Doc-TV 23.04.2022 Når bryter det sammen?

DocTV

Kent Andersen skriver bok om energikrisen og det er et fascinerende tema hvis man kan se bort fra konsekvensene. De er helt ødeleggende. Noen eksperimenterer med grunnlaget for industrisamfunnet, som er bygget på karbon, og det kommer ikke til å gå bra.

Makthaverne har spilt opp et stort narrativ om at vi går mot en stor lysende fremtid. Det var det samme Stalin sa: Mot svimlende høyder! Mediene har drillet inn i folk at dette skal bli et nytt sivilisatorisk steg, en ny æra. Men nå møter de motvind.

Da gjelder det å smøre tykt på: De høye prisene er et kalkulert spill for å gjøre det grønne skiftet lønnsomt. Blir energien dyr nok blir alt lønnsomt, også vindmøller til havs.

Men det er en ting de ikke har styr på og det er inflasjonen. Den har begynt å røre på seg i alle vestlige land. I Storbritannia spås den bli tosifret i inneværende år.

Da vil rentene måtte heves like mye for å stabilisere økonomien. Det vil knekke folks økonomi og vi vil få recession.

Alt dette kunne vært unngått hvis politikerne hadde lyttet.