DocTV: Del 2 – Elektrifisering på villedende premisser

DocTV
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

DocTV:

Vi fortsetter samtalen med Hogne Hongset, denne gang om elektrifisering av sokkelen. Stortinget vedtok i 2014 at sokkelen skal elektrifiseres, men arbeidet er ikke fullført. Det selges som et ledd i arbeidet med å få ned Norges CO2-utslipp. Men det man ikke snakker om er at det som kuttes hjemme, forskyves til utlandet.

Gassen som spares på norsk sokkel kan selges til utlandet, og der kommer også utslippene. Men det er ikke hele historien. Strømmen som sendes ut på sokkelen må tas fra et sted. Den kan ikke eksporteres som grønn energi. Det skjer dermed et eksportbortfall som må kompenseres. Det skjer med kullkraft og dermed er man like langt.

Utslippene øker.

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar