Er du frisk er du dårlig butikk. Big Pharma tjener på sykdom, ikke på friskhet.

Derimot.no

DET ER STOR FORTJENESTE OG IKKE GOD FOLKEHELSE SOM ER MÅLET FOR LEGEMIDDELGIGANTENE.

Northern Light

(Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.)

Det vi har sett siden starten av den konstruerte koronakrisen, er at alternativ medisin for Covid har fått negativ omtale i hovedstrømspressen, og representanter for farmasi-industrien (Big Pharma) som fremstiller vaksinene har advart kraftig mot all annen behandling for Covid enn mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Blant annet har behandling med blant annet vitamin D blitt nærmest latterliggjort, enda det er sakkyndige som virologer og mikrobiologer som har anbefalt det.

Helt fra starten har den moderne farmasøytiske industrien grunnlagt av John D. Rockefeller, gjort alt for å fjerne konkurrenten naturmedisin og holistisk medisin, som homeopati og elektroterapi.

Flexner-rapporten, som ble finansiert og utformet av Rockefeller og Andrew Carnegie, ble presentert for kongressen i USA i 1910, som influert av den innførte vedtak som ga den farmasøytiske industrien grunnlagt av Rockefeller flere fordeler.

Som at legeutdannelse i USA, siden fulgte resten av den vestlige verden og Norge, skulle være basert på skolemedisin, såkalt allopatisk medisin. Dette gjorde at Rockefellers farmasøytiske industri fikk monopol på behandling av sykdommer med medikamenter. Legene ble selgere for Rockefellers legemiddelindustri. Den farmasøytiske industrien fikk stor fortjeneste i og med at den kunne langt på vei selv bestemme mye av prisen på legemidler.

Rockefeller selv brukte aldri legemidler fra den farmasøytiske industrien han grunnla, han brukte homeopatisk behandling, og ble 98 år gammel. Han visste at legemidlene gjorde mer skade enn gagn, og unngikk dem selv. Det var altså profittmotiv som var grunnen til at han grunnla legemiddelindustrien, ikke folks helse. En digresjon blir at Apple sjefene begrenser egne barns bruk av selskapets iPad og iPhone mobiltelefoner, de vet at strålingen er farlig.

En interessant observasjon er at den vestlige befolkningen blir sykere og sykere for hvert tiår, til tross for at den bruker mer og mer medisiner. Medisinbruken har økt kolossalt de siste tiårene, og skulle en ikke forvente at siden medisiner skal kurere, at folk ble friskere? Gir bruk av mange medisiner bivirkninger, som må behandles med andre medisiner, kan det være tilsiktet?

Hvert år rundt om i verden forlater leger skolemedisinen og går over til naturmedisin. De må ha oppdaget at mye av den farmasøytiske industriens legemidler gjør folk avhengige av medisiner men som kurerer ikke pasienten. Dette er ideelt for industrien, de får kunder som for resten av livet må ta medisiner som gir dem stor fortjeneste.

Men naturmedisinere ordinerer medisinen som er best for de fleste med feks høyt blodtrykk og diabetes, som er sunn kost med mye vitaminer og mineraler, og mosjon. De vestlige befolkningene spesielt spiser mye prosessert mat for mye sukker, salt og feil fett og med mange tilsetninger, som skal tilberedes raskt. Det er nesten så en kan kalle mye av maten fastfood for middagsbordet. Folk spiser seg syke, og en kan notere seg at den enorme næringsmiddelindustrien og den farmasøytiske industrien har de samme finansielle eierne, kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, Statestreet, Vanguard med flere.

Det dreier seg ikke om helse for Big Pharma, det dreier seg om å gjøre så mange som mulig avhengig av deres dyre medisiner. Hvordan pris blir kalkulert for et legemiddel, er det vanskelig å få innsikt i for utenforstående til industrien. Patentrettigheter og konkurranseregler gjør at legemidler fremstilles med enorm fortjeneste.

Administrerende direktør for legemiddelgiganten Merck, sa i et intervju til magasinet Fortune for noen tiår tilbake, at målet var at friske mennesker skulle kjøpe deres medisiner. Igjen, det viser at profitt og ikke helse som er industriens mål. Marcia Angell, tidligere sjefredaktør i The New England Journal of Medicine bemerket at:
«Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene».

Vitamin D, sollys og solbeskyttelse

Vitamin B er rimelig å fremstille og er ikke patentert som Ivermectin, og er derfor en trussel for legemiddelseskapene som fremstiller Covid-19 vaksinene. Skulle Covid ha blitt behandlet med en blanding av vitaminer som D, C og sink og Ivermectin, som flere fremstående forskere innen virologi har anbefalt, hadde Big Pharma tapt flere hundre milliarder dollar.

Men eierne av den farmasøytiske industrien er også eiere av vestlig presse og media (MSM), som har fungert som et PR-byrå for selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Så lenge 95% av verdens befolkning kun informerer seg med MSM, kan den mest skruppelløse og profittorienterte industrien i verden, den farmasøytiske industrien, gni seg i hendene over astronomisk fortjeneste.

Forsidebilde: Madison Agardi

7 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 407 ganger.

Post Views: 2 146

Les artikkelen direkte på derimot.no