DocTV: Doc-TV: Skjønner’u?

DocTV

DocTV:

Vi prøver ut et nytt konsept. Hovedvekten er på USA, men vi har skråblikk på våre egne liv: Hvordan er hverdagen? Firmaer og staten har veltet administrasjonen over på borgerne i stadig mer kompliserte systemer.

Tucker hadde en oppsummering av hva vi vet om covid-viruset, hvordan det ble til og ikke minst: Hvordan vestlig elite dekket over Kinas ansvar. De tok Kinas parti mot egne borgere. Selv i dag vil de ikke at sannheten kommer ut.