Døden har kontrakt i overskuelig fremtid med medisinselskapene

Politikeren.com

Read Time:12 Minute, 47 Second

Man trenger ikke argumentere for at man takker nei til vaksiner og medisiner som man mest sannsynligvis ikke har noe særlig behov for, historien forteller oss gang på gang hvorfor så lenge det er mulig og med lav risiko det alltid er best å styre unna medisinbruk. Hvis du ikke tror meg skal jeg gi deg 9 gode grunner pluss litt mere. Les videre.

Actos og blærekreft

Actos er et legemiddel beregnet på å behandle type 2-diabetes. I denne formen for diabetes, noen ganger beskrevet som ikke-insulinavhengig diabetes eller voksendebut diabetes, produserer kroppen din nok insulin, men cellene dine reagerer ikke på insulinet og tar ikke opp glukose. Vanlige bivirkninger av type 2-diabetes inkluderer tretthet, sult, tørste, infeksjoner, økt vannlating, tåkesyn og erektil dysfunksjon. Diabetes type 2 har ingen kur: Du må ta behandlingsmedisiner hele livet.

Actos kan være et medikament der produsenten med vilje skjulte risikoer for å øke fortjenesten. Det har lenge vært mistanke om at stoffet var knyttet til økt risiko for blærekreft. Vi vet at Takeda Pharmaceuticals, produsenten av Actos, i 1999 sendte inn data fra en kreftfremkallende studie – ment å avsløre kreftrisiko – der hannrotter utviklet blæresvulster. I motsetning til mange dyrestudier, ble ikke rottene i denne studien gitt store doser, bare doser som tilsvarer den normale menneskelige dosen.

Blærekreft ble imidlertid ikke lagt til advarselsetiketten, fordi Takeda hevdet at kreft hos rottene ikke signaliserte en risiko for mennesker. De lovet også å studere kreftrisiko i en ti år lang studie etter markedsføring. Dessverre, etter at millioner av mennesker har tatt stoffet, ser vi det samme mønsteret som i den kreftfremkallende studien fra 1999. Actos har vist seg å være assosiert med en økning på opptil 40 prosent i risikoen for blærekreft.

Pradaxa og dødelige bivirkninger

Pradaxa er et blodfortynnende medikament godkjent for å redusere risikoen for slag hos pasienter med en form for uregelmessig hjerterytme, kalt atrieflimmer. Dessverre kan stoffet ha dødelige bivirkninger. Pradaxa kan forårsake dødelig blødning, og i motsetning til det alternative stoffet har Pradaxa ingen motgift.

Uten noen god overvåkingsmetode kan stoffet øke risikoen for noen mennesker. Vi vet allerede at stoffet har vært assosiert med et høyt antall bivirkninger, inkludert mer enn 500 alvorlige, noen ganger dødelige, blødninger.

Du kan ikke teste hvor godt Pradaxa virker, og dette kan føre til at noen pasienter får en større dose av medisinen enn nødvendig, noe som øker risikoen for alvorlige blødninger. I tillegg fjerner nyrene Pradaxa fra kroppen, noe som gjør det til et farlig medikament for pasienter med nedsatt nyrefunksjon, noe som er vanlig hos eldre pasienter.

En annen fare ved Pradaxa er at det ikke finnes noen motgift. Hvis en pasient har en alvorlig blødningshendelse fra Pradaxa, kan ikke effektene stoppes – du må vente til de går over spontant.

Zithromax og hjerterelatert død

Zithromax ble godkjent av FDA i 1991. Vanligvis brukt for behandling av betennelse i mandlene, luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og andre bakterielle infeksjoner, har Zithromax blitt foreskrevet til hundretusenvis av mennesker. Det genererte også anslagsvis 450 millioner dollar for Pfizer i 2011.

De potensielt dødelige bivirkningene av denne medisinen ble vurdert av FDA i 2011, så vel som andre medisiner som kalles makrolider. Sammenlignet med andre antibiotika har makrolider tidligere vært kjent for å forårsake problemer med hjerterytmen, inkludert forlengelse av QT-intervallet. Dette kan da føre til en dødelig tilstand kalt torsades de pointes der hjertets elektriske akse kan rotere 180 grader.

Denne siste studien, publisert av New England Journal of Medicine, fant at 2,5 ganger så mange pasienter døde av hjerteproblemer i løpet av de første fem dagene av behandlingen sammenlignet med andre antibiotika. Studien viser at det er 47 dødsfall per million mennesker når man tar Zithromax fremfor amoxicillin. Dette tallet virker lite, men når pasienter som allerede er i fare for hjerteproblemer tar stoffet, hopper dødsraten til 245 per million norge har 275 døde per million av covid-19 til sammeligning.

FDA sier at personer som tar Zithromax eller azithormycin bør fortsette å ta medisinen sin til de snakker med legen sin. Men hvis du tar dette potensielt dødelige stoffet, er det viktig at du kontakter legen din umiddelbart.

Byetta og Januvia

De populære diabetesmedisinene Byetta og Januvia har vært knyttet til økt risiko for livstruende bivirkninger, inkludert kreft i bukspyttkjertelen. FDA undersøker for tiden en rapport som indikerer at disse farlige stoffene dramatisk kan øke brukernes risiko for pankreatitt, en alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen.

FDA har tidligere utstedt en advarsel om en økt risiko for pankreatitt – både ikke-dødelige og dødelige tilfeller – knyttet til Byetta, Januvia og andre inkretinmimetiske medisiner. Byrået undersøker nå en nylig analyse av data som antyder at disse medisinene kan øke en pasients risiko for pankreatitt seks ganger.

Det er også bevis på pre-kreft celleforandringer i bukspyttkjertelvevsprøver tatt fra pasienter som bruker disse legemidlene. De nylig publiserte funnene fra en studie utført av forskere ved University of California indikerer en sammenheng mellom Byetta og Januvia og økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Den samme studien bemerket også en mulig sammenheng mellom Byetta og økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Skaperne av Byetta og Januvia står overfor et økende antall søksmål på vegne av de som har fått alvorlige, og i noen tilfeller dødelige, bivirkninger. Disse sakene hevder at de aktuelle farmasøytiske produsentene ikke klarte å advare pasienter tilstrekkelig om risikoen ved legemidlene deres. FDA godkjent der altså..

Darvocet og Darvon

FDA annonserte i november 2010 at de mye brukte reseptbelagte smertestillende legemidlene Darvocet og Darvon ble tilbakekalt. Hvert medikament inneholder propoksyfen og Darvocet inneholder paracetamol. Ifølge FDA oppveier ikke fordelene knyttet til smertestillende medisiner risikoen deres, som er alvorlig og livstruende. I tillegg til navnemerket medisiner, kunngjorde FDA også at de generiske versjonene kom til å bli trukket fra markedet.

Men altså ikke før FDA hadde først godkjent medisinen til bruk for allmennheten.

Bevis presentert over flere tiår viser at Darvocet og Darvon utgjør en betydelig og reell fare for pasienter. I 1978 sendte Public Citizen, en forbrukerovervåkningsgruppe, inn funn til FDA for å begjære tilbakekalling av stoffene på grunn av økt risiko for selvmordstendenser, samt toksiner som bygges opp i hjertet. I tillegg til selvmordstanker og giftig oppbygging, er både Darvocet og Darvon svært vanedannende. Hvis dette ikke var nok, viste data at propoksyfen bare var litt mer effektivt enn paracetamol for å redusere smerte.

FDA og medisinselskapet visste allerede flere tiår i forveien om hvor skadelig medisinen var men det var fortsatt godkjent. Dette er folkene som du skal stole på når det kommer til medisiner og vaksiner?

Det antas at propoksyfen har resultert i mer enn 2100 dødsfall siden de første tidlige funnene. Hovedårsaken til disse dødsfallene har vært hjerterytmeavvik.

Selv om FDA ventet til 2010 med å trekke Darvocet og Darvon fra markedet, trakk Storbritannia medisinene i 2005. Etter at Storbritannia kunngjorde tilbakekalling, begjærte Public Citizen igjen FDA i 2006. I 2008 anla de søksmål mot FDA over dens manglende handling i begjæringen. Et rådgivende panel for byråer gjennomførte deretter ytterligere studier av sikkerheten til Darvocet og Darvon. Basert på bevisets styrke, stemte panelet for å tilbakekalle smertestillende medikamenter.

Dilantin og Sevens-Johnsons syndrom (SJS)

Dilantin (generisk navn «phenytoin sodium») har blitt brukt i lang tid for å kontrollere anfall. Det er et anti-epileptisk middel og hjelper til med å kontrollere anfall av grand mal og temporallapp. Epilepsi er den mest kjente tilstanden som involverer anfall. Det kan ikke kureres, men kan behandles med medisiner som Dilantin.

Fenytoinnatrium selges også som:

 • Phenytek (av Mylan Laboratories)
 • Eptoin (i India av Abbott Group)
 • Epanutin (i Israel og Storbritannia av Parke-Davis, som nå er en del av Pfizer)

En bivirkning av Dilantin som har blitt rapportert til FDA er  Stevens-Johnsons syndrom (SJS). Det er en akutt tilstand som krever umiddelbar sykehusinnleggelse. Den har også en annen form, kalt Toxic Epidermal Necrolysis (TEN). Begge tilstandene har lesjoner på slimhinnene (munn, lepper, øyne, anal- og kjønnsområder) og hudutslett med blemmer.

