget fra forhandlingsbordet. 
  7. 7) Langvarig undergraving og ødeleggelse av folkerett gjennom aksjoner fra Nato, EU og ledende imperialister. Her viser vi til Jugoslavia, Libya, Syria og Afghanistan. 
  8. 8) På sikkerhetskonferanse i München, 18.-20./ 2-2022 åpner president Zelensky for å oppheve Budapest-memorandumet 1994, som slår fast at Ukraina skal være atomvåpen-fritt». 

Italias kommunistiske parti (PCI)

Stans 

Konflikten mellom Ukraina og Russland er eksplosiv med krig i hjertet av Europa. Muligheten for ødeleggelse og død er realitet. Det må stoppes; krig tjener aldri folket, som nå må bekjempe den. Det trengs umiddelbar våpenhvile, retur til diplomati og dialog mellom partene. 

En kjensgjerning: USA med sine allierte fører en aggressiv linje mot Russland etter Sovjetunionens sammenbrudd. Hensikten er å omringe Russland gjennom Nato-ekspansjon østover og militær-samarbeid med Ukraina. Vi kommunister går konsekvent inn for avspenning. 

Alt må gjøres for å få i gang dialog og reelle forhandlinger. Fredelig løsning kan oppnås med utgangspunkt i en fornyet rolle for FN. Så må Ukraina bli nøytralt, sikre demokrati og anti-fascisme hjemme, samarbeid mellom land i Europa og Russland ute.

Spanias kommunistiske parti (PCE):

Nei til den kalde krigens logikk! 

Overfor russisk aggresjon krever PCE umiddelbart opphør av alle militær-operasjoner i Ukraina. Vi støtter alle initiativ som kan gi en fredelig og endelig løsning, som sikrer både Ukrainas og Russland, utenfor militær-logikk -og reaksjoner. 

Europa må skape et felles system for sikkerhet som forlater den kalde krigens logikk, setter i gang verifiserbar nedrustning og  a-våpen-frie soner. Spania må ikke delta i konflikten, men støtte alle diplomatiske initiativ for å stanse russisk aggresjon og bygge et felles kontinentalt sikkerhets-system. Nei til krig!»

5) Portugals kommunistiske parti (PCP) 

Spenningens strategi

At situasjonen til-skjerpes er tett knyttet til en farlig strategi med spenning og konfrontasjon, fra USA, Nato og EU mot Russland. Det inkluderer kontinuerlig Nato-utvidelse og styrker alliansens offensive militær-apparat tett opp til Russlands grenser. Ved hjelp av fascist-grupper bruker Ukraina som et instrument for sine interesser fra og med statskuppet i 2014

PCP betoner at i Russland som kapitalist-land, er interessene til landets eliter og eiere av økonomiske enheter i vesentlig grad avgjørende 

Samtidig understreker vi: Russland utsettes for grusom aggresjon i 2. verdenskrig. Derfor er mer militær innringning ved ytterligere Nato-utvidelse uakseptabel». 

6) Fabien Roussel, PCF/Frankrike KP, president-kandidat: 

Et nederlag for alle

Russlands president Putin melder start på militær-operasjon i Ukraina. Ukraina har nettopp erklært full krigsberedskap. Det er et nederlag for alle, for sikkerhet i Europa, Ukraina og Russland henger uløselig sammen. Den russiske presidenten synker ned i ultra-nasjonalisme og bærer sammen med sin regjering og støttespillere ansvar for denne krigen – ved totalt å ignorere fler-nasjonal myndighet og internasjonal lov. 

Kollektivt ansvar hviler også på alle dem som tenner konfrontasjons-ild ved Russlands porter når de antyder at Ukraina kan bli med i Nato. Katastrofen kunne vært unngått. Historien vil dømme; Straks må vi beskytte sivile på begge sider av frontlinjen».

Til norsk: Oversatt v/Per Lothar Lindtner, 28/2-22. 

25 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 25 ganger.

Post Views: 92

Les artikkelen direkte på derimot.no