DocTV 27.12.2021 Vi har avskaffet døden

DocTV

Døden er blitt usynlig i våre samfunn. Det er grunnen til at vi reagerer så voldsomt på pandemien. Vi har vennet oss av med å dø.

Denne benektelse av døden er koblet opp mot troen på en lysende fremtid. Progress. Fremskritt. Vi lever på en oppadstigende kurve. En hvor vi kan klare oss ute overleveringer som kristendom. Den fortalte oss om himmel og helvete og synd. Vi trenger ikke slike begreper lenger. Vi har vokst ut av dem.

Inntil pandemien.

Vi vet ikke hvordan den vil forandre oss, hvordan vi ser på oss selv når vi kommer ut på den andre siden.

Two weeks to flatten the curve, ble det sagt da tiltakene ble satt inn. Det var i mars 2020. Men de som sa det korrigerer ikke seg selv, de begår ikke selvkritikk. Tvert imot. De har skrudd opp tempoet: Nå skal du ha fjerde stikk.

Hvordan vil folk reagere på det? Vil frykten være sterkere enn fornuften og den kritiske sans?