Er verden snudd på hodet? Ny studie forteller: Fullvaksinerte blir superspredere.

Derimot.no

Studie: Fullvaksinerte helsearbeidere er bærere av 251 ganger så mye virus, utgjør risiko for uvaksinerte pasienter , medarbeidere

Av dr. Peter McCullough

En foreløpig utgave av en vitenskapelig artikkel lagt ut på offentlig server før fagfellevurdering fra den  prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group (Oxford Universitets kliniske forskningsgruppe) publisert i The Lancet 10. august, fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

En banebrytende foreløpig utgave av en artikkel fra det prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group publisert 10.august i The Lancet inneholder alarmerende funn som er ødeleggende for vaksineutrullingen. 

Studien fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye  COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

Overføring av SARS-CoV-2 Delta Variant Blant Vaksinerte Helsearbeidere , Vietnam

31 sider. Postet 10.august 2021

Nguyen Van Vinh Chau ,Hospital for Tropical Diseases (Sykehus for tropesykdommer)

Nghiem My Ngoc, Hospital for Tropical Diseases  m.flere:

Samtidig som vaksinen demper symptomer på infeksjon, gjør den at vaksinerte personer blir bærere av uvanlig høye virusmengder uten å bli syke til å begynne med, noe som potensielt forvandler dem til superspredere før de selv får symptomer.

Dette fenomenet kan være kilden til de sjokkerende smittebølgene etter vaksinering i befolkninger rundt om i verden med høy grad av vaksinedekning.

Artikkelens forfattere, Chau m.fl. påviste utstrakt vaksinesvikt og smitteoverføring under tett kontrollerte omstendigheter i et nedstengt sykehus i Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Ansiktsmasken viktigere enn friheten?

Forskerne studerte helsepersonell som ikke kunne forlate sykehuset under en periode på to uker. Dataene viste at fullvaksinerte arbeidere- ca to måneder etter injeksjon med Oxford/ Astra Zeneca COVID-19 vaksinen (AZD1222)- pådro seg, ble bærere av og antagelig overføte Delta-varianten

til sine vaksinerte kolleger.

Nesten sikkert var det også at de overførte Delta-infeksjon til mottagelige uvaksinerte mennesker, inkludert sine pasienter. Sekvensering av virusvarianter bekreftet at arbeiderne overførte SARS-CoV-2 til hverandre.

Dette er i samsvar med observasjoner i USA  fra Farinholt og kolleger og på linje med kommentarer fra direktøren for Centers for Disease Control and Prevention(Sentre for sykdomskontroll og forebyggelse) som innrømmer at COVID-19 vaksiner har mislyktes med å stoppe smitteoverføring av SARS-CoV-2.

Den 11.februar anslo WHO (Verdens Helseorganisasjon) at AZD1222 vaksinen hadde en effektivitet på 63,09 %  mot utvikling av symptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon. Konklusjonene fra Chaus artikkel støtter advarslene fra ledende medisinske eksperter at den delvise immuniteten som ikke helt hindrer virus fra å etablere sykdom , som de tre Covid vaksinene gir , idet de ikke hindrer smitte men kun reduserer symptomer, tillater personer å bli bærere av 251 ganger mer SARS-CoV-2 sammenlignet med prøver tatt i tiden før vaksineringen startet  i 2020.

Kaaba Mecca, Saudi Arabia
Hvordan kan smitte sporing følges opp i en slik forsamling?

Dermed har vi en nøkkelbrikke i puslespillet som foklarer hvorfor Delta-utbruddet er så formidabelt – fullvaksinerte deltar som COVID-19 pasienter og fungerer som kraftige superspredere av infeksjon i stil med Typhoid Mary. (Mary Mallon var en irsk kokke som selv var frisk ,men bærer av tyfus-smitte i USA tidlig på 20-tallet , og som antas å ha smittet 53 andre med Tyfus, overs. anm.)

Vaksinerte individer sprer ut konsentrerte eksplosjoner av virus i sine lokalsamfunn og nører oppunder nye COVID-bølger. Vaksinerte helsearbeidere vil nesten sikkert smitte sine medarbeidere og pasienter og forårsake forferdelig utilsiket skade.

Fortsatt vaksinering vil bare gjøre dette problemet verre, spesielt blant leger og sykepleierere i frontlinjen som tar hånd om sårbare pasienter.

Helsesystemer burde umiddelbart slutte å kreve at folk må vaksineres for å få jobbe, gjøre opp status over arbeidere som har tilfrisknet etter COVID-19 som  har robust immunitet mot Delta-varianten, og overveie hva som blir konsekvensene for sine nåværende vaksinerte helsearbeidere som   potensielle  farer for høyrisiko-pasienter og medarbeidere. 

Oversatt av Jeanne d’Arc

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Angela Bailey

https://www.globalresearch.ca/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-threat-unvaccinated-patients-co-workers/5753908

368 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 591 ganger.

Post Views: 2 139

Les artikkelen direkte på derimot.no