EU-landene ordner det som om de betaler i euro. Men Russland får gassen betalt i rubler som de krever.

Derimot.no

Det som kan bli en kjempekonflikt mellom Russland og EU-stater vil kunne bli løst på denne måte som skisseres i den korte artikkelen under.

Russland får sin betaling i rubler som de krever, men det organiseres slik at det ikke er tydelig at det er faktisk det som skjer. Dermed bevarer EU-lederne sin prestisje, de slipper «å miste ansikt» som det heter andre steder i verden, og Russland får betalingen i Rubel. 

Det er det siste som er viktig fordi det bidrar til å gjøre rubelen til et internasjonalt betalingsmiddel med troverdighet og tyngde. Indirekte blir viktige deler av sanksjonspolitikken overfor Russland undergravet av dette arrangementet, men når saken settes på spissen er ikke sanksjonene lenger viktige. 

Det viktige er at ikke EU går inni en energikrise som følge av hodeløse beslutninger presset frem av USA som slik kvitter seg med en brysom internasjonal konkurrent (EU). 

Dette betyr i praksis at Russland får det som de vil, men at EU-lederne slipper å miste all troverdighet selv om det i praksis er det de gjør.

Knut Lindtner

Redaktør.

Frankrike vil betale for russisk gass i rubler

Da hun talte, 1. april 2022, foran en parlamentarisk høring av sosialkommisjonen, indikerte den franske ministeren for økologisk overgang, Barbara Pompili, at franske selskaper vil fortsette å betale for russisk gass i euro, i samsvar med kontraktene deres…

Faktum er fortsatt at bankene som håndterer overføringen til Russland selv vil konvertere disse summene til rubler før de foretar betaling.

Forsidebilde: Mika Baumeister

https://www.voltairenet.org/article216347.html

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 47

Les artikkelen direkte på derimot.no