Utslettet har en lilla eller rød farge og sprer seg, noe som får det øvre hudlaget (epidermis) til å dø og flasse av. Dette skaper sterke smerter og fare for infeksjon, og pasienten behandles på brannskadeavdeling på sykehus. SJS kan være dødelig.

Det er ikke overraskende at Dilantin ville ha mange potensielle bivirkninger, siden det virker på hjernen og modifiserer elektrisk kommunikasjon mellom hjerneceller. Noen av de andre mulige bivirkningene inkluderer:

 • Utydelig tale
 • Opphisselse
 • Vanskeligheter med å lære
 • Hodepine
 • Nummenhet i hender eller føtter
 • Pustevansker
 • Uvanlige blåmerker eller blødninger

Lipitor og diabetes

Lipitor og andre statiner, inkludert Crestor (rosuvastatin) og Zocor (simvastatin), virker ved å hemme et leverenzym som påvirker kolesterolproduksjonen, og bidrar til å redusere risikoen for hjertesykdom. Siden FDA godkjente Lipitor i 1996, begynte et økende antall pasienter å oppleve høye nivåer av sukker i blodet og utvikle diabetes. Flere studier bekreftet en sammenheng mellom bruk av Lipitor eller en annen statin og økt risiko for å utvikle diabetes, spesielt hos postmenopausale kvinner som hadde andre risikofaktorer for diabetes som fedme, høyt blodsukkernivå, høyt kolesterol og høyt blodtrykk .

Pfizer hadde ikke tidligere advart om økt risiko for diabetes, og i 2012 ga FDA mandat endringer i sikkerhetsinformasjonen for Lipitor og andre statiner. Dessverre kom de reviderte advarslene for sent for mange som allerede er berørt av stoffene.

Pfizer står overfor økende søksmål som hevder at selskapet ikke har advart medisinsk fagpersonell og pasienter tilstrekkelig om risikoen ved Lipitor og viktigheten av å overvåke blodsukkernivået.

Ortho Evra

Ortho Evra er et transdermalt prevensjonsmiddel som påføres huden i form av et selvklebende plaster. Det ble markedsført som et praktisk alternativ til p-piller. Hormonene er innebygd i plasterets klebelag og frigjøres sakte når plasteret påføres huden. Plasteret påføres en gang i uken, og det er designet for å sitte på under bading eller trening.

Effekten av prevensjonsplasteret har vært i tvil etter at forskning indikerte 23 dødsfall relatert til plasteret. Omtrent 17 av disse dødsfallene så ut til å være blodpropprelaterte. Flere titalls kvinner i tenårene og tjueårene fikk slag og andre blodpropprelaterte hendelser.

Ortho Evra regnes som et «kombinasjonshormonelt prevensjonsmiddel», og de vanligste skadene forbundet med plasteret har vært blodpropp, som kan være livstruende. I tillegg til potensielt dødelige blodproppene, har kvinner som bruker plasteret vært kjent for å lide:

 • Hjerteinfarkt
 • Tromboembolisme og trombotiske lidelser
 • Dyp venetrombose (DVT)
 • Galleblæresykdom
 • Slag
 • Hepatisk neoplasi
 • Død

På grunn av de mange uønskede bivirkningene forbundet med Ortho-Evra, beordret FDA at det skulle gjøres endringer på lappens etikett. I november 2005 uttalte en ny advarsel at kvinner som bruker plasteret, eksponeres for omtrent 60 prosent mer totalt østrogen i blodet enn om de tok en p-pille. FDA krevde at produsenten skulle legge til en annen advarsel om økt risiko for skade på grunn av de høye nivåene av østrogen som ble frigjort fra plasteret fordi plasteret hadde blitt markedsført med påstander om at det var like trygt som pillen.

Men ikke før lenge etter FDA først hadde godkjent medisinen altså.

SSRI-skade

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er en type antidepressiv medisin som er foreskrevet for behandling av depresjon, angstlidelser og enkelte personlighetsforstyrrelser som tvangslidelse (OCD) og spiseforstyrrelser. Et lavt nivå av serotonin er ett av flere symptomer på klinisk depresjon – SSRI er designet for å heve nivået av dette kjemikaliet. Serotonin er nødvendig for å metabolisere stresshormoner i kroppen vår, og lave nivåer av det kan resultere i angst og depressive lidelser.

