Doc-TV 23.05.2022 Vi har å være redde

DocTV

DocTV:

Vi møter på krise etter krise etter krise, ikke bare er det priskrise, energikrise, koronapandemi eller matvarekrise, nå står vi overfor en «systemkrise», ifølge WEF-grunnlegger Klaus Schwab. Og en ny pandemi. Vi har å være redde, men alt går bra så lenge vi gjør som vi blir fortalt.

Denne uken går World Economic Forums (WEF) årlige møte av stabelen i Davos, som det alltid gjør, hvor tusenvis av personer fra politikk, næringsliv og øvrig samfunnselite samles for å redde resten av verden fra problemer de har skapt.

Men WEF-grunnlegger er ikke den eneste som vil ta over verden, det vil også World Health Organization, tross for at WHOs leder er anmeldt for folkemord.

Mens WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sitter fast og insisterer på at koronapandemien ikke er over, ser Schwab framover mot en ny pandemi. Hvilken sier han ikke, men en pandemi av apekopper ble simulert allerede i 2021 og virkeligheten sammenfaller beleilig nok med simuleringen – på en prikk!

Velkommen til kveldens Dagsorden med Christian Skaug, Erling Marthinsen og Rebecca Mistereggen.