Doc-TV LIVE 01.02.2022 Med korona- og energikrise forsvinner Kinas trusler fra radaren

DocTV

Mens europeernes tanker kretser rundt koronaviruset, energikrisen og andre akutte bekymringer, glemmer de den nye supermakten som styrker seg i det stille mens vi mister det strategiske bildet av syne.

I kveldens sending setter Rebecca Mistereggen, Alf R. Jacobsen, Erling Marthinsen og Christian Skaug søkelyset på Kina, som fører en langsiktig hybridkrig mot Vesten.

Fra tid til annen får vi noen informasjonsdrypp som minner oss om denne krigen. Det blir kjent at Kina bruker nettet til å kartlegge vestlige mål, at kinesere som er sentralt plassert i Vesten driver påvirkningsoperasjoner, eller at Kina tar seg inn i Vesten eller fortrenger Vesten med oppkjøp eller overtagelse av industri.

Kineserne har ikke lagt all verdens skjul på hva de driver med. Allerede i 1999 skrev to kinesiske oberster (senere generaler) et strategidokument som var en Sun Tzu verdig, som i engelsk oversettelsen fikk tittelen «Unrestricted Warfare», der de skisserte hvordan kriger også føres med andre midler enn de militære. Målet er først og fremst USA, men tro ikke at vi slipper unna.

Noen amerikanske observatører ser hva som skjer, men Washington behandler ikke trusselen alvorlig nok. I Europa går folk i søvne, så la oss forsøke å være våkne!