SSRI har vært knyttet til ulike helseproblemer, spesielt fødselsskader hos barn født av mødre som tar medisinene under graviditet. Zoloft (generisk sertralin), produsert av Pfizer Pharmaceutical, har vært knyttet til spedbarn som blir født med vedvarende pulmonal hypertensjon (PPHN). Forskning har vist at spedbarn født av mødre som tok Zoloft eller andre SSRI etter 20. svangerskapsuke hadde seks ganger større sannsynlighet for å ha PPHN enn spedbarn født av mødre som ikke tok antidepressiva under svangerskapet.

Pfizer og fosterskader der altså med FDA sin godkjenning.

Paxil (generisk paroksetin), produsert av GlaxoSmithKline, er foreskrevet for behandling av depresjon, tvangslidelser, panikklidelse og angstlidelse og har blitt en av de mest brukte SSRI-ene for behandling av angstlidelser. Paxil har blitt navngitt i flere rettssaker som involverer ungdom og selvmordstendenser og selvmordsforsøk.

Listen bare fortsetter og fortsetter med medisiner og vaksiner inn i det uendelige med tragiske utfall, til sammen utgjør de hundretusenvis av dødsfall hvert år om ikke millioner på globalt nivå. «Vi må forvente litt bivirkninger » er ikke en unnskyldning eller et argument, det er borfortklaring.

Pfizer spionerte på folk i Nigeria i 2010 etter nyheten om at medisinen mot hjernehinnebetennelse I 1996 sprakk på wikileaks. Det hele endte med søksmål hvor Pfizer ble tvunget til å betale nærmere en milliard I erstatning.

Pfizer ansatte altså spioner for å utpressing statsadvokaten til å henlegge saken. Dette er de samme som vil holde innholdet i vaksinene hemmelig i 70 år og får det godkjent. For meg er det merkelig at folk har tillit til disse selskapene.

Pfizer mellom 2006 og 2009 markedsførte flere medisiner på off-label basis. Medisinene som angivelig ble markedsført feil var:

 • Bextra, et smertestillende middel som ble seponert
 • Geodon, et antipsykotisk medikament
 • Zyvox, et antibiotikum
 • Lyrica, et epilepsimedisin

Kort tid etter at de villedende uttalelsene angivelig ble gitt, betalte Pfizer et oppgjør på 2,3 milliarder dollar til DOJ, og satte prisen på selskapets aksjer ned. Søksmålet hevder at Pfizers villedende uttalelser og utelatelser kunstig oppblåste aksjene med $1,26 hver i løpet av treårsperioden før forliket.

Pfizer måtte i tillegg betale ut i hovedoppgjøret 400 millioner dollar i et gruppesøksmål som hevdet at de hadde markedsført flere medisiner uredelig, og koster investorer penger.

Og nå bare fortsetter det.

Pfizer anti-COVID-pillens farlige interaksjon med vanlige medisiner vil begrense fordelen, sier eksperter.

En komponent av Paxlovid kan samhandle farlig med en rekke medisiner, pumpe opp styrken til blodfortynnende, hjertearytmiterapier, epilepsimedisiner og andre

Styret rundt Paxlovid har i stor grad tilslørt en stor ulempe ved pillen. En booster lagt til stoffet kan samhandle farlig med en rekke vanlig brukte medisiner, pumpe opp styrken til blodfortynnende, hjertearytmiterapier, epilepsimedisiner og andre.

Og pasientene som er målrettet for bruken – de som har størst risiko for alvorlig COVID-sykdom på grunn av alder og andre helseproblemer – er også de som mest sannsynlig tar disse «kontraindiserte» medisinene.

Så hele poenget med pillen er altså bortkastet og nytten forsvinner bak ulempen relativt raskt, dette kjenner Pfizer gang på gang, men FDA godkjenner og legene tar det i bruk og mennesker må betale regningen.

Her kan du lese om 100 medisiner du ikke kan bruke ilag med covid-19 pillen uten å risikere død.

https://www.fda.gov/media/155050/download

Det er som om vi aldri lærer, det samme skjedde da vaksinene ble distribuert rundtomkring I hele verden til risikogruppen, mange døde og man slo seg til ro med at de var eldre og syke, men sannheten er at det mest sannsynligvis er innholdet i vaksinen som gjør andre medisiner livsfarlige men det får vi ikke vite fordi det er hemmelig. De første dagene i norge døde det 29 eldre mennesker etter vaksinering, de fleste har sikkert glemt det allerede, disse menneskene gikk nok på flere medisiner og døde trolig av interaksjon med vaksinen og medisiner.

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren