Doc-TV LIVE 19.01.2022 Galskapen har ingen ende

DocTV

Cirkus Breivik fortsatte på annen dag og Rebecca fikk merke at det ikke er bare den straffedømte som skaper denne stemningen: Det er også medienes ambivalente holdning til en figur de bidro til ble dømt tilregnelig og som de nå må forholde seg til mens han viser umiskjennelige tegn på galskap.

Det er mye som skjærer.

Øyvind rapporterer fra lagmannsretten, hvor han følger anken av gruppevoldtekstssaken fra Furuset.

Virkningen av strømkrisen begynner å vise seg. Småbedrifter må si opp folk. Eierne må jobbe gratis. Det viser seg at regjeringen ikke har inkludert småbedriftene. Hvordan er det mulig?

Vi spør: Er det med hensikt?