Derimot: Et stort nederlag for imperialismen.Julian Assange er ute av fengsel. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Et stort nederlag for imperialismen.Julian Assange er ute av fengsel. – Derimot

derimot.no:

Dette er en svært viktig begivenhet som inneholder mye politisk sprengstoff. Det er vanskelig å vurdere omfanget av det som har skjedd, men det reiser ikke bare spørsmål ved hele USAs regjerings troverdighet og ved det britiske rettsvesen og alt de har foretatt seg – men det reiser spørsmål ved hele det vestlige fundamentet de har hevdet å bygge sin samfunnsstruktur på: Ytringsfrihet og en fri, kritisk og uavhengig presse (medier).

I denne saken har de vestlige mediene avslørt seg selv som det motsatte, som talerør for den rådende makten uten evne til å opptre kritisk og uavhengig. Norske medier har ikke skilt seg ut på noen fordelaktig måte. De er en del av en massiv meningsmaskin som tjener den rådende makta. De har avslørt seg som en del av makta.

Vi har her på Derimot.no dekket Assange-saken i snart ti år med et utall artikler og vi er stolt av oss sjøl for den innsatsen vi har gjort. Som et av få norske medier har vi stilt oss konsekvent bak Assange. Vi håper han som menneske nå får fred for forfølgelse og vil takke han for de avsløringer av USAs krigsforbrytelser han har bidratt til.

Knut Lindtner
Redaktør

Julian Assange er fri!

Av Pål Steigan

For første gang på mange år går Julian Assange som en fri mann.

Julian Assange er fri. Han forlot Belmarsh maksimalsikkerhetsfengsel om morgenen 24. juni, etter å ha tilbrakt 1901 dager der. Han ble innvilget kausjon av High Court i London og ble løslatt på Stansted flyplass i løpet av ettermiddagen, hvor han gikk om bord på et fly og forlot Storbritannia.

Dette skriver WikiLeaks på Twitter/X og det videreformidles av Stella Assange. WikiLeaks skriver videre:

Dette er resultatet av en global kampanje som spenner over grasrotarrangører, pressefrihetsforkjempere, lovgivere og ledere fra hele det politiske spekteret, helt til FN. Dette skapte rom for en lang periode med forhandlinger med det amerikanske justisdepartementet, noe som førte til en avtale som ennå ikke er formelt sluttført. Vi vil gi mer informasjon så snart som mulig.

Etter mer enn fem år i en celle på 2×3 meter, isolert 23 timer i døgnet, vil han snart gjenforenes med kona Stella Assange, og barna deres, som kun har kjent faren sin bak lås og slå.

WikiLeaks publiserte banebrytende historier om regjeringskorrupsjon og menneskerettighetsbrudd, og holdt de mektige ansvarlige for sine handlinger. Som sjefredaktør betalte Julian hardt for disse prinsippene, og for folkets rett til å vite.

Når han kommer tilbake til Australia, takker vi alle som sto ved oss, kjempet for oss og forble fullstendig engasjert i kampen for hans frihet.

Julians frihet er vår frihet.

«I løpet av årene med Julians fengsling og forfølgelse har det blitt dannet en utrolig bevegelse. Folk fra alle samfunnslag fra hele verden som støtter ikke bare Julian… men det Julian står for: sannhet og rettferdighet». –

En av de fremste og modigste journalistene i verden er fri. Det er så stort at det er vanskelig å sette ord på det.

Vi i steigan.no har støttet Julian Assange fra første dag. Vi har omtalt ham i over 390 artikler og han er tema i ca. 160 artikler. Vi kan trygt si at ingen andre mediekanaler har dekket saka til Julian Assange så systematisk, så konsekvent og så grundig. Det sier vi med noe malurt i begeret, fordi det burde ha vært medier med større økonomiske ressurser enn oss, «redaktørstyrte medier» som angivelig følger «journalistiske prinsipper» som burde ha vært i første rekke. Mange av dem har dessverre forrådt Julian, og dermed pressefriheten og sine lesere og seere.

Innlegget er hentet fra steigan.no

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar