Erklærer «Big Pharmas» WHO pandemi? Skal vaksineindustrien få nye kjempekontrakter?

Derimot.no

derimot.no:

Pandemi som skremsel var så effektiv at det er fristende å gjenta prosjektet. Men da trengs en ny sykdom. WHO, som er legemiddelindustrien organisasjon i FN-klær, må brukes for alt den er verdt. Er dette dette den nye pandemi-utløseren?

Av redaksjonen

Apekopper:

  • – Belgia innfører 21 dager karantenepåbud
  • – Storbritannia legger ned 21 dager jobbforbud for nærkontakter.
  • – WHO anbefaler PCR-testing og erklærer dødelighet på 3-6%

Belgia har innført 21 dager karantenepåbud for apekopper, etter at det er registrert tre tilfeller av apekopper i Belgia.
https://www.cnbc.com/2022/05/23/belgium-introduces-mandatory-monkeypox-quarantine-as-global-cases-rise.html

Helsemyndighetene i Storbritannia har i mellomtiden sagt at de som har høy risiko for å få sykdommen bør isolere seg i 21 dager. Folk med «høy risiko» inkluderer husholdningskontakter eller medisinsk fagpersonell som kan ha kommet i kontakt med en infisert pasient.

Med andre ord vil alle som har vært i kontakt med en som tester positivt for apekopper med pcr-test bli pålagt 21 dager karantene og jobbforbud.

Dette er britiske myndigheters instruks angående folk som tester positivt for apekopper med PCR-test og nærkontakter:

  • 1) Aktiv overvåking
  • 2) Gi informasjon og kontaktnummer
  • 3) Daglig kommunikasjon med kontakt i 21 dager etter sist eksponering
  • 4) Selvisolasjon i 21 dager, inkludert utestenging fra arbeid.
  • 5) Unngå kontakt med immunsupprimerte mennesker, gravide kvinner og barn (skoleår 6 og under) hvor mulig.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1080875/20220606_monkeypox-contact-tracing-classification-and-vaccination-matrix_v8.pdf

PCR-testen som ble brukt for å identifisere korona var i praksis ubrukelig, altså svindel for å skremme.

WHO anbefaler at alle land bruker PCR-test for å identifisere folk som er «smittet» med apekopper. Sitat fra WHO:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-laboratory-2022.1

«Bekreftelse av apekoppvirusinfeksjon er basert på nukleinsyreamplifikasjonstesting (NAAT), ved bruk av sanntids eller konvensjonell polymerasekjedereaksjon (PCR), for påvisning av unike sekvenser av viralt DNA. PCR kan brukes alene, eller i kombinasjon med sekvensering.»

Allerede før det er registrert 100 sykdomstilfeller på verdensbasis, har altså både nasjonale og internasjonale myndigheter klar en plan for hvordan apekopper skal føre til nye nedstengninger av samfunnet. Både «smitta» og nærkontakter skal isoleres i tre uker, basert på positive PCR-tester.

Apekopper har blitt superdødelig

Fordelen med apekopper er at folk ikke blir så syke at de trenger sykehusbehandling. Apekopper vil ikke belaste sykehusene, selv om apekopper plutselig har blitt en sykdom med høy dødelighet: 22. mai i år erklærte WHO at monkeypox har en dødelighet blant de som blir smittet på mellom 3-6%. Det betyr at blant 100 smitta, vil fra tre til seks personer dø. Hvis halvparten av befolkningen i Trondheim skulle bli smitta, vil det bety fra 3.000 til 8.000 døde trondhjemmere.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

Skulle halvparten av alle i Norge bli smitta av apekopper, vil det bety 80.000-250.000 døde nordmenn. Når vil disse ekstreme tallene bli slått stort opp i hovedstrømsmediene?

Dette kan det effektivt skremmes med.

Apekopper er langt fra å kalles en dødelig sykdom. De fleste blir friske uten varig mèn, men sykdommen er svært visuell mens den står på. Det sirkulerer allerede dramatiske bilder i media av afrikanere dekket av byller. Det er mye enklere å lage skremselspropaganda for apekopper med blemmer og sår, enn et forkjølelsesvirus som bare produserer snørr.

Apekopper er i motsetning til covid en sykdom som kan være synlig på utsida, selv om ingen dør av den.

Foreløpig har vi ingen ferske bilder av hvite europeere med blemmer eller sår fra apekopper. Når får vi se bilde av lille Anne rulle over førstesidene med tittelen «Lille Anne vansiret for livet»? Er ikke apekopper en sykdom med potensiale for dramatiske bilder? Er det ingen av de 100 tilfellene så langt som er verdt å vise fram på torget til skrekk og advarsel? Hvis ikke apekopper snart blir mer spennende enn gamle arkivbilder fra medisinske oppslagsverk, vil folk fort gå lei.

Forsidebilde: Yohann LIBOT

22 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 22 ganger.

Post Views: 19

Les artikkelen direkte på derimot.no