Derimot: Ikke folkehelse, men Klima. Vi skal ikke spise sunnere, men mer bærekraftig.

Derimot.no
Derimot: Ikke folkehelse, men Klima. Vi skal ikke spise sunnere, men mer bærekraftig.

derimot.no:

Ikke folkehelse, men Klima.

World Economic Forum lager nye, nordiske kostholdsråd

Til sommeren kommer Nordisk ministerråd med nye nordiske kostholdsanbefalinger. Det er mange som tror at de nordiske kostholdsanbefalingene skal oppdateres for å få oss til å spise sunnere. Slik er det ikke. Nå vil Nordisk ministerråd lære oss å spise mer bærekraftig for å redde klimaet.

De nye nordiske kostholdsrådene NNR 2022, som blir vedtatt til sommeren, handler ikke om folkehelse. Oppdraget fra Nordisk ministerråd sier at de nordiske kostholdsanbefalingene skal oppdateres for å bli mer bærekraftige og klimavennlige. Målet med de nye kostholdsrådene er at vi skal spise mer klimavennlig, ikke sunnere.

For å tilpasse kostholdsrådene til FN’s bærkraftsmål, har Nordisk ministerråd hyret inn det «uavhengige» britiske propagandabyrået Chatham House. Siden Helsedirektoratet publiserer informasjon om de nye kostholdsrådene NNR 2022 på engelsk, forklarer de det slik:

«But sustainability can not only be considered in a local context. A majority of the food consumed is imported, and our food consumption have therefore a large impact on sustainability in many vulnerable regions in the world. Therefore, the environmental dimension must also be view in a global context. That is why we have collaborated with the independent institute Chatham House. Chatham House is internationally renowned for its high-quality reports and guidance to national authorities and international organization such as UN, the G20 countries and the International Monetary Fund.»

Oversatt til norsk, høres det omtrent slik ut:

Det er ikke helsa det gjelder, men utslippene.

«Men bærekraft kan ikke bare vurderes i en lokal sammenheng. Det meste av maten som konsumeres er importert, og matforbruket vårt har derfor stor betydning for bærekraft i mange sårbare regioner i verden. Derfor må miljødimensjonen også ses i en global sammenheng. Derfor har vi samarbeidet med det uavhengige instituttet Chatham House. Chatham House er internasjonalt kjent for sine høykvalitetsrapporter og veiledning til nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner som FN, G20-landene og Det internasjonale pengefondet.«

Juhu! Nå skal vi lære å spise globalistisk, dere. Der er Chatham House dyrisk gode! Bare spør Klaus Schwab.

Chatham House er et underbruk av World Economic Forum. Slik presenterer WEF dama som er sjef for arbeidet med de nordiske kostholdsanbefalingene på sine hjemmesider:
https://www.weforum.org/agenda/authors/bernice-lee

Forsidebilde: Lexica

71 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 71 ganger.

Post Views: 76

Les artikkelen direkte på derimot